A patinás Münster-Vesztfáliai Vilmos Egyetem úgy határozott, hogy ha az állam is jóváhagyja, október 1-jével Münsteri Egyetemre változtatja a nevét. Bár a története a XVI. századi jezsuita kolostorig nyúlik vissza, a katolikus egyetem 1780-ban alakult meg. Csakhogy a Kulturkampf, a német állam és a pápaság küzdelme nyomán elveszítette egyetemi rangját, Münsteri Akadémiaként működhetett tovább. A harc csitultával, 1902-ben a Vilmos nevet fölvéve nyerte vissza rangját. II. Vilmos azonban nem az egyetemszeretetével, hanem a vakbuzgóságával, antiszemitizmusával és az „európai koncertet”, a hatalmi egyensúlyt semmibe vevő politikájával tűnt ki, ami más tényezőkkel együtt két világháborút idézett elő. Nem kell tehát a múlttagadás mai hóbortját követni ahhoz, hogy az egyetem hosszú, alapos fontolgatás és vita után erre a döntésre jusson. Felmerült a zsidó származású, nagy katolikus filozófus, volt münsteri hallgató és vészkorszakáldozat Edith Stein nevének a felvétele is, ami szép, de talán túlzottan szimmetrikus gesztus lett volna.