Mint a Vasárnap beszámolt róla, Kovács István erdélyi unitárius püspök kezdeményezésére Érszegi Márk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója, Kolumbán Vilmos erdélyi református püspökhelyettes, Patrick Bracy Bersnak amerikai katolikus politológus Szesztay Ádám vallásdiplomáciai elemző moderálásában megvitatta a háború és a béke keresztény felfogását. Elhangzott, hogy bár a kereszténységben, főként a fundamentalista irányzatokban kezdettől fogva jelen van a pacifizmus, Pál apostolra hivatkozva Ágoston és Aquinói Tamás kidolgozta az „igazságos háború” elméletét. A protestáns teológia fő áramlata szintén ezt a felfogást követte, amikor leszögezte, hogy a szabad vallásgyakorlatot joggal védik meg a császári erőszak ellenében. A katolikus katekizmus szerint „nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, föltéve, hogy már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét”. Ugyanakkor a béke, „a nyugalom rendje” nem merő fegyvernyugvás, hanem az indulatok megzabolázása, amire azonban a megaláztatás taníthat meg. Ez utóbbi, középkori gondolatra megy vissza az a mai nyugati felfogás, amely szerint csak a legyőzött Oroszország lesz képes beilleszkedni a nemzetközi rendbe, azaz nem veszélyeztetni többé a békét. A XX. századi amerikai külpolitikai realizmus egyik legbefolyásosabb alakja, a protestáns teológus Reinhold Niebuhr, akinél egyébként a realizmus nem „az erősebbnek van igaza” elvében merül ki, úgy tartotta, hogy a felebarátot kötelesség megvédeni az agresszorral szemben. A vitához spontán hozzászóló David Campanale brit újságíró szerint a problémakör megközelítésénél elsősorban abból az alapvetésből kell kiindulni, hogy a történelemnek Isten az Ura. A szabadegyetem programjába illeszkedve, Miklós Ákos, a Fidesz-frakció munkatársa, református lelkész szervezésében a szabadegyetem számos lelkészi és világi résztvevője Damján Gaborij Budapesten szolgáló ukrán görögkatolikus lelkésszel közösen mondott imádságot az igazságos békéért és a magyar–ukrán barátság újjászületéséért.

 

Nyitókép: A kerekasztal résztvevői: Érszegi Márk, Kolumbán Vilmos, Kovács István és Szesztay Ádám (fotó: Koncz Attila)