A feltehetőleg XIII. és XIV. századi alapokon nyugvó, s a XV. században átépített szentdemeteri Nagyboldogasszony-templom nyugati tornya a XVIII. században épült. A szentély falképei Mihály arkangyalt, a Fájdalmas Krisztust, illetve az apostolokat, s mártír szenteket ábrázolnak.

A szentdemeteri római katolikus templom

 

Csíkrákos XIV. századi Kisboldogasszony-templomának legrégebbi része a tornya. Falának három oldalát emeletenként egy-egy magas lőrés töri át. A lőréseket és a felső félköríves ablakokat vörös szegély, helyenként leveles, liliomos motívum díszíti. A déli, a nyugati és az északi falon emberi alakok, állatok, csillagok rajzolata látszik.

Székelybőt és középkori eredetű templomát először 1332-ben említik az iratok. Egy időre a reformátusok tulajdonába került, ám a XVIII. században a jezsuiták térnyerésével ismét a katolikusoké lett, akkor kapott barokkos külsőt. A Szent Adalbertnek szentelt templom különlegessége a barokk szószék mellvédjének stukkódíszítése, valamint az áttört faragású, festett, aranyozott szószékkorona. 

A székelybői templom 

 

1777-ben Nagyágon homlokzati óratoronnyal Kisboldogasszony tiszteletére emeltek barokk kőtemplomot, amely szentélyével észak felé fordul. Berendezésének java része egykorú a templommal. Különös figyelmet érdemel a főoltár oltárképe, illetve a mellékoltárok a későbbi, tiroli szobrokkal. A torony nagyobb harangja késő középkori, valószínűleg 1442-ben öntötték.

Szeptember 24-én szentelik újjá, s vehetik birtokukba a hívek a Teleki László Alapítvány közreműködésével helyreállított templomokat. Szentdemeteren szeptember 24-én délelőtt 11 órakor Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutat be online is követhető központi szentmisét.

Nyitókép: A csíkrákosi Kisboldogasszony-templom Fotó: Teleki László Alapítvány