A könyvheti kiadványokat és ez évi újdonságokat Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, Pécsi Györgyi, az MMA Kiadó ügyvezetője, Palojtay Kinga, az MMA Kiadó vezető szerkesztője és Fejérvári Gergely, az MMA Kiadó szerkesztőségvezetője mutatta be közös sajtótájékoztató keretében az MMA Andrássy úti irodaházában.

Pécsi Györgyi, az MMA Kiadó ügyvezetője, és Fejérvári Gergely, az MMA Kiadó szerkesztőségvezetője  Fotó: Nyirkos Zsófia

 

A megjelenteket Turi Attila Kossuth-és Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke köszöntötte, beszédében hangsúlyosan szót ejtve a nyomtatott könyvek, a Gutenberg-galaxis fontosságáról, értékteremtő és -megtartó szerepéről korunk társadalmában. Az alelnök emlékeztetett, hogy az MMA Kiadó 2017-es alapítása óta több mint 300 tanulmánykötetet jelentetett meg, valamint számos sorozatot is indított, többek között az iparművészet és tervezőművészet, valamint a fotó- és képzőművészet területén.

Pécsi Györgyi, a Kiadó ügyvezetője rövid bevezetőjében kitért a művészeti könyvkiadás sajátosságaira, illetve megköszönte az Akadémia támogató jelenlétét a kiadó megalapítása óta eltelt öt esztendőben. A könyvekre térve kiemelte: nagyon fontos lépésnek tartja Szilágyi István életműkiadásának folyamatában az először 1990-ben megjelent Agancsbozót méltó formájú újrakiadását, illetve Fekete Vince gazdagon illusztrált interjúkötetét a kiváló erdélyi íróval. Szintén jelentős kiadványnak nevezte Márkus Béla Cseres Tiborról, a közelmúlt egyik legjelentősebb történelmiregény-írójáról megjelentetett monográfiáját, valamint a 2021-ben elhunyt felvidéki költő, Gál Sándor szintén Márkus Béla válogatásában közölt verseskötetét.
Palojtay Kinga, az MMA Kiadó vezető szerkesztője örömét fejezte ki annak apropóján, hogy két fontos évfordulóról is reprezentatív albummal emlékezhettek meg. Elsőként Ablonczy László Béres Ilona pályaképét megrajzoló, nagyívű esszéjéről beszélt, amelyet a művésznő személyes és művészi sorsát követő gazdag fotóanyag illusztrál; ezt követően a tavalyi Dante-év keretében Rómában megrendezett kiállítás kísérőalbumát, a Dante Pokla ma című kötetet mutatta be az érdeklődőknek, amelyben Sturcz János tanulmánya, illetve négy képzőművész: Baksai József, Gaál József, Lovas Ilona és Szurcsik József alkotásai invitálják lebilincselő szellem- és kultúrtörténeti barangolásra az olvasót. N. Pál József Ha reménytelen a Lehetetlen… címen napvilágot látó kötetének válogatott tanulmányai közül, melyek a nemzeti sorskérdések szépirodalmi reprezentációját helyezik fókuszukba, az Ady Endréről szólót emelte ki és nevezte irodalomtörténeti jelentőségűnek.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke  Fotó: Nyirkos Zsófia

 

Fejérvári Gergely, az MMA Kiadó szerkesztőségvezetője főként a már korábban elindított sorozatok új darabjait mutatta be. Cs. Szabó László életműkiadásának ötödik részét, a három, korábban, 1937 és 1939 között önállóan is kiadott nagyesszét (Doveri átkelés, Magyar néző, Fegyveres Európa) összegyűjtő könyvet a II. világháború küszöbén álló Európa közérzetének leghatásosabb reprezentánsaként említette. E kötet társkiadványaként beszélt Papp Endre Cs. Szabó László-monográfiájáról, amely a hihetetlenül gazdag és komplex életmű átlátását, az abban való tájékozódást, a több évtizedes alkotói pálya nagyívű áttekintését tűzte ki céljául. Szintén fontos munkaként hivatkozott Sümegi György művészettörténész Tehát ez a háború? című írására, amelyben hét olyan képzőművésznek – köztük a később világhírűvé váló Szalay Lajosnak – állít emléket, akik a II. világháború során haditudósítóként járták meg a keleti frontot. A kötet külön kuriózuma a korabeli dokumentumokból, fotókból, illetve az alkotók 1943-as, e témában rendezett, Vigadó-béli kiállítási anyagából válogatott képanyag.

