Biztató szavak Fehér Kinga mesterétől, aki a jól ismert „íróiskolájában” egyengette az elsőkötetes szerző útját.

A szerzőét, akinek egyre többet hallani a nevét találkozókon vagy lapok hasábjain. A Játékom marad pedig sok szempontból különleges kötet. Legfőképpen a formája okán, hiszen 100 százszavas írást tartalmaz. Persze csak úgy van értelme, ha nívót is tartalmaz. Szerencsére erről tanúskodik legtöbb műve. Egyik értéke, hogy rögtön közvetlen kapcsolatot hoz létre az olvasóval, aki könnyedén éli bele magát a bemutatott helyzetbe. Mindezt segítik a fejezetek élén látható lírai mottók. A líraiság egyébként is belevegyül a kisprózába nála, nem véletlenül, hiszen a vers is hozzátartozik eddigi pályájához. Szövegei ugyanakkor gördülékenyek, hangjuk természetes. Miliőteremtése is találó. Pillanatfelvételeket készít az élet apró pillanatairól, inkább egy-egy cselekményvázlat fér bele a szűk keretbe.

Néhány szó erejével tud drámai vagy éppen harmonikus mozzanatokat megragadni. „Délután van, sötét. Szemerkél az eső. Anya és lány szökellve siet haza. Tükörképük szikrák tánca a vizes betonon. Kis csizma susog, magas sarkú cipő kopog. Ringató kacagás…” szól A minősített gyerek hangütése. A szöveg gyakran csattanóval végződik, s így lesz kerek a mű. A mű, melyben visszatérő téma a magány, a szűkülő emberi kapcsolatok rajza. Mögöttük valószínűleg ott a személyes és általános élmények hatása. Egy-egy sokat sugalló részlet segítségével. Pl. így: „… Emlékszem, mikor apám a megállókat tanította. Anyám temetéséről jöttünk haza. Ma sem metrózom szívesen.” (Metrózás)

Jellemzi Fehér Kinga szellemiségét a humanizmus, az odafordulás a másik emberhez. Vagy a hétköznapok bájának szeretete. Persze nem minden írása hangsúlyos, de ezek a minőségek mindig föllelhetők nála. Akadnak a kötetben keser-édes pillanatok, ilyen a Visszapillantó befejezése: „… Melegség önti el a szívem, és már rohanok is, hogy megölelhessem. Havazni kezd. És a visszapillantóban látom, hogy egyre törpül a szülői ház.” Megelevenednek az emlékek, a gyerekkor vagy az iskoláskor élményei. Itt-ott eszünkbe jut a svéd gyerekversek világa is.

Érzékeljük azt is, hogy számára igen fontos érték az önismeret, a belső vizsgálódás. Egyik legfontosabb műve A fal. Túl a köznapi történeteken, némi bölcselkedéssel, létünk sajátosságait érintvén. „…Falak nélkül szétesne a rend. Az emberi rend. Istené nem esik szét. Az ő falai láthatatlanok…” Ilyen helyeken a líraiság és a gondolatiság ötvöződik. Tömören és találóan. Másutt szabadversben árad a szó, igen emlékezetesen. (Földvilág) Érzelemvilága gazdag, középpontban a szeretet erejével. Idetartozik az is, hogy körüljárja a férfi-nő kapcsolat lényegét, s ebben is bírálja a felszínességet. Szól az elmúlásról, a könyörtelen tényekről.

S mindezt teszi azzal a hanggal és formával, ami mindenképpen újdonság a kortárs magyar irodalomban. A hagyományt társítja egyéni stílusával, s persze bizonyos, néhol Örkény István-i hatásokkal. A szellemesség, a játékosság és a humor sem idegen tőle. Megvan tehát első kötete, és a nagy kérdés most az, hogy hogyan tovább. Egy- biztos: Fehér Kinga indulása és tehetsége reményre ad okot.

Fehér Kinga: Játékom marad. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2022, 121 oldal