Georges Mathieu, Hommage au connetable de bourbon 1959
Fotó: WestImage - Art Digital Studio
 

Action Painting

A párizsi szürrealisták még a második világháború kitörése előtt különféle automata, félautomata folyamatokkal kísérleteztek, abból a célból, hogy kompozíciójukat véletlenszerű elemek alakítsák. Amerikában az akciófestők pedig abban hittek, hogy az az igazi, ha maga az esemény kerül rá a vászonra. Egy performansz keretében, ritmusosan mozogva, táncra hasonlító mozgással, spontán, dinamikusan módon tették fel a színeket és a formákat, rendszerint a földre terített vászonra. Az Action Painting, a gesztusfestészet alkotói játékosan ötvözték az intuíciót és az improvizációt, gyakran előkészületek és előtanulmányok nélkül alkottak, a lényeg az energiák megragadása, a létrejött kép belső érzelmeik materializálódása volt.

 A szabályoktól, a hagyományos akadémiai világtól való eltérés egyben az önkifejezés, a művészi szerep magabiztosságának és szabadságának feltétele is volt. Elmarad a hagyományos táblafestés térbeli illúziókeltése, a festmény minden részlete egyformán fontos a kompozícióknak nincs középpontja. Itt minden kétdimenziós, „radikálisan lapos”. A hagyományos képszerkezet, az „előtér” és „háttér” ugyanúgy elavult, mint a fent vagy a lent fogalma, hiszen a kép tere egy nagyobb egész véletlenszerű részletét mutatja, és a kompozíció a vásznon túl is folytatódik.
Helen Frankenthaler, April Mood 1974
 

Absztrakt expresszionizmus
és informalizmus

1945 minden szempontból fordulópont, új korszak kezdete lett. A második világháború végén elinduló társadalmi változások a modern festészetben is új korszakot nyitottak. Nem véletlen, hogy a művészeti szcéna is a Post War elnevezést használja – és nem bármilyen műfaji megjelölést – az ötvenes-hatvanas évek festészeti irányzataira.

A háború borzalmai után, 1950 és 1960 között, az absztrakció vált egyetemes nyelvvé. A világháború vége, a holokauszt feldolgozhatatlan embertelensége, az atomtámadások sokkhatása a társadalom radikális átrendeződését vonta maga után, ami továbbgyűrűzött minden művészeti ágra, és radikálisan belenyúlt a nyugati festészet fejlődéstörténetébe is. A háború elől Amerikába menekült európai avantgárd művészek hatására kezdett el New York felemelkedni Párizs mellé, mint új művészeti központ, hogy aztán évtizedekig a Nagy Alma számítson a művészet mértékadó helyszínének, a helynek, ahol a fontos dolgok történnek.
Az USA-ban az absztrakt expresszionizmussal, Nyugat-Európában az informalizmussal érkező fiatal művésznemzedék tagjai hátat fordítottak a két világháború közötti időszak stílusainak, elutasították a figuralitást, de megunták a geometrikus absztrakciót is. Lendületes és kifejező, gesztusokkal, formákkal, színekkel és anyagokkal való kísérletezés indult el. A spontán művészi megnyilatkozás, az individuum felértékelődött, a szabadság került középpontba. A szabad akarat mély értelmet és szimbolikus töltetet kapott. Az akció, a mozgás, a gesztus, a mozdulat lett az alkotás fő forrása, teljes testükkel, teljes lényükkel vettek részt a művészek a folyamatban, aminek a végén, szó szerint, megszülettek a művek.
Jackson Pollock, Lee Krasner, Franz Kline és Joan Mitchell az interszubjektivitásban találták meg magukat, azaz azt a határsávot keresték objektivitás és szubjektivitás találkozásánál, ahol az egyéni észlelések kollektív igazságokat fogalmaznak meg. Mark Rothko, Barnett Newman, Robert Motherwell és Clyfford-Still pedig olyan meditatív terek megalkotására törekedtek nagy méretű, színmezőkkel operáló festményeikkel, amelyek mélyén az emberi lét alapvető kérdéseivel foglalkozhattak.
Az Albertina Modern ezerötszáz négyzetméteres, térben és vállalásában is nagyszabású kiállítása az absztrakt expresszionizmus és az informalizmus kreatív kölcsönhatását vizsgálja, ami ráadásul egyfajta transzatlanti párbeszédként zajlott az 1940-es évek közepétől. Nemcsak New York és Párizs között épült kapcsolat, egymásra hatás és kimondatlan versengés, hanem az amerikai absztrakció ideológiai versengésbe keveredett bele, noha kezdetben ez aligha lehetett szándékos. Azonban óhatatlanul szembeállították először a nemzetiszocialista művészettel, majd a szocialista realizmussal, és ezekhez képest kinevezték a jó oldal képviselőjének. Az amerikai absztrakció képviselte a szabadságot, a diktatúrákkal, a kommunista országok és a Szovjetunió realista, ám velejéig hamis valóságábrázolásával szemben. Egyszóval az ideológiai versengés beszivárgott a művészetértelmezésbe, a korszakra jellemző versenyhangulat (újjáépítés, fegyverkezés, űrprogram, gazdasági modellek vetélkedése stb.) nem állt meg a művészeti világ határán.