Az MMA Kiadó tizenhárom könyvheti újdonságot kínál idén  Fotó: Nyirkos Zsófia

 

Szintén komoly távlatokat nyitó könyvként hivatkozott a Buglya Sándor szerkesztésében megjelent 100 magyar dokumentumfilm (1936–2013) című műre, amely hetvenhét év dokumentumfilm-termését tárja az olvasók elé, recenzió-, forgatókönyv- és interjúrészletekkel idézve meg a mai és korabeli befogadói reflexiókat. A 2018-ban, Szunyoghy András Ceruzarajz című füzetével elinduló Kreatív Képzőművészet-sorozat legújabb darabját, a Rézmetszést is megismerhették az érdeklődők. Fejérvári kiemelte, hogy a népszerű, sokak által gyakorolt rajzi technikák vagy a linómetszés fortélyai után egy már-már elfeledett sokszorosító technika története és mesterfogásai elevenednek meg a művész kötetében, melyek kedvet csinálhatnak a ma is elérhető eszközök beszerzéséhez és a rézmetszőszakma elsajátításához. Zárásként egy szintén közelmúltbeli évfordulóhoz, Dosztojevszkij születésének kétszázadik évfordulójához kapcsolódó kiadvány, a neves szakértő, Karen Sztyepanjan Shakespeare, Bahtyin és Dosztojevszkij: hősök és szerzők a kiterjesztett valóságban című munkája került említésre. A Dosztojevszkij Társaság elnöki tisztét is betöltő tudós elsőként vetette össze a nagy angol drámaíró és az orosz regényíró teljes művészi hagyatékát, beleértve Dosztojevszkij leveleit, jegyzetfüzeteit és publicisztikáját is.

Az MMA Kiadó szeretettel várja az érdeklődőket 2022. június 9–12-e között a 93. Ünnepi Könyvhét 52-es pavilonjánál, ahol a most debütáló könyveken kívül az elmúlt évek számos érdekes és értékes könyve is megtekinthető, megvásárolható lesz.

Az MMA Kiadó könyvheti sajtótájékoztatója Fotó: Nyirkos Zsófia

 

A Kiadóról

A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége 2017. október 11-én döntött az MMA Kiadó Nonprofit Kft., a 100%-ban az MMA tulajdonában lévő új gazdasági társaság létrehozásáról. Az MMA Kiadó legfőbb célja az MMA és intézményei gondozásában megjelenő könyvek (művészeti könyvek, albumok, katalógusok, konferenciafüzetek, életmű-feldolgozások), CD-k, DVD-k, és a Magyar Művészet periodikum kiadása, továbbá az MMA által megrendelt életmű-dokumentációk készítése, portréfilmgyártás, videó szolgáltatás, valamint a fotó- és videó-archívum gondozása.

Az MMA Kiadó tevékenységének fontosabb pillérei a Magyar Művészeti Akadémia égiszén belül megszületett és megszülető életművek reprezentatív bemutatása; a múlt század és napjaink jelentős művészi teljesítményeinek társadalmi megjelenítése; forrásértékű, korábban nem, vagy csak részben publikált szövegek kritikai dokumentálása; életműsorozatok (Cs. Szabó László, Szilágyi István) gondozása; a Magyar Művészeti Akadémia tagozatai által javasolt alkotók, művészek oeuvre-jének monografikus feldolgozása. Az MMA Kiadó sorozatai (filozófia, építészet; művészetelméleti, művészettörténeti, irodalomtörténeti, iparművészeti kismonográfiák; fotóalbumok, filmes tematikájú könyvek) folyamatosan reflektálják ezen területek teljesítményeit, illetve recepcióját.

A Magyar Művészeti Akadémia köztestületi formában való megalakulásának tizedik évfordulója egyben az MMA Kiadó fennállásának ötödik esztendeje is, amiről a Kiadó egy a megalakulása óta eltelt időt reprezentáló kiadvánnyal tervez megemlékezni.