Maurer Dóra: Stage 4 Model, 2021 

A belvárosi Vintage Galériában, abban magyar és nemzetközi képzőművészeket is felvonultató kiállítótérben tekinthetjük meg a művész néhány, élénk színekkel megkomponált absztrakt alkotását, amelynek fő programja a modernizmus és az 1965–1989 közötti időszak neoavantgárd és konceptuális művészetének és ezek fő képviselőinek, kortárs alkotóinak bemutatása. A galéria több mint huszonöt évének repertoárja igencsak széles: Bálint Endre, Hajas Tibor, Kemény György, Molnár Vera, Szíj Kamilla és Maurer Dóra csak néhány az alkotók hosszú névsorában.

Maurer Dóra: Stages, Vintage Galéria, 2022

Maurer Dórának már több ízben is megcsodálhattuk a képeit ebben a galériában. Legutóbb IXEK 7-1 (2020) című tárlatán, amelyen a művész a szín és a forma viszonyára, az optika és a színérzékelés tudományára hívta fel figyelmünket vörösben, sárgában, kékben „tündöklő” geometrikus alakzataival.

Maurer Dóra: Stage 5 Model, 2021

Maurer mind a hazai, mind a nemzetközi művészeti szcénában nélkülözhetetlen szerepet tölt be. A Képzőművészeti Főiskola festő, illetve képgrafika szakán végzett Hincz Gyula tanítványaként. Pályája a hatvanas évek elején organikus és groteszk formákban gazdag rézkarcokkal, fametszetekkel indult. Majd szakított „pszichorealisztikus” rézkarcaival, érdeklődése a konceptuális művészet felé fordult, s a hatvanas évek végére már ennek az irányzatnak a jegyében dolgozott, képzőművészeti eszköztárát gyűrésekkel, kollázsokkal, képeit elfedő rétegekkel gazdagítva.

Maurer Dóra: Stages, Vintage Galéria, 2022

Ez az elfedés, eltakarás és a statikus helyzetből való elmozdítás Maurer Dóra művészetében újra meg újra visszaköszön, a több mint hatvan évvel ezelőtt készített grafikáitól kezdve fotóin át az utóbbi évek festményeiig. Nem véletlen, hiszen hat évtizedet magába foglaló alkotói pályája legyen bármilyen sokrétű (filmkészítéssel is foglalkozik) mégiscsak az eltolódás, az elmozdítás vizsgálata köré szerveződik, mondhatjuk: ez határozza meg művészetének mibenlétét. Erről vall például a hetvenes évek középen útjára indított úgynevezett Kvázi-képek sorozata, a kilencvenes években készített Hommage à Monet vagy a Vintage Galéria egy másik, Ahogy tetszik (2019) című tárlatának Quod libet-szériája (1980-as évek). Már pályája korai periódusától kezdve olyan műveket alkotott, amelyekkel egy általa felállított rendszer alkotóelemeit és azok belső összefüggéseit, struktúráját vizsgálja. „Valamely megfigyelés vagy akár élmény alapján felállítok egy modellhelyzetet, amelyben több elem szerepel – lehetnek ezek geometrikus formák, de lehetnek verbálisan nehezen körülírható emberi sajátosságok is –, és ezeket megfelelő rendezőelv segítségével egymásnak engedem. Ami létrejön, azt tovább figyelem, ha lehet, tovább alakítom” – írja alkotói módszeréről.

Maurer Dóra: Stages, Vintage Galéria, Budapest, 2022

Erről a játékos metódusról vall a mostani, Stages címet viselő kiállítás is. A formák és színek „viadaláról”, amint Maurer Dóra élénk, koloritban gazdag, azonos méretű alakzatai egymással interakcióba lépnek: hol összefonódnak, hol egymással párhuzamos ívet írnak le. A csekély számú munkát (Stage 3 2016, Stage 4 Model 2021) bemutató anyag nagyszerűen jelzi az alkotót foglalkoztató elmozdítások problematikáját, amit kitűnően old meg kevés eszközzel, fára festett akrillal. A végeredmény olyan színpompás tárlat, amelyen a színmezők oldottá válnak, szinte kilépnek a térből, s ösztönzik a nézőt, hogy lépjen közelebb hozzájuk, lássa meg a képek mögött rejlő átfedéseket is, amelyekből újabb, kevésbé tüzes színek, árnyékolások keletkeznek. Fehér Dávid művészettörténész szerint „A Stage cím termékeny szójátékként is értelmezhető, hiszen egyaránt jelent állapotot, fázist és színpadot. Maurer a szó szoros és átvitt értelmében is színre viszi a színmezőket, amelyek mozgásfázisok képeiként lépnek le a falról és vetnek rá árnyékot.”

Maurer Dóra: Stage 3, 2016

A fentebb említett gondolatban rejlik a Stages igazi ereje. Abban a kamara jellegű tárlatéban, amelynek játékos formáival Maurer Dóra most sem hazudtolta meg önmagát: azt mutatja, amihez igazán ért.

Maurer Dóra Stages című tárlata 2023. február 3-ig tekinthető meg a Vintage Galériában (1053 Budapest, Magyar utca 26.).

Fotók: Biró Dávid, a Vintage Galéria jóvoltából