 

Az irányzat meghatározó művészei

A tárlat középpontjában az absztrakt expresszionizmusban dolgozó első és második generációs művészek munkái állnak, több mint száz alkotó, többek között Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell, Helen Frankenthaler, Maria Lassnig és a magyar származású Reigl Judit képei szerepelnek. Ők voltak az irányzat központi figurái, eredményeik meghatározó szerepet játszottak abban, hogy absztrakt expresszionizmus és az Art Informel ilyen nagy hatást gyakorolt a művészettörténeti kánonra.

Enchanted Forest
Jacson Pollock, Enchanted Forest
Fotó: David Heald
 

Az Egyesült Államokban az absztrakt expresszionizmus, Nyugat- és Közép-Európában az Informel Art új vizuális koncepciót hozott létre, középpontjában a szubjektív gesztussal. A gesztus a művész expresszív artikulációjának csúcspontját jelentette. Különleges erénye a kiállításnak, hogy összegyűjtötte a transzatlanti párbeszédben oroszlánrészt vállaló harminc jelentős művészt, munkáikat egymás mellé helyezte, s melléjük rendelte az osztrák szcéna fontos korszakos alkotóit. Barnett Newman, Mark Rothko vagy Jackson Pollock munkáit azért is örvendetes látni, mert nem kell Amerikáig utazni értük, idehozták nekünk a szomszédba. A kiállítás terébe lépve, majd végigsétálva a különböző helyiségeken nemcsak egy megelevenedett művészettörténeti kánonban járunk, hanem a bőrünkön érezzük a művek energiáját. Mert ez volt a cél: az energiák megragadása, valami igazi létrehozása, az érzések vászonra „varázslása”.

Sam Francis, Ohne Titel 1962
Fotó: Krause, Johansen
 

Magyar művész a női alkotók sorában

Fontos eleme a kurátori koncepciónak, hogy jelentős hangsúlyt fektet a női művészek alkotásaira, olyanokéra, mint Lee Krasner, Joan Mitchell és Judit Reigl, akik úttörők voltak abban, hogy nőként és művészként is sikeressé tudtak válni az alapvetően férfiak uralta művészeti intézményrendszerben.

