Továbbított üzenet VIII.

Mayer Éva szentélyt varázsol a tárlat teréből. Nem csupán azáltal, hogy alkotásai magasztossá teszik a műveit befogadó helyet, hanem tematikájával és az ábrázolás minőségével is egyfajta szakralitást közvetít. A fiatal, Munkácsy-díjas alkotó korábbi témáit folytatva tudatosan dolgozik saját élményeiből, személyes traumáiból is építkezve, hogy egyetemes világlátást közvetítsen, emberi gesztusokat vizualizáljon.


Munkáiban az ősi tradícióktól egyre inkább elforduló városi lét bemutatásával a személyes és közösségi terek különbözőségét ábrázolja, a magánszféra és a nyilvánosság előidézte súrlódásokat láttatva. Alkotásaiból a belülről fakadó hit, a soha nem szűnő reménykedés, de a társadalmi nyomás és az előítéletekből fakadó ellentétes érzések is kiolvashatók. A kulturális értékekhez ragaszkodik, azokat igyekszik megőrizni és mindenáron fenntartani.

Továbbított üzenet I. 2019

A KAS-ban kiállított munkáiban tájakat, fákat, épületeket vagy madáretetőket ábrázol, külső szentélyekként bemutatva azokat. Tárgyait gyakran megfordítja, búra alá helyezi, szinte védve őket, hogy megőrizhessék belső, hordozott értékeiket, szentségüket. Az archetípusokként értelmezhető házszerű építmények – legyenek azok aprók és ideiglenesek, mint a madáretetők vagy örök értékeket hordozó szakrális épületek – mindig a hajlék bensőségességének formavilágát idézik fel.

Továbbított üzenet IX.

Továbbított üzenetek sorozatában azt a meghitt otthont mutatja be, amely már kiveszőben van világunkban, sőt, sajnos gyakran mikrokörnyezetünkben is. A legbensőbb szentély mindig maga az emberi test, amely a Lélek templomaként szolgálva akár az új élet lehetőségét is magában hordozza. A belső szentély tehát mindig a legszemélyesebb, ezért talán ábrázolhatatlan is, így a kiállításon direkt módon nem manifesztálódik, elképzelt vágyként, immanens módon mégis megjelenik.


Olyan témákat boncolgat a művész, amelyek társadalmunkban tabunak számítanak, s nehéz róluk dialógust kezdeményezni. Sajátos szemszögből tárja fel a bennünket körülvevő világ eseményeit, identitásproblémákat, gyökereink elvesztését és a természettől való eltávolodásunk folyamatait. Nyíltan szól a vágyott anyaságról, a gyermekvárás nehézségeiről, sőt a meddőségről, a lelki és testi traumákkal való együttélés elfogadásáról, lehetőségeiről, pszichológiai folyamatairól.
Terra incognita XVI., 2021

Művei elősegítik a diskurzust a felvetett témákról, és a műalkotások katarzist kiváltó ereje révén pedig, azok akár képesek feloldozó, vigasztaló funkciójukat is betölteni. Mindezt nem csupán a kiállítás nézői élhetik át a befogadás gesztusában, hanem az alkotás folyamata során egyfajta önterápiaként maga a művész is, aki munkái által traumáihoz, korábbi vágyainak elengedéséhez, a helyzetével való megbékéléshez kerül(het) közelebb.
 


Munkássága során Mayer Éva egyedi grafikai eljárásokat kísérletezett ki, alkotásaiban ötvözi a klasszikus akvarellfestészet tradícióit a modern, számítógépes, digitális technikákkal. Különleges, élénk színeket használ, melyek vitalitásukkal a külső és belső helyek szentéllyé válását jelenítik meg. A hagyományosnak számító, kétdimenziós, téglatest formájú, egyedi eljárású giclée (fröcskölt) printjei mellett, mind a térben, mind a falakon megtaláljuk a természetes, szabályos hatszög, azaz hexagon formát, melynek installálási módja gyakran egy-egy kémiai vegyület, a benzolgyűrű kapcsolódási hálóját idézi fel.


Tudatosan választja a méhsejt formát, azt a tökéletes idomot, amely mind a természetben, mind a matematikában a legideálisabbnak mondható, ugyanakkor termékenységszimbólum is. A hexagon olyan sokszög, amellyel hézagok nélkül lefedhető a sík. Ennek szögei hétszázhúsz fokot, azaz a lehető legnagyobb teret zárják be, hogy mind a méhek kaptárépítésénél, mind a házak, és a szakrális terek kialakításánál is minimalizálják a felhasználandó anyagmennyiséget. A hexagon hat csúcsa a teremtés hat napját szimbolizálja – míg a hetedik napon Isten megpihent –, ezért is láthatjuk ezt a formát gyakran a templomok alapjánál, belső tereiben, de azok még a leghétköznapibb épületekben is jelen vannak. A hexagon alakú, méhek építette kaptár vagy emberi hajlék épületstruktúrája statikai szilárdsága rendkívül erős, szinte példátlan.
Terra Incognita XXV.

Ez a stabilitás és szilárdság az, amely alappillére lehet a Mayer ábrázolta külső és belső szentélyeknek, és a saját maga teremtette otthonnak egyaránt. Ezen építkezve képes szembemenni, ellenállni a kiszolgáltatottságnak, a társadalmi elvárásoknak, a testi és lelki nehézségeknek. Az otthon biztonsága tehát az élet alapjának szilárdságát jelenti, amely képessé tesz a túlélésre, s akár az elengedésre is.
Terra incognita XXII., 2021

Háromdimenziós installációja belakja a teret, és interakcióra, együttérzésre késztet. Ahhoz, hogy hozzáférjünk, elolvassuk a különböző magasságú, méhsejt formájú hasábok felületén előtűnő szövegeket, kezünkkel el kell sepernünk a rájuk szórt búzaszemeket. A búza allegorikus jelentését a népnyelv őrzi, amikor Életnek nevezi, és nem csupán termékenységszimbólum, hiszen a belőle készített kenyér az ember teljes élete során biztosít(hat)ja a megélhetést, a túlélést.


A búzaszemek magukban hordozzák a növény életciklusát, a megtermékenyülés, a csírázás és a szárba szökkenés folyamatát, amelyet a szemek alatt feltárulkozó textusokból, imaszerű fohászokból is kiolvashatunk:„Kicsi lélek jöjj el, kérlek / Szüless le mihozzánk / Szerető Apád és Anyád vár rád…” „Elképzellek gondolataimban, érzésekkel beszélek hozzád / Válassz minket és vigyázunk rád.”
A hexagon hasábok tetején megmutatkozó természetes anyagból, a búzaszemekből kibontakozó rend és rendezetlenség közvetíti az ember bensőjében gyakran egyszerre jelen lévő ellentmondásos érzéseket; a reményteli örök vágyakozást, ugyanakkor az elfogadás gesztusát is. Mayer Éva installációi és sík munkái olyan külső és belső szentélyeket teremtenek, amelyek az örök humánus értékeket közvetítik akár a fennálló hiány állapotában is.

 

Mayer Éva Szentélyek kint és bent című kiállítása 2023. január 13-ig tekinthető meg a KAS Galériában (1114 Budapest, Bartók Béla út 9.).

Nyitókép: Madáretetők völgye