„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak.” (Mk 13,24–32)

Igen, elmúlik ennek a világnak a dicsősége.

Jézus jelekről beszél. Jelekről, amelyeket az emberek értelmezni tudnak. Hogy mennyire mulandó minden, előbb-utóbb mindenki rádöbben. Amikor ropogni kezd az ember térde – pedig nem szokott… Amikor úgy érzi, nem elég hosszú a keze, hogy elolvassa az újságot… Amikor a második emeleten – csak úgy – meg kell állni, körül kell nézni, s csak utána