Outlines-Körvonalak. Resident Art Galéria. Fotók: Hernád Géza

 

Különféle hordozókon látott absztrakt, élénk színekben tobzódó, határozott formavilágú festmények, valamint a visszafogottabb színű, rajzi elemekben bővelkedő munkák, illetve relief jellegű művek összessége alkotja az Outlines – Körvonalak című kiállítás anyagát.  

A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány fenntartásában működő belvárosi galéria a tárlathoz, Bánki Ákos és Schneller János válogatásában, valamint Stark Attila grafikai gondozásában szitanyomatmappát is megjelentetett, mely már a második ilyen jellegű kiadványa az Alapítványnak. A minőségi mappa kiadása nem csupán a benne megjelenő művészek életművében, hanem a Resident Art Galéria szempontjából is mérföldkő, hiszen napjainkban a műfaj ismét a gyűjtők és az érdeklődők fókuszába került.

 
A tematikus kiadvány a négy művész alkotásait foglalja össze, akik műfajiságukban és a bemutatott munkáik irányvonalában is sokszorosan kapcsolódnak egymáshoz, mégis különbözőképpen alkotnak. A falakon nem csupán az eredeti olaj- vagy akrilképeket láthatjuk, hanem a szitanyomatmappából is kapunk ízelítőt, a négy alkotó egy-egy jellemző munkáját kiragadva.
 
 
A mappa bemutatója egyben a négy művész közös kiállításának megnyitója is volt. Az alkotók munkái különböző irányzatokból közelítenek a festészet műfajához, festőiségükben a letisztult, egyszerűbb formavilág felől haladnak az egyre bonyolultabb, komplexebb kifejezésmódok felé. A tárlat rendezése szerencsésen lépteti párbeszédbe a műveket, a két teremben egymás mellé rendelve, párba állítva két-két alkotót, egy összetettebb és egy egyszerűbb forma- és színvilágot felmutató művészt; az első teremben Kaszás Konrád és David Stuart Sutherland, míg a másodikban Tóth Anna Eszter és Szőke Gáspár munkái láthatók, hogy mindkét helyen harmonikus összképet kapjunk.
 
 
A négy művész valamennyi munkájában közös elemként fedezhetjük fel a körvonal motívumának íves gesztusát. Az ősi geometriai alakzat az egyik legfontosabb szimbólumunk, mely a világmindenséget, a határtalan teret és a végtelen időt jelöli. Az isteni attribútum kifejezőjeként, egyszerre az egység és a tökéletesség jelképe is. A kör az élet ciklikusságát, az örök visszatérést, a mulandóságot és az újjászületés állandó törvényét is jelképezi. A körív motívuma a most kiállító négy művész munkájában mindenhol másképp bukkan fel, a gyermeki, gesztusszerű vonalaktól, a firkaszerű mintákig, vagy az egész festményt meghatározó formavilág alapjaként is.
 
 
Kaszás Konrád minimalista absztrakt, vonalszerű formákból építkező festményeit határozott, markáns, élénk színekkel tölti fel. A zöld, a vörös, a kék és a sárga vibráló színei gyakran azok komplementereivel együtt jelennek meg a vásznakon, de az egyneműbb, visszafogottabb szürkés színek is feltűnnek. Az erőteljes, gesztusszerű vonalak a letisztult monokróm hátterekből szinte kihasítják maguknak a sajátos rajzolattal megteremtett terüket. A vibráló, absztrahált idomú foltok impulzív festményekként játékos motívumokat is felmutatnak, ahol a formák és a domináns színek körvonalszerűen megjelenő mintái uraljak a képsíkokat. A vásznak térbeliségét a markáns színű vonalak és az attól elkülönülő hátterek együttese érzékelteti. A munkákban feszülő, színekkel kifejezett ellentétek a világunk duális pólusaiban rejlő egységet szimbolizálják. Tóth Anna Eszter relief jellegű alkotásainak hordozója a műgyanta, melyben intenzív, gesztusszerű vonalakat, mélyedéseket mutat fel.
 
