Dekonstruált enteriőröket és városi tájakat járhatunk be Tóth Zsófia ipari színekben pompázó, finom tónusátmenetekben gazdag képein. A látványvilág fragmentumaiból építkező művész vásznain a felbomlás víziója és az elmúlás hangulata az emlékezet képi metaforáivá lényegülnek. Hiszen mindaz, amit látunk, emléktöredék kollázsszerű újrakomponálása, ahol a látvány soha nem törekszik a valóság rögzítésére, inkább bizonyos megbújó élmények felkutatására és felmutatására. A képek megkonstruált kompozíciói szerkesztettségük ellenére sem tűnnek mesterkéltnek.

Tóth Zsófia művészete az idő múlásával természetesen elhalványuló és lebomló, majd sokszor tudatosan felidézett vagy öntudatlanul felbukkanó emlékképekből építkezik. Nem csak festői látásmódja, de kompozíciós módszerei is hasonlatosak az emlékezéshez: egyes motívumok elhalványulnak vagy háttérbe kerülnek, mások élesebb kontúrokat kapnak, és előugranak a felejtésből, megint mások szertefoszlanak vagy feloldódnak egy-egy másik részlet formáiban. Az emlékezet vakfoltjai is szerepet kapnak, de sosem fehér vagy fekete felületekként, hanem valamilyen meghatározhatatlan, térbeliséggel alig rendelkező színfelfénylésként.

A művek a gondolkodás festői metaforáiként is értelmezhetők, ahol az asszociációk látszólag önkényes sorrendben követik egymást, szinte lehetetlen a szabályszerűségek felfedezése, de a látvány egésze utólag, esztétikai minőségében mégiscsak értelmet nyer. A vázlatosnak tűnő kompozíciókban a rendetlenség, a káosz az elmében felbukkanó, kiforratlan gondolatoknak, a kísérletezésnek és a formakeresésnek a lenyomatai.

A tökéletes technikai tudás birtokában a művész szemkápráztató kollázsokat fest, amelyek főként a nyomdai színminták és színkeverő programok hangulatát, valamint a színes fotógrammok leheletfinom, fénnyel rajzolt átmeneteit idézik. Ebben a képi világban a tárgyak és azok sziluettszerű árnyai egyaránt valóságosnak hatnak, ám ez a realitás nem az, amiben mozgunk, sokkal inkább egyfajta rideg, digitális világ, virtuális terekkel és szimulált árnyékokkal, ahol a mesterséges intelligenciától az emberi elme visszavette az irányítást. A színpadi díszletek látványa, a dekoratív kivágások és a reális világból vett képi idézetek rétegei egyszerre több, egymásnak ellentmondó, nézőpontot is megengednek, és sosem eldönthető, hogy mi a valóság, és mi az illúzió. Tóth Zsófia képei a szimulákrumok világának festményei, ahol a valóság és a szimuláció rétegei a szemünk előtt olvadnak össze.


/Tóth Zsófia: No holiday this year/

Tóth Zsófia

Születési év, hely: 1989, Miskolc

https://www.instagram.com/zzssofi

Tanulmányok:

2006–2008: PTE IGYFK Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd

2008–2014: Pécsi Tudományegyetem – festő

Egyéni kiállítások:

2010: Kezdőpont, Közelítés Galéria, Pécs


/Tóth Zsófia: VAR/

Csoportos kiállítások:

2010: Most, N&N Galéria – Budapest

Junge Künste-Grenzenlos, Staatliche Akademie der Bildenden Künste – Karlsruhe (DE)

2011: Secret Capital – Banja Luka (BA)

2012: Friss, Kogart Ház – Budapest

2013: 28/31, az FKSE új tagjainak bemutatkozó kiállítása, Stúdió Galéria – Budapest

Haverok rajzolnak, MüSzi – Budapest

Budapest ArtExpo, Művészeti Malom – Szentendre

Találkozási pontok, Nick Art & Design – Pécs

2014: Unicredit Tehetségprogram, Forrás Galéria – Budapest

2015: Levegőt! Partizán Műterem és Galéria – Budapest

Gallery by Night I. Jövőművészeti Szalon,Stúdió Galéria,Budapest

Biennale Rev’arts, Immeuble Sceneo – Pont de Bezons (FR)

Mindeközben, Partizán Műterem és Galéria – Budapest

2018: RAF (Resident Art Fair), APA Galéria – Budapest

Kepesita Collection, Gregersian Art Point – Budapest

2019: Ziggy Art Fair, Pintér Galéria – Budapest

2020: Focus Europe, Schafhof – Freising (DE)

Díjak, tagságok:

2012: Amadeus Kisalkotói Ösztöndíj

2013: FKSE-tagság

2014: Unicredit Tehetségprogram – Kisalkotói ösztöndíj

RESIDENCY

2019: Budapest, Galéria Művészcsere Program – Freising Schafhof


/Tóth Zsófia: Fittness/