„Kőrösi Csoma Sándor külföldön minden bizonnyal a legismertebb székely-magyar. Indiától Franciaországig, Svájctól Amerikáig jelentek meg róla méltatások, tanulmányok, monográfiák, regények… Életének, utazásának fehér foltjait próbáltam kitölteni a mese eszközeivel. A fikció nem a valóságtól való öncélú elrugaszkodás, hanem a lényeg megragadásának módja a fantázia játékos, néha humort sem nélkülöző igénybevételével” – írja könyvéről a neves, József Attila- és Márai Sándor-díjas székelyföldi szerző.

Molnár Vilmos a kortárs magyar irodalomba a rövidpróza, az elbeszélések mestereként írta be a nevét. Feszes szerkesztésű írásaiban mindig szerepe van a derűnek, a sajátos, visszafogott székely humornak, amelynek befogadásához a szerző látásmódjának átvételére is szüksége van az olvasónak. Kőrösi Csoma Sándorról írt kötete is novellafüzér, de a főhős karakteres, sokak által ismert és tisztelt alakja szinte kisregénnyé kerekíti. A szerző mesterien jeleníti meg Kőrösi Csoma alakját, amely által olyan plasztikussá, olyan ismerőssé válik az olvasó számára, mintha maga is találkozott volna már vele, és meggyőződésévé válik, hogy valóban, csakis ilyen lehetett, sőt, ilyen volt. Céljának elkötelezett, annak érdekében tűzön-
vízen átmenni képes mesehős, aki mégis jellegzetes, hétköznapi ember, meggondolt, földön járó székely legény, annak gyökeres tapasztalataival, mindentudásával, szűken mért, de mindig a lényegre mutató, csavaros megszólalásaival.
Ebben nyilatkozik meg beavatottsága: tudja, hogy népe és fajtája tapasztalatai a természetfölöttiben gyökereznek, és saját, személyes öntudata is megjárta már ezt az utat oda és vissza, eleven kapcsolatban áll Isten mindenütt jelen lévő valóságával. Beleértve ebbe nemcsak a saját, de minden más kultusz Istenét is, amely révén méltán tekintik őt első tapasztalásuk alapján szent embernek mindazok, akikkel összehozza őt a jó sors. Mindezt a mesék távolságtartó látásmódjával, az egyszer volt, hol nem volt hitelességével, egzotikusság, tudákosság nélkül, sajátos humora prizmáján át vetíti elénk a szerző, bevezetve bennünket is Kőrösi Csoma életének misztériumába, amelyben minden ismerős és hétköznapi, és amelyet csak a főhős eltökéltsége, a maga célját, a magyarok őshazájának megtalálását a világ minden kincse és varázsa fölé helyező székely vándor eltökéltsége nem az. Ezt a megváltozhatatlan örök célt, az isteni szülöttekre, mitikus hősökre jellemző, alapvető irányultságot ismeri fel és tiszteli benne, sőt, akár követni is szeretné mindenki, akivel csak összetalálkozik. Molnár Vilmos Kőrösi Csoma Sándor csodálatos cselekedetei című novellafüzére szinte hibátlan mű. Egy hibát talál benne az olvasó: azt, hogy hamar véget ér. Nem csoda, hogy Molnár Vilmos könyve nyerte el 2022-ben a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata „Az Év Legjobb Könyve” díját.

 

A szerző prózaíró, költő, műfordító