Judit Reigl, ohne titel reihe centre de dominance 1959
 

Reigl Judit alkotásait különösen jó látni ezen a kiállításon, egyenrangú művész a legnagyobbakkal. A háború utáni absztrakt művészeten belül őt a második párizsi iskola egyik legjelentősebb képviselőjeként tartják számon, munkái megtalálhatók a világ valamennyi fontos múzeumában. Hosszú és önazonos életet élt, kilencvenhét éves korában 2020-ban hunyt el Franciaországban. Kapuváron született 1923-ban, és hamar félárva lett, édesapja tragikus módon 1926 karácsonyán szívroham következtében halt meg, amikor megtudta, hogy üzleti partnerük csalással elbitorolta a család vagyonának utolsó maradványát, a budapesti Duna korzón álló elegáns Bristol szállodát. 1927-ben Reigl Judit és édesanyja Budapestre költözött, és ettől kezdve az egyke kislány öt fiú unokatestvérével együtt nőtt fel. 1941-ben egyhangúlag és tandíjmentesen felvették a budapesti Képzőművészeti Akadémiára, ahol Szőnyi István lett a mestere.

Judit Reigl 

 

1946-ban Rómába került ösztöndíjjal, ahonnan édesanyja betegségének hírére hazajött ugyan, de szinte azonnal eldöntötte, hogy visszamegy. Többek között azért döntött a disszidálás mellett, mert nem volt képes megfelelni a szocialista realizmus elvárásainak. Nyolc sikertelen kísérlet után, a kilencedik alkalommal, egy létra segítségével sikerült átjutnia a vasfüggönyön. Párizsban Hantai Simon és barátai fogadták be, első kiállítási lehetőségét 1954-ben André Bretonnak köszönhette. Reigl Judit a szürrealisták módszerét kiterjesztette a festészetre: teljes testével mozgott, egy kép egy folyamat, egy gesztussorozat volt. Azonban hamar kiderült, hogy őt inkább az absztrakt művészet érdekli. Életét, ahogyan művészetét is, a szabadságvágy és a meg nem alkuvás jellemezte.

 

Életműve egymástól jól elhatárolható izgalmas sorozatokból áll. Az ötvenes években festett sorozatai a Robbanás, a Dominancia-központ és a Tömbírás – az életmű leginkább megbecsült darabjai. A Robbanás sorozatának képeit nem ecsettel, hanem S alakban meghajlított függönykarnisból készített eszközzel alkotta, amelyet festékbe mártott s a legvégén kézzel, az ujjaival és a tenyerével dolgozta el. Rásimogatta az utolsó réteget – ahogy ő mondta. Nagyon fizikai festészet ez, Reigl képeinek szó szerint rengeteg rétege, érzékelhető vastagsága van.

Lee Krasner Bald Eagle
Lee Krasner, Bald Eagle
Fotó: Jonathan Urban
 

Egyedüli magyar származású festőművész ezen a tárlaton, ráadásul három fontos alkotással szerepel az Albertina Modern impozáns termeiben. A kiemelkedő alkotásokat a svájci származású mecénás, műgyűjtő Jean Claude Gandur alapítványa adta kölcsön. A három kép egymás mellé került a falra: egy 1959-es Dominanciaközpont és két Robbanás: egy 1956-os és egy aukciós rekordot tartó Robbanás 1955 szeptemberéből. Ez utóbbit a hazai művészetkedvelő közönség Reigl Judit második, a debreceni Modemben rendezett, A létezés ritmusa című életműtárlatán (kurátor: Gulyás Gábor és Makláry Kálmán) láthatta 2010-ben. Ez a kétméteres alkotás hozta meg számára az eddigi aukciós rekordot 2016 júniusában a Sotheby’s párizsi kortárs aukcióján, négyszáztizenegyezer euróért.

Mark Rothko, Untitled blue-yellow-green on red 1954
 

Az a tény, hogy az ötvenes években a nők jelentős mértékben hozzájárultak az absztrakt festészet fejlődéséhez, a legfrissebb kutatások eredménye. Az Albertina tárlatának egyik legerősebb állítása, hogy az erős és tehetséges nők az önkifejezés és a művészet erejével a női emancipáció úttörői is voltak.