Az MMA tagozatai minden évben két-két személynek ítélik oda díjaikat, melyek egyike hagyományosan külhoni művészek és szakemberek pályáját és alkotásait részesíti elismerésben.

Az MMA székházában, a Pesti Vigadóban szeptember 11-én rendezett ünnepségen Juhász Judit, az MMA szóvivője elmondta, hogy a díjak a méltatáson kívül abban is segítik a művészeket és művészetelméleti szakembereket, hogy alkotómunkájukkal tovább gazdagítsák a magyar szellemi életet és hozzájáruljanak művészeti életünk értékeinek feltárásához és népszerűsítéséhez. A tagozati díjak egyben lehetőséget biztosítanak a díjazottak számára az MMA köztestületi tagságára.

Vashegyi György, az MMA elnöke köszöntőjében kiemelte: a Magyar Művészeti Akadémia alapfeladatai közé tartozik, hogy figyeljen a teljes magyar kultúra horizontjára, szellemi műveltségünk múltjára, jelenére és jövőjére, s e tagozati díjátadó eseménye mintegy sűrítetten reprezentálja e küldetést. Minden tagozati díj esetében elmondható, hogy az elismerésben részesülő művészek és művészetelméleti szakemberek legalább egyike határon túl vagy diaszpórában élve alkot.

A díjak elnevezése tiszteletadás és emlékállítás az előttünk járóknak, nevezetesen Cs. Szabó Lászlónak, Erdélyi Zsuzsannának, Illyés Gyulának, Szőnyi Erzsébetnek és Szőts Istvánnak.

Hozzátette továbbá, hogy a művészetnek és benne személy szerint a művészeknek megadatott a széles látóhatár, figyelmük egyszerre több dimenzióra irányul. Más a mérlegük, más prioritások szerint választanak, döntenek életük különböző szakaszaiban, mint a művészet világán kívül élők. Néha e választások kevéssé érthetők a külső szemlélő számára, s a döntés helyességét csak az életmű maradandó érvényessége igazolja vissza, esetleg akár évtizedek múlva. A Magyar Művészeti Akadémia küldetése – mondta el az elnök –, hogy az általános zajból, mely közéletileg, kulturálisan körülvesz bennünket, már a jelenben kiszűrje azokat a hangokat, megtalálja azokat az életműveket és felhívja rájuk a figyelmet, melyek akár jól láthatóan, hallhatóan, akár csendesebben értékeket hordoznak a jelen és a jövő számára.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti díjában részesült Farkas Gábor építész és Murádin Katalin építész.

A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti-díjában, Szőts István-díjban részesült Kurucz Sándor operatőr és Kosmály Gábor (Gabriel Kosmaly) fotóművész.

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti-díjában részesült Csavarga Rózsa belsőépítész és Nagy Judit gobelinművész.

Illyés Gyula-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi-díjában Egyed Emese költő, irodalomtörténész és Fecske Csaba költő, publicista részesült.

A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díjában részesült Nagy Anna színművész és Kiss Törék Ildikó színművész.

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díjában részesült feLugossy László képzőművész és Szentpétery Ádám képzőművész.

Cs. Szabó László-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díjában Cebula Anna művészettörténész és Pécsi Rita neveléskutató részesült.

Erdélyi Zsuzsanna-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díjában Gazda Klára muzeológus és Szabó Zoltán muzeológus részesült.

A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díjában, Szőnyi Erzsébet-díjban részesült Nádor Magda énekművész és Jandó Jenő zongoraművész.

A díjakat az MMA kilenc tagozatának vezetői, illetve képviselői adták át. Az ünnepség alkalmából Ránki Fülöp zongoraművész, az MMA ösztöndíjasa Liszt Ferenc Dante olvasása nyomán (Fantasia quasi Sonata) című művét adta elő.