 
A monokróm alkotások kékes, zöldes, vöröses alapszínei, illetve színátmenetei és az azokon feltűnő mintázatok Kaszáséihoz hasonlatosak, ám Tóth sorozatának forrásai inkább a természetből vett organikus idomok. A textíliák gyűrődéseinek megtörő felületeit láttatják az ívek, vonalak, így azok szinte tapinthatóan érzékeltetik a felszínek különböző jellemzőit, kontrasztba állítva bennük a lágyság és a keménység, a hajlékonyság és a merevség ellentétpárjait. Mindez a női és a férfi energiák, a mulandóság és a soha nem változó, állandó értékek kettősségében rejlő feszültséget szimbolizálják, ugyanakkor a dialektika egymást kiegészítő harmóniáját is megjelenítik. Kisebb méretű, vászonra készült munkái, a Laundry című sorozat elemeként felmutatják a körvonalak gesztusait, amelyek természetes formákra emlékeztetnek, bennük különböző, színes, aprólékosan kidolgozott mintákat fedezhetünk fel. Ezek ábrázolásakor akár az összegöngyölt, mosógépben összekeveredő, különböző ruhadarabokból is kiindulhatott, ahogyan arra a széria címe is utal, de fontosabb ezeknél a köríves forma felmutatása, mely a ciklikusság szimbólumaként az élet egyik legjelentősebb és örök érvényű szabályszerűségére utal.
 
 
A brit származású, de régóta Magyarországon élő David Stuart Sutherland rajzai, festményei és kollázsai már geometrikusabb formavilágot láttatnak, annak sajátos, gyakran keresővonalakkal rajzolt, festett négyzetes idomaiból összeálló munkáiban. Kollázsaiban gyakran halmozza a formákat, hogy azok egymásból építkezve hozzák létre sajátos térbeli világukat. A pasztelles, rajzszerű, valamint élénkebb, festői gesztusokban bővelkedő munkák olyan térbeli dimenziókat nyitnak meg, amelyek láttatni engedik a mélységeket, magasságokat, olyan távlatokat adva ezzel nekik, melyek kifuttatják azokat akár az ég és föld határai felé is. A labirintusszerű, felülről láttatott formákba könnyen bele tudunk merülni, sőt a perspektíva megváltoztatásával, a képbe virtuálisan belépve, azokban akár el is veszhetünk. Mindez a világunk bonyolultságában rejlő diszharmóniát, mégis a benne felfedezhető örök és állandó mintázatokat szimbolizálják.
 
 
Szőke Gáspár tobzódó színvilágú, ősi motívumokban gazdag, frízszerű, organikus és repetitív formáiból építkező vásznai és rétegelt lemezei, díszítő falmintaként vagy szőnyegekként hatnak a falakon. A művész ihlető forrása egy római ösztöndíj friss élménye volt, ahol megtapasztalhatta az évezredek egymásra rakódó kultúráját. Ezekből hozta létre sajátosan összefüggő rendszereit, olyan szövedéket alkotva belőlük, amely elvonatkoztatva az Örök Város forrásától az emberiség fejlődéstörténetét is magában hordozza. Az ismétlődő minták egyszerre ősiek és maiak, hogy kifejezzék a ciklikusság és az örök visszatérés lehetőségeit. A festett minták összességükben is, de külön-külön is értelmezhetők, akár egy ősi civilizáció falfestményeként vagy mai korunk graffitijaként.
 
 
A négy művész különféle alkotásai izgalmas gesztusokkal és motívumokkal fejezik ki az emberiség állandó és változó formavilágát. A munkákban megnyilvánuló térbeli gesztusokban nemcsak a mindenhol felbukkanó körvonalak közösek, hanem az általuk kifejezett jelentéstartalmak is hasonló módon tükrözik a világunk különbözőségein, ellentétein alapuló változatosságot, s egyben a bennük rejlő harmóniát. 

 

Az Outlines – Körvonalak című kiállítás 2023. május 20-ig tekinthető meg a Resident Art Galériában (1085 Budapest, Horánszky utca 5.).