A hírt a Látó szépirodalmi folyóirat közölte a Facebookon.

Kovács András Ferenc Szatmárnémetiben született 1959. július 17-én. 1978-ban érettségizett a Kölcsey Ferenc Líceumban, 1984-ben végzett a kolozsvári egyetem magyar–francia szakán. A Látó című szépirodalmi folyóirat versrovatának szerkesztője lett 1990-től, majd 2008-tól a megbízott főszerkesztője.

Verseket 1977-től, gyermekverseket 1981-től kezdett közölni. Az 1990-es évektől kezdve az egyik legtöbbet elemzett, legnagyobb hatású kortárs magyar költő.

A KAF értelmezői hagyomány kulcsfogalmai – identitásvesztés, kulturális emlékezet, intertextualitás, „szerepköltészet” – a tradicionális szerzői pozíció elbizonytalanítására, majd felszámolására, végső soron pedig az irodalmi szöveg eredendő nyelvi, intertextuális létmódjára, irodalmiságára kérdeznek rá. Költészetének a mai magyar irodalomban szinte példa nélküli formagazdagságát a következetes részletességgel felépített költői maszkok, alakmások (Jack Cole, Lázáry René Sándor stb.) is segítik.A forma iránti elkötelezettségben Csokonaival és Kosztolányival, sokszínűségében Weöressel rokonítható – olvasható a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán.