Az Országút barátai, szerzői is részt vettek az eucharisztikus kongresszuson, s többen orszagut.com portálunkon olvasóinkkal is megosztották szellemi-lelki tapasztalataikat. Az egyetemesség élménye címmel katolikus és evangélikus püspök, valamint szerzetes papok vallomásaiból válogattunk.

Közép-európai kitekintő rovatunkban Molnár Tamás pozsonyi lelkész Ferenc pápa Szlovákiában tett apostoli útjáról számol be.

Gróh Gáspár A hatalomvágy rabságában című vezércikkében nyilvánosságra kerülésének tizenötödik évfordulóján a politikai kultúra és a morál szemszögéből értékeli Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét.

Salát Gergely (Száz év cikcakk) a Kínai Kommunista Párt százéves működését elemzi, rámutatva, hogy ez a mindent túlélő szervezet egy szétesett, belháborúk és hódítók dúlta, végletesen elmaradott országból, időnként tízmilliónyi áldozatot követelő emberi tragédiákon át, de a változó körülményekhez és a kínai hagyományokhoz rugalmasan alkalmazkodva, a mélyszegénységből nyolcszázmillió embert kiemelve, az Egyesült Államok pozícióit is fenyegetni képes világhatalmat hozott létre.

Jeszenszky Géza A Minority SafePack elutasítása után amellett érvel, hogy tovább kell keresni minden kínálkozó lehetőséget a nemzeti kisebbségek helyzetének javítására, szövetségeseket keresve, megnyerve hozzá akár a (ma még) ellenérdekelt tagállamokat is. A volt külügyminiszter szerint az EU központjában és apparátusában el sem tudják képzelni, hogy a magukat nemzetállamnak definiáló soknemzetiségű államok hatóságai milyen ellenségesek a nemzeti kisebbségek igényeivel szemben.

Rosdy Pál Egyetem, egyetem, tengertánc címmel életképeket villant fel az ötvenes évek pesti bölcsészkaráról, a rendszer körmönfont kegyetlenségéről, szaktekintélyek kiszorításáról, karrieristák köpönyegforgatásáról, néhány tanáregyéniség helytállásáról.

Miskolczy Ambrus Aki az osztálykorlátaiba kapaszkodott címmel az elefántcsont sétapálcát lódenkabátra és micisapkára váltó, lófőszékely létére a kommunista pártba belépő Elekes Lajosnak, a középkori román történelem szaktekintélyének alakját, az ötvenes évek nyomasztó „tudományos” világát, a megalázó kritikák és önkritikák korát idézi fel.

Réfi Zsuzsanna Pódium és YouTube címmel Szabadi Vilmos hegedűművésszel beszélgetett koncertekről, mesterkurzusokról, a magyar hegedűs tradíciók átadásáról, Hubay Jenő hagyatékáról, Európa távolodó nemes hagyományairól.

Bognár Nándor Zenéről, hitről és külön ügyekről című interjújában Miklósa Erika énekesnő mestereiről, a könnyű műfaj vidékére tett kirándulásairól, a tehetséggondozásról, örökbe fogadott gyermekéről beszél.

Boldogh Dezső Inkább vállaltam a kényszerű hallgatást címmel Vári Fábián László Kárpátalján magát otthon érző költővel beszélget nehéz pályakezdéséről a Szovjetunióban, néprajzi gyűjtőútjairól, a magyar és ruszin balladák párhuzamairól, fiatal pályatársakról.

Mostani számunkban Zsille Gábor, Székelyhidi Zsolt és Vári Fábián László verseit olvashatják.

Zelnik József Segíts látni! címmel a hetvenéves Orosz Istvánnak ajánlja metafizikai töprengését világunk fehér és a másvilág fekete fényéről.

Mecsi Beatrix (Vigyázat, illúzió!) Orosz Istvánnak az óbudai Selyemgombolyítóban rendezett plakátkiállítására kalauzol el. A tárlatra válogatott filozofikus, optikai illúziót keltő plakátok a művész szavaival „egy pillanat alatt képes megvilágítani olyan tartalmat is, amit leírni, elolvasni csak hosszú idő alatt lehetne”.

Róna Katalin Pusztulásból újjászületés címmel a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga hányattatásait, a privatizációját követő átépítés okozta csonkítását, majd lehetőség szerinti rekonstrukcióját mutatja be.

Körmendy Imre Táj felülnézetből című írásában Borsos Miklóssal fájlalja, hogy a mai lakóház „már nemhogy tornyot, de tetőt sem kap.” Hol vannak a megszokott cseréptetők, színük és formáik, a gerincek közelében kibukkanó kémények, s leginkább a padlások?

Krómer István Vadászat mint természetvédelem? címmel a vadászati világkiállítás apropóján azt vizsgálja, vajon tényleg a vadászok lennének-e korunk legnagyobb természetvédői? Válaszul többek között Gyulai Ivánt idézi: „A magunk által létrehozott változások ellen küzdünk, de arra képtelenek vagyunk, hogy a változás okaira reagáljunk.”

Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla Nagyvárad – a Sebes-Körös partjának ékköve című útirajzát, Somorjai Ádám Az amerikai levéltárak titkai című, a bencés szerzetes Mindszenty Józseffel kapcsolatos kutatásait összegző, valamint Szerdahelyi Csongor Az amerikai Zirc című, a dallasi magyar ciszterciek életét bemutató kötetét ajánljuk olvasóinknak.

Vertse Márta, a Vatikáni Rádió magyar adásának nyugalmazott munkatársa „Rózsaszín forradalom” a Vatikánban címmel a nőknek a szentszéki hivatalokban betöltött, dinamikusan növekvő szerepét mutatja be.