Elesni jó

P. Tornyos Gyula SJ emlékének

elesni jó, anyám
gyógyító fájdalom
mindent elejteni
földre hullakodom

ha ki hamvába hull
hamuval hintekez
a megalázkodás
üdvöz fürdője ez
a megmerülközés
tükrén és lépcsein
mint eltört nádi bot
csuklódó lépteim
a hüllő vágyakat
teljesületlenül
a meggyónhatatlant
érleltem bűnömül
idétlen eszemmel
pártoltam növését
kővé evesített
a kéjenc kevélység
ó én szegény pára
hadd töredezzem el
ahogy átalkodott
sóvárgás érdemel
Hát – bárgyúbbik Lator
felfogtad jeleit
s vársz míg az Irgalom
majd megátalkodik?

ujjod kígyónyelvét
mint Tamás mereszd el
– mellyel jár a Sebben
s Mesterére ízlel

Vigilia, 2005. augusztus, 651–652.