Szent Ignác megtérésének 500. évfordulója alkalmából fiatalok számára drámaíró pályázatot hirdet a magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja, a Párbeszéd Háza, a rendalapító életének, lelkiségének, megtérése folyamatának tanulságait középpontba állítva.
Mint Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Házának igazgatója elmondta: Szent Ignác története kiváló példa a megvilágosodásra, az út megtalálására, egy élet új tartalommal való megtöltésére. A világi katonaember egy ostromnál szerzett sérülése következtében (amikor egy ágyúgolyó szétroncsolta az egyik lábát), hosszú gyógyulás után is egész életére sánta maradt. Ennek a traumának hatására, lábadozása idején fordult Jézus felé, s talált olyan célt, amelyért érdemesnek tartotta tovább élni, s általa lelte meg személyes útját, hivatását, mely a Jézus Társaságának megalapításával nyerte el beteljesedését, bár eredeti szándéka a Szentföldre vitte volna, nem pedig Rómába, a pápa szolgálatára. Újító lévén az egyházon belül, az inkvizíció többször bebörtönözte, ám Ignác nem vált megalkuvóvá. Kitartott elképzelései mellett, de közben sosem fordult a katolikus egyház ellen, elismerte annak, s Péter utódának fennhatóságát. Életének számos önmagában is érdekes, izgalmas eseménye érdemes a megismerésre, s a fiataloknak olyan indíttatást adhatnak, amelyek segíthetnek megtalálni akár a hitet, akár valamilyen más, komoly célt, amit azután Szent Ignác példáját követve a nehézségek láttán fel nem adva megvalósíthatnak.

Hívők, a vallás iránt még csak érdeklődők, vagy épp nem hívők jelentkezését egyaránt várják és szívesen veszik – hiszen Szent Ignác története a legjobb értelemben vett metanoiáról, a gondolkozás- és életmód megváltoztatásáról szól.

Kérdésemre, hogy vajon az arra legérdemesebbnek tartott darabokat színpadra állítják-e, Szabolcs atya elárulta, hogy fél évre szóló bemutatási jogot tartanak fenn, illetve, ami nem kevésbé fontos, önkéntes színészképzést szándékoznak indítani professzionális színművészek segítségével. A két projekt remekül fog majd együttműködni: saját képzésű színtársulatukkal mutathatják be a nyertes színdarabokat. Ilyetén mód egyszerre két felfedezett gárdával tudnak indulni. Mindez azonban nem előzmények nélkül való, hiszen a jezsuita rend oktatásában a drámapedagógia mindig is fontos szerepet játszott. Elég sok híres jezsuita iskoladráma is született elsősorban a barokk korban, és ez a kezdeményezés egyúttal ezt a hagyományt szándékozik feltámasztani.
A pályázat nem szab képzettségbeli feltételeket, és a jelentkezők között kizárólag életkor alapján tesz különbséget, hiszen az ifjúsági kategória tagjai körében nyilvánvalóan több lesz a drámaírásban kevésbé tapasztalt, sőt első szárnypróbálgatásait versenybe küldő fiatal. A fiatalok társas életét is segítheti ez a versengés, mivel akár csoportok is indulhatnak, például egy osztály tanulóiból verbuválódva, akik közös munkával hozzák létre a művüket. Az öttagú zsűri semmi esetre sem azt nézi (akármelyik kategóriáról is legyen szó), hogy ki mennyire ismert, vagy sem, hanem csak magát a darabot, annak milyenségét ítéli meg.

Fel tehát, tollforgató fiatalok, íme a kiírás:

https://www.parbeszedhaza.hu/esemeny/szent-ignac-dramapalyazat