Aki e napon bevonul Jeruzsálembe, úgy fogadják, mint egy királyt. De ő szerényen jön. Szamárcsikón. Nem diadalittasan, hanem annak tudatában, hogy ez a diadalútnak látszó bevonulás keresztútban végződik.

Fabiny Tamás evangélikus püspök az evangéliumoknak és a különböző korok teológusainak és alkotóművészeinek eltérő Júdás-képét vizsgálja meg. Bemutat például egy XIII. századi templomi oszlopfőt, amelynek egyik domborműve az ördögöktől körülvett Júdást mutatja, a másik ábrázolás pedig azt, ahogyan Jézus a vállára veszi az őt eláruló tanítványt.

A modern templomfestészet és liturgikus térkialakítás úttörője, Kákonyi Asztrik ferences festő életművét Húsvét fénye címmel Prokopp Mária művészettörténész mutatja be. 

A szakrális néprajz mesterét, Erdélyi Zsuzsannát, születése századik évfordulója alkalmából a énekművész-néprajzkutató tanítvány, Lovász Irén méltatja.  

A Dézsi Csaba András győri polgármesterrel készült interjúban szó esik a töröktől való felszabadulás emlékére Ausztria-szerte és hazánkban is felállított több tucat úgynevezett Győr-keresztről, melyeket a polgármester a Győr 750 emlékév ünnepi alkalmából zarándoklat keretében térképezett fel. 

Hild József kevésbé ismert budapesti klasszicista remekműveit mutatja be, többek között a Városliget kicsiny, gótikus-romantikus stílusban épült Hermina úti kápolnáját Zubreczki Dávid

Magellán és a prágai Kisjézus címmel Ázsia legkatolikusabb országából küldött tudósítást Lányi Béla, Cebu Cityben működő verbita misszionárius.  

A Király parancsára címmel egy Pilinszky-kötet születésének kalandos történetét, az irodalomtudós kommunista cenzor Janus-arcú szerepét eleveníti fel Zatykó László szegedi ferences. 

A közélet rovatban a közösségi médiáról, a cenzúráról a politikai manipulálhatóságról és ellenszereiről Péterfalvi Attilával olvasható beszélgetés. Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter pedig a közelmúltban elhunyt, rendszerváltáskori magyarbarát ukrán kollégájáról, Anatolij Zlenkóról emlékezik meg.  

Krómer István a teremtésvédelem rovatban az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet törekvéseit mutatja be. A Drexler Dóra vezette műhely széles körű együttműködési hálózatot hozott létre a fenntarthatóság iránt elkötelezett gazdaságokkal, amelyekkel közösen végeznek on-farm kísérleteket.