Beszterce–Naszód megye túlnyomórészt magyarok lakta településének XVIII. századi református kőtemplomát, amely a XVII. század végén még sövényfalu templom volt, már jó ideje magára hagyta a helyi református közösség. Ugyanis műemlékes szakemberek véleménye szerint az idők során megrongálódott épület felújítási költsége nem állt volna arányban építészeti értékével. Ezért a református egyházközség megvásárolta a korábban a szászok által emelt evangélikus templomot, amelyet a parókiával együtt a 2000-es évek elején felújítottak, az orgonát és a harangokat is átszállították, a hitélet áttelepedett a régi-új templomépületbe.

Káldi Gyula építész, a határon túli magyar műemlékek megmentésével foglalkozó Teleki László Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta: az épületnek olyan súlyos statikai problémái vannak, hogy lényegében menthetetlen, ezért fájó szívvel, de lemondtak a felújításáról. Viszont az 1711-ből származó, rendkívül értékes kazettás, festett famennyezet megmentése korábban is a tervek között szerepelt. Így a Teleki László Alapítvány által lebonyolított Rómer Flóris Terv keretében, a helyi reformátusokkal egyetértésben a restaurálás után a famennyezetet áthelyezik az egykori evangélikus, ma református templomba. Oda viszik át az 1905-ben készített szószékkoronát, a Mózes-széket és a papné padját is.

A mennyezet bontás előtt  Fotó: Teleki Alapítvány
 
A restaurálást vezető Mihály Ferenc beszámolójából kiderül, hogy 2017 júniusában egy erős vihar mindkét oldalon megbontotta az elhagyott templom bádoghéjazatát. A károkat akkor még rövid időn belül sikerült helyreállítani, ám 2019 augusztusában egy újabb vihar ismét kifödte a templomot. Ezúttal a déli oldalról a bádoghéjazatot teljes egészében feltépte, a hajó fölötti részt a templom túloldalára, a szentély fölöttit pedig körülbelül húsz-harminc méterrel tovább, a közeli temetőkertbe repítette. Akkor a károkat ismét helyreállították, egyúttal a festett kazettás mennyezetet lebontották, s elvégezték a szükséges munkálatokat: a festetlen részeket portalanították, a mennyezetet fertőtlenítették, elraktározták. Restaurálás után felkerülhet új helyére.
Mindeközben az Rmdsz Beszterce–Naszód facebook oldalán megjelent hír szerint a megyei kárfelmérő bizottság és Décsei Atilla, a megyei RMDSZ elnöke, alprefektus a héten a helyszínen felmérte a keletkezett károkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a megmaradt templomhajót jó lenne konzerválni, a munkára javasolt 45 ezer lejt a kormánynak kell jóváhagynia. Székely Szabolcs, helyi református lelkipásztor jelezte, ennek fényében a közösség gondolkodik a megmaradt templomhajó kápolnává alakításán.