A befejezetlenség olykor pozitív hatást fejthet ki a befejezetlenül maradt műalkotás esztétikai értékére – ez a befejezetlenség művészete.
Kollázs, Michelangelo: Hajnal, Éj, 1520–1534 márvány, Medici-kápolna, Firenze (Fotó: Lieber Erzsébet)

 

Leonardo és Michelangelo művészi útja egyaránt a befejez(het)etlenség felé haladt. Michelangelo egyedül a Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában őrzött Pietàt csiszolta tökéletesen ki, és látta el saját szignójával. Mintha idővel egyre kevésbé akarta volna „kiszabadítani” a hatalmas márványszobrokat az anyag börtönéből, és „márványrabszolgákként” főterek meg főúri villák örökös szolgasorába állítani. Az általa tervezett rendkívül szigorú és komor hangulatot árasztó Medici-kápolna szarkofágjain négy allegorikus alakot látunk: ők a Hajnal, az Este, a Nappal és az Éj. E kozmikussá növesztett huszonnégy óra mintha a művészettörténet egészét felölelné. Az apadt mellű Éj, fején a jelképes holdsarlóval, még az ősi matriarchális társadalmak anyakirálynője, tartása klasszikus, és ő a négy szobor közül a legcsiszoltabb. Az álmából ébredő Hajnal a termékenység és feltámadás allegóriája, bőre még szinte „hamvas”. Az Este viszont már ernyedten heverő férfitorzó, aki sztoikus nyugalmában mintha most válna eggyé az anyafölddel. És ott a Nappal!, akinek szinte minden porcikáját látjuk, kicsavart teste ugyanis – főként a háta, amely az idő rohanására emlékeztet! – csupa erőtől duzzadó izomköteg, míg arca egyetlen hatalmas pofaszakáll – csakhogy emberi arcvonások nélkül, mivel Michelangelo a Nappal arcát „elfelejtette” befejezni, mintha azt üzenné: „Nem nézhettek bele a Napba!”

Kollázs, Michelangelo: Nappal, Alkony, 1520–1534, márvány, Medici-kápolna, Firenze

 

Az Atlasznak nevezett egyik utolsó torzó már nem is humanoid forma, inkább egyfajta „tartóoszlop”. Az idős mester alighanem átérezte szobrainak sanyarú sorsát, akiket hiába szabadított ki az anyag börtönéből, máris egy-egy pápai vagy főúri síremlék örökös rabszolgáivá lettek, ahogy szolga volt maga Michelangelo is, hiába járta a híres mondás miszerint „a világnak számtalan királya van, de csak egy Michelangelója”. E keserű tapasztalatok idővel egyre több nyomot hagytak az életművön, és a mester szobrai egyre „faragatlanabbak” és „nyersebbek” lettek. Végül a tervei alapján készült zseniális Szent Péter-bazilika befejezését már nem élte meg, ám utolsó szobrai felmérhetetlen hatást gyakoroltak a modern művészetre, elég csak Rodin vagy Picasso torzóit említeni.

Kollázs, Michelangelo: Atlasz, 1530–1536, márvány, Firenze (Fotó: Lieber Erzsébet)
Rodin: Krisztus és Mária Magdaléna, 1894, márvány, San Francisco

 

Míg a szobrászat az anyag „elvételének” művészete, addig a festészet az anyag(ok) hozzáadásából keletkezik. Ám ezek az anyagok minden esetben olyan síkszerű felületre kerülnek fel, mint a vászon, a funér vagy a falfelület. Leonardo, Rubens és Goya egyaránt hagytak hátra befejezetlen remekműveket. Mind közül a legérdekesebb Goya kutyafeje (A kutya) a nagy spanyol festő „fekete korszakából”. Ezen a vásznon már szinte semmit sem látni, csupán egy kutya lebegő fejét egy sziszifuszi meredekségű lejtőn az ürességben. Ám alaposabban szemügyre véve a képet, látszik, hogy a háttértextúra nem teljesen „üres”: mintha finom aranypor borítaná. Minden üresség valaminek a nyoma is egyben: az öreg, süket és kiábrándult Goya talán mégis a megváltás felé nyitott volna kaput ezen a szomorú képen?

Kollázs, Leonardo: Szent Jeromos, 1480, tempera-olaj, Vatikán, Róma
Goya, A kutya 1819–1823, olaj-fal-vászon, Prado, Madrid

 

Egyesek szerint Toulouse-Lautrec volt az első festőművész, aki a vászon üresen hagyott textúráját tudatosan a festmény szerves részeként értelmezte. Míg Caravaggio és Rembrandt alakjai a sötétség mélyéből bukkannak elő, a bizánci ikonosztázok szentjei pedig az aranyfényből, addig Lautrec örömlányait az üresen hagyott textúrák síkszerű foltjai keretezik, mintha a festő egyfelől „glorifikálná” az örömlányokat, másfelől kíméletlen őszinteséggel leplezné le a színes és csillogó felszín mögött lapuló ürességet a vastagon kifestett arcú modellek életében egy örömtanyán. Legyen az karikatúra jellegű utcai plakát, litográfia vagy karton, Lautrec egyedülálló módon játszik a textúrákkal és faktúrákkal, maga az üresség pedig nála minden esetben a hiány érzetét kelti, amit csupán az emberi képzelőerő tölthet meg tartalommal. (Lautrec művészetéről és „befejezetlen” képeiről alapos elemzések olvashatók az úgynevezett „Többszörös Képcsoportban”, az FB-n!)

Kollázs, Rubens: Medici Mária, 1622, olaj-vászon, Prado, Madrid
Lautrec: Yvette Guilbert, 1894, litográfia

 

Végezetül következzék minden idők leghíresebb műalkotása ebben a témakörben. Wolfgang Amadeus Mozart ugyanis a Requiem (K.626) komponálása közben szenderült örök nyugalomra. Ám nemcsak a Requiem maradt befejezetlen, hanem valami rejtélyes okból Mozart talán legjobban sikerült portréja is: Joseph Lange képén a zongora előtt ülő Mozart mintha belehullana az ürességbe.

Joseph Lange: Mozart, 1782–1788, olaj. Kész portré egy nagyobb vászonra átragasztva (?)