I. A Rézkígyó története

A fémpálcán tekergő vagy keresztre szegezett kígyó egyike az emberi kultúrtörténet legősibb szimbólumainak. Hermész isten híres varázspálcáján két kígyót látunk egymásba fonódni végtelen 8-asokat formáló kettős DNS-spirált idéző módon. Hermész isten – vagy Mercurius – ezzel a varázspálcával vezette el a holtak lelkét az alvilág kapujáig. Később Hermész és az egyiptomi Thot isten hellenisztikus összekapcsolásából született Hermész Triszmegisztosz, az alkimisták legfőbb védelmezője, így a kígyós pálca az alkimista rituálékban is jelentős szerepet játszott. Az Ószövetség lapjain hasonlóan ősi kígyószoborról olvashatunk. Jahve egy alkalommal halálos kígyózáport zúdított a Mózes vezette hitetlenkedő izraelitákra. Az égből ezúttal nem mennyei manna hullott, hanem vízfolyásként tekergő mérges kígyók, amelyek rengeteg embert martak halálra vagy fojtottak meg. Ám Jahve végül meghallgatta Mózes könyörgését, és a választott népnek egy póznára vagy keresztre erősített Rézkígyót adományozott. Aki csak rápillantott, azonnal meggyógyult a kígyómarásból. Köztudott, hogy „méregből lesz a legjobb gyógyszer”, így aligha meglepő, hogy a kígyós pálca jelenleg is az orvostudomány szimbóluma.

„Méregből lesz a legjobb gyógyszer”
 

II. Michelangelo: A Rézkígyó (1508–1512)

 
Michelangelo a Sixtus-kápolna mennyezetén eleveníti fel a Rézkígyó történetét, az egyik lunettában. Apokaliptikus jelenetet látunk: a jobb oldalon álló személyek meggyógyulnak a Rézkígyó látványától, a bal oldaliak nem néznek rá, nem hisznek benne, így pokoli kínok közt szenvednek ki. A két csoportot a Rézkígyó oszlopa szeli szimmetrikusan ketté. A jobb oldali csoport tagjai közül egy bájos kisgyermek megpróbál „megbarátkozni” a Rézkígyóval. Ám Michelangelo igazi zsenije abban rejlik, hogy e lunetta szinte minden eleme tökéletesen harmonizál az általa tíz évvel később festett Utolsó ítélettel: a keresztre feszített Rézkígyó maga Krisztus, aki a hit általi megváltást jelképezi; a jobb oldali és bal oldali csoport története az Utolsó Ítéleten az Üdvözültek és Kárhozottak egy-egy hatalmas csoportképében folytatódik: a jobb oldali csoport tagjai hasonlóképpen fedik fel sebeiket a Rézkígyónak, mint ahogyan a szentek mutatják sebeiket a Megváltónak. Végül: Michelangelónak még arra is futotta hatalmas erejéből, hogy a Rézkígyót tartó oszlop formáját megismételje az Utolsó ítéleten: ez lesz a Passió egyik kelléke, az angyalok által cipelt oszlop.
Michelangelo: A Rézkígyó (1508–1512)
 

III. Tintoretto: A Rézkígyó (1576)

 
Tintoretto sokat merít Michelangelo drámai, apokaliptikus stílusából, a Rézkígyó az ő hatalmas freskóján is az ember hit általi megváltásának és gyógyulásának szimbóluma, csakhogy Tintoretto képe a velencei Szent Rókus „pestistemplom” számára készült, és egyértelműen a városban tomboló járvány inspirálta, az ő képe tehát Istennek szánt könyörgésként és felajánlásként értelmezendő. A megfestés módja is más: Tintoretto képe a sokkal több szereplővel jóval mozgalmasabb. Michelangelo opálosan ragyogó színeit villódzó fény-árnyék kontrasztok váltják fel, így az egész jelenet szinte filmszerűen pergő. Két jellegzetes vonás: egyrészt a Rézkígyó kikerül centrális pozíciójából, ami által a kép térszerkezete átalakul: Tintoretto nemcsak a jobb és bal oldali csoportok eltérő dinamikáját hangsúlyozza, nála az egész kompozíció egyfajta térbeli mélységet kap: a völgyben haldoklók csoportja térben is távol esik a jelképes gyógyulástól, a Rézkígyót nem láthatják, a mérges kígyók pedig jellemző módon a nyirokcsomók mentén marják meg őket, tehát ott, ahol a bubópestis szimptómái is felbukkantak. Ahogy azonban egyre feljebb és feljebb tekintünk a kígyóként kanyargó völgyben, a jelenet szereplői is egyre közelebb jutnak a gyógyulást jelentő megváltáshoz. Tintoretto másik jellemző fogása, hogy az emberi szemmel nem látható spirituális lények dimenzióját is megmutatja, az angyalok vadul kavargó seregeit. Végül: az egész freskó mintha egyfajta negatív ellenpontja lenne a velencei festők, különösen Tiziano dévaj hangulatú bacchanáliáinak, hiszen Tintoretto a járványt Isten büntetéseként értelmezte.
Brazen Serpent
Tintoretto: A Rézkígyó (1576)