Albert Rubens: B XXXVI – P 81 I - II, 2013 

 

Mindketten, Albert Rubens és Wolsky András is a geometrikus absztrakció elkötelezett híve. Munkáikon se szeri sem száma a szétszabdalt vagy egymással összeálló idomoknak. A Concrete Constellation kompozícióin látható vastag vonalú alakzatok csakúgy cikáznak a térben, az illegális gyorsulási versenyek járgányaihoz hasonlóan „versenyt futnak”. Műalkotásokról lévén szó, itt nem lesz befutó, nehéz is lenne ebben a nagy kavalkádban győztest hirdetni. Annál is kevésbé, mivel az alakzatok nem tartanak konkrét célok felé. Túlnőve a vásznakon a semmibe futnak, egymást keresztezik, metszik. Látványuk üvegszilánkok darabjait idézik, töredékeket, amelyek között újabb idomok, sokszögek jelennek meg.

Wolsky András: Random-Surface NO'10, 2023

 

Akrillal készült képeik formavilága szinte egy és ugyanaz, mégis tévedés lenne azt gondolni, hogy vizuális nyelvük nem különbözik egymástól. Rubens kiállított alkotásai (B XXXVI – P 81 I–II 2013, B XLIII – P23 I–IV 2016, B LI – P. 61, 2022) például kizárólag feketék-fehérek, szemben Wolsky színesebb kompozícióival. Az élénk színvilág korábbi – a honlapján fellelhető – munkáin is tetten érhető: a citromsárgában, pirosban és világoskékben készült Rejtőzködő rend dinamikája I–III (2014) vagy az ugyanezen színekből álló Homage à Max Bill I, triptichon I (2014) igazán derűs alkotások. Más Wolsky-képek, mint a (a tárlaton nem látható) Véletlen rétegei-triptichon (2010–2011) vagy a Felsejlő dinamika I–III (2016) címűek már kevésbé színgazdagok, utóbbin már csak jelzésértékkel szerepelnek, és a most bemutatott néhány friss, 2022 és 2023 között született vászna már csak keretében színes: Random Surface NO’4-en (2022), a Random-Surface NO’10-en (2023) vagy a Random- Etude NO’27-en (2023).

Wolsky András - Albert Rubens: Concrete Constellation, Enteriőr  

 

A színeken kívül képi elrendezésben is tapasztalunk különbséget. Wolsky András teret hagy geometrikus formái között, alkotásai ezáltal „szellősebbek” Albert Rubens zsúfoltabb kompozícióinál. Rubens markáns körvonalakkal és élekkel rendelkező idomok kontrasztjára építő képekben gondolkozik, Wolsky konceptuális megközelítéssel dolgozik, művei előre meghatározott szabályrendszerekből építkeznek.

Albert Rubens: B XLIII – P23 I - IV., 2016

 

Wolsky András számára a képalkotás nem közvetlenül a vászonra történő festést jelent, hanem szabályokhoz kötött, fizikai és szellemi aktivitásra épülő, sokrétű cselekvéssort. Munkáinak fő komponensei derékszögben vagy szögekben elforduló színes sávok, különböző vastagságú vonalak, síkokat körülíró irányváltások és persze a geometrikus elrendezés. Festészeti programjában nem új formákat, szerkezeteket, kifejezési lehetőségeket keres, hanem a képpé alakulást, a képi minőség genezisét, a tiszta festészet újabb lehetőségeit kutatja.

Wolsky András: Random-Etude NO'27., 2023

 

A művészi pálya már gyermekként vonzotta, elemi tanulmányai után a Kisképzőbe szeretett volna menni. Balszerencséjére nem vették fel, így jobb híján szakkörökben képezte magát. Szirtes János Munkácsy-díjas képzőművészhez és Schmal Károly festőművészhez, grafikushoz járt. A két mester életvitele, nyitott gondolkodása, baráti körük, környezetük terelte Wolskyt a képzőművészet irányába. Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte, mestere nem kisebb alkotó, mint Maurer Dóra volt.

Wolsky András-Albert Rubens: Concrete Constellation, Enteriőr 
 

A belgiumi Tieltben született Albert Rubens a genti Hoger Instituut voor Beeldende Kunstenben tanult. A hatvanas évek eleje óta készíti fekete-fehérben kivitelezett, pozitív-negatív mintákat használó mértani formáit.  Nemzetközileg is aktív kiállító, munkáit többek között Ausztriában, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Olaszországban is bemutatta már.

Wolsky András-Albert Rubens: Concrete Constellation, Enteriőr

 

Merőben hasonló munkásságukat nagyszerűen reprezentálja a Concrete Constellation. Két „együttálló” absztrakt alkotóét, akiket a geometria vezérel.

 

Az enteriőr-képeket Fodor Dániel – Digitális Képműhely készítette.

Képek: a Molnár Ani Galéria jóvoltából

 

Wolsky András, Albert Rubens Concrete Constellation című kiállítása július 1-jéig látogatható a Molnár Ani Galériában (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 36.)