Az egyetemisták munkáját a tanáraik által kidolgozott, a fenntarthatóságot középpontba állító egyedi módszer támogatja. A pécsi építészképzés keretében olyan oktatási módszert dolgoztak ki, amelyben építészeti terek újrahasznosításával foglalkoznak, és amelyben az épülettervezés, valamint a meglévő településszövet alakítása egységes, komplex, fenntartható alapelvű várostervezési fejlesztéssé kapcsolódik össze. Évről évre a féléves feladatok olyan elhagyott, kiüresedett funkciójú létesítményekkel foglalkoznak, amelyek városszerkezetileg lényeges területen vannak, emellett a társadalom számára is fontosak és urbanisztikai környezetük is változtatást kíván. A jelenlegi tananyag fókuszában a pécsi Zsolnay-gyár hasznosítása áll. Ehhez a Pécsi Tudomány Egyetem Műszaki és Informatikai Kara és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. stratégiai együttműködési keret-megállapodást kötött annak érdekében, hogy az oktatás, a kutatás és a fejlesztés során elért eredményeket hasznosítsa, a tudásalapú és egyben pragmatikus megközelítéssel pedig elősegítse a gyár hosszú távú és folyamatos fejlődését.

A Zsolnay-gyárat is magában foglaló ingatlan hatékony kihasználása, valamint az építészhallgatók jelen feladatában vizsgálandó projektelemek megvalósulása érdekében a gyárat az ingatlanon belül másik épületbe helyezik át. Az egykori Zsolnay-gyár fejlesztése, a termelés korszerűsítése és a hatékonyságnövelés által felszabaduló terület új lehetőségeket kínál.

A fejlesztés általános célja a Zsolnay-márka, mint a magyar kulturális örökség fontos elemének bemutatása, valamint a Zsolnay-porcelánra épülő tematikus hálózat kialakítása. A terület vizsgálata után a cél a Zsolnay-örökséget magában hordozó, tematikus kulturális-, üzleti-, konferencia- és hoteltömb létrehozása.

A tervezésnél elsődleges szempont, hogy a létrejövő épület integritását a gyártással egyrészt finoman, dekoratív módon mutassa be, másrészt konkrét betekintést nyújtson a gyártásra. Dr. Veres Gábor DLA habil. egyetemi docens A környezeti vészhelyzet és építészet kurzussorozat – komplex tervezés 1 tantárgy oktatója a Zsolnay-gyárral kapcsolatos feladatról kiadott tájékoztatóanyagban leszögezte: „Olyan jelentős időpillanatban vagyunk, hogy bolygónk megváltozott éghajlati viszonyai, a körforgásos gazdaság és a fenntartható jövő megteremtésének szükségessége az építészoktatásban is gyökeres változást kíván. A jövő fenntartható városi közösségeinek megteremtéséhez és az életminőség javításához az épített környezet tervezése és fejlesztése során a jelenlegi gyakorlathoz képest radikális módszereket kell alkalmaznunk. Ebben a folyamatban kiemelkedő feladat hárul a diákokra és a következő építészgenerációkra, hiszen a jelentős energia- és természetierőforrás-fogyasztó, hulladéktermelő épített környezet már napjainkban is számos kihívást rejt magában.

A hallgatók egyenként ezeknek az elveknek és funkcionális igényeknek megfelelően építészeti fejlesztési tervet, valamint épületkerámia iparművészeti részlettervet dolgoznak ki a szemeszter során, amelynek válogatott esszenciáját, egy kiadványt és egy kiállítás digitális állományát a kar átnyújtja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. részére.

A terveket egy kiállítás keretében mutatjuk be, várakozásaink szerint ezek széles szakmai és társadalmi közegben is érdeklődésre találnak. A kiállítás legjobb munkáit díjazni kívánjuk. Az épületkerámia olyan izgalmas anyag számunkra, amellyel mint kutatási témával a jövőben is foglalkozni kívánunk mind az akadémiai, mind a tudományos TDK és a doktori témakiírásokban is.”

Nyitókép: A Zsolnay-negyed parkját lépten-nyomon eredeti kerámiák, szobrok, szökőkutak díszítik
Fotó: Szigetvári Krisztián