A címben megidézett mondat eredetijét – „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” – bő nyolcszáz esztendeje írták le először, és hamarosan a kétértelmű fogalmazás iskolapéldájaként került be a retorika eszköztárába. A széles közönség Katona József Bánk bánjából ismerheti a II. András felesége, Meráni Gertrudis királyné elleni merénylet történetét. Az eltérő módokon értelmezhető levél vélelmezett szerzőjét, Merániai János esztergomi érseket a pápa felmentette a gyilkosságban való részvétel vádja alól az írás ellentétes olvasatát fogadva el mentségül.

szabdoff-esemeny_borito
Napjainkban, az internet és a közösségi média korában az információtorzulás és az információ torzítása igazán aktuális problémát jelent. Akadnak olyan témák, társadalmi kérdések, amelyek kapcsán gyakran a média fősodrába kerülnek féligazságok vagy épp teljesen téves állítások.

A Friss Összművészeti Formáció alkotói jelen kiállításon három olyan csoportra koncentrálnak, amelyeknek nehezebb a boldogulásuk napjaink Magyarországán, részben a velük kapcsolatban felszínre kerülő részigazságok, hibás információk miatt. Ilyen közösségek a családon belüli erőszak áldozatai, a bőrszínük alapján megkülönböztetett emberek és az LMBTQ+ közösség tagjai. A szabadság távirányítójának kezelői sok esetben már aktiválták a MUTE funkciót a kérdéses csoportokat érintően, de egy következő cél lehet az OFF gomb megnyomása. Ezért igyekeztünk olyan fórumot keresni, amely kívül esik a ki-be kapcsolható távirányítók hatósugarán.

SzabadOFF, Husztik-Németh Zsuzsanna, Mózes Mihály.  Fotó: Márián Gábor
 

Fórum, gyönyörű latin jövevényszavunk, amely értelmi átlényegülésén keresztül, a közterület, a szabad tér fogalmán át vezet bennünket a megszólalás, a véleménynyilvánítás lehetséges helyének irányába. Fórum az, ahol a vélemények mellett elhangozhatnak ellenvélemények is, találkozhatnak álláspontok. Ilyen fórum most a budapesti Ferenc tér a IX. kerületben. Persze nem állunk ott nap mint nap a grafikák mellett várva a valós, helyszíni interakciókat, de online felületeinken, honlapunkon, Facebook oldalunkon vagy épp Instagram csatornánkon fogadjuk a kiállítással kapcsolatos észrevételeket, intelligens formában megfogalmazott ellenvéleményeket, vállaljuk a párbeszédet.

SzabadOFF, Vad Bence, Sz.Eszteró_Anett.  fotó: Márián Gábor
 

Nem célunk sem a megbotránkoztatás, sem a polgárpukkasztás, sem a gyűlöletkeltés. Grafikáinkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy teljes sokaságból bizonyos ismérvek mentén elkülöníthető csoportok bármelyike kerülhet kisebbségi, elnyomott helyzetbe. Ezt egyedül az egymás iránti odafigyelés és megértés tudja megakadályozni, tompítani. Nagyobb megértést pedig minden esetben az aktuálisan erőfölényben lévők tudnak tanúsítani.

SzabadOFF, Plakát: Sefta Leila, Szabó Kristóf.  Fotó: Márián Gábor
 

Plakátjaink és illusztrációink segítségével a címre visszautalva szeretnénk egy rövid, de egyértelmű részt kiemelni onnan, és üzenetként eljuttatni mind a fókuszba helyezett csoportok tagjainak, mind azok számára, akik ugyan a kiemelt csoportalkotó tényezők szerint nem tartoznak sem a családon belüli erőszak áldozatai közé, sem a bőrszínük alapján megkülönböztetett emberek közé és az LMBTQ+ közösség tagjai közé sem, de valamilyen más ismérvek mentén mégis közös halmazt alkotnak a kiemelt csoportokkal. „Nem kell félnetek!”

SzabadOFF, Plakát: Mózes Mihály, E.Zsemberi-Szígyártó Miklós.  Fotó: Márián Gábor
 

Mi is az a FÖF?

A Friss Összművészeti Formáció, röviden FÖF, olyan fiatal alkotóművészek egyesülete, akik munkáikkal aktuális társadalmi kérdésekre próbálnak kortárs, progresszív válaszokat adni. Reflexióik műfajokon átívelő együttműködésről tesznek tanúbizonyságot, amely az emberi és művészeti sokszínűséget helyezi előtérbe az animáció, az illusztráció, a grafika, a művészetelmélet és a költészet eszközeivel. A vállalt témák feldolgozásakor a tagok törekednek az egyéni alkotás mellett társszerzői projektek megvalósítására, a kollaborációkkal nyomatékot adva a közös gondolkodás fontosságának. A közös munka részét képezi a publikálás és kiállítások szervezése is, mint amilyen a szabadOFF projekt.

Mostani kiállításuk során alkotóik más-más perspektívából vizsgálták meg a fent kiemelt témákat. Kiállító tagok: E. Zsemberi-Szígyártó Miklós, Hertelendi Amanda, Husztik-Németh Zsuzsanna, Kapui Ferenc, Márián Gábor, Molnár Brigitta, Mózes Mihály, Sefta Leila, Szabó Kristóf, Sz. Eszteró Anett, Valentini Nikolett, Várnay Zsuzsanna és meghívott kiállítók: Berettyán Gábor, Bíró Anna, Vad Bence.

SzabadOFF, Plakát: Szabó Kristóf, infóplakát: Vad Bence.  Fotó: Márián Gábor
 

A művek nyomtatását és kihelyezését a MEGAprint Dekor Stúdió végezte, a projekt létrejöttét pedig Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatta. A munkák 2021-ben megtekinthetők a budapesti Ferenc téren.