Resident Art Galéria - A látványon innen című kiállítás

 

Bár látszólag más és más úton járnak, a három művészt néhány fontos stiláris, gondolati és szakmai elem összeköti. Mindhárman figuratív festők, a látvány át- és továbbírásában gondolkodnak és erőteljesen utalnak vissza olyan modernista gyökerekhez – Ronga Eszter esetében XIX. századi gyökereket is említhetnék –, melyek a „tisztán festészet” fogalmával hozhatók párhuzamba.

Resident Art Galéria - A látványon innen

 

A festészet történetének utolsó száz-százötven éve a kutatásról, a festészet megújításáról szólt. Igaz ez még a legmegátalkodottabb akadémizmusra is (hiszen ott is történtek, ha másként nem, anyagkísérletek formájában megújító experimentumok). Tehát a festészet, mint olyan, jelentkezett, amelynek az ábrázoláshoz, a látványhoz, a leképezéshez már kevesebb köze volt, mint magához a praxishoz. Hantai Simon Cezanne kapcsán írta: valójában rajta keresztül tudatosodott benne, hogy új gondolatokhoz új nyelv is kell. Korábban ugyancsak Cezanne műveinek ismeretében ír Charles Maurice olyan festészetről, amelynek célja is a festészet.

Resident Art Galéria - A látványon innen című kiállítás

 

L’art pour l’art? – kérdezhetnénk –, s ha végigtekintünk e kiállítás képein, azt mondhatjuk válaszként, hogy nem, de fogalmazhatunk úgy is, hogy sokkal inkább művészet a szakma (a festészet) kutatásáért.

Resident Art Galéria - A látványon innen című kiállítás

 

Nézzük, miként dolgozzák fel az itt bemutatkozó alkotók e felelősségteljes vállalást.

Marosi Panni zsúfolt tárgyi világa az enteriőrök apoteózisának vagy épp egy enteriőr infernónak is olvasható. Rengeteg elem, főleg kommersz tárgyak, álklasszikus szobortöredékek, nippek és porcelánok zsúfolódnak össze polgári bútorok lakta térben. Pszichedelikus, mágikus hatású ez a vibráló, néhol opartos elemekkel is tarkított világ. Előképének a XIX–XX. századi polgári zsáner- és enteriőrképeket tekinthetjük, ugyanakkor ennek a festészetnek van azért némi kritikai hangja is, mely ebből a design alkotói módszerből kiszól; a tárgykultusz a shopping culture kritikája.

Resident Art Galéria - A látványon innen című kiállítás

 

Ronga Eszter évek óta keresi a végtelen tér, a plázs és az abban vonuló élő, kicsiny embertömegek képi feldolgozásának lehetőségét: a hangyaszerű és sűrűségű nyaraló-vándorló tömegek láttán Michaux finom tollrajzai jutnak eszünkbe. A művész újabban már felbontja a teret; esőszerű vonalcsíkokkal, átlós elemekkel teszi még villogóbbá, még strukturáltabbá a képfelületet. A finom részletezettségű, néhol hosszú árnyékcsíkokat húzó alakok és a mérhetetlen tér viszonya megidézheti Caspar David Friedrich Szerzetes a tengerparton képét, ám annak drámaisága nélkül. Egy másik párhuzamot jelenthetnek Peter Doig apró szereplői vízparti vagy fövenyen álldogáló alakok képében.
Resident Art Galéria - A látványon innen című kiállítás
 

Merényi Dávid kapu, kapualj, illetve üres szobák sorozata a lélektelen, unalmasnak is mondható építészeti konstrukciók, ütött-kopott házak belső tereinek, kapubejáratainak új életre keltése. Színes, élénk, a direkt színeket és komplementereket egyarán használó, felszabadult festőiséggel megoldott tárgy-tájképei visszavisznek minket a fauve-ok festői elképzelései, a minden színes világába. Olyan határozott a szobák, a kapuk, ajtók percepciója, hogy magunk is elhisszük, hogy ez a valóság.

Resident Art Galéria - A látványon innen című kiállítás

 

A három fiatal alkotó tehát megmérkőzik a festészet kihívásaival, véleményt formál hagyományos témák újrafeldolgozásáról. Tükröt is tart elénk, lám, belenézve, a magunk által elhitt valóság égi mását is elfogadjuk. Elfogadjuk, mert játékosságában is hiteles e három művész világa.

 

Szerző: Sinkó István festőművész, művészeti író

Fotó: Juhász István András

 

A látványon innen című kiállítás július 1-jéig tekinthető meg a Resident Art Galériában (1085 Budapest, Horánszky utca 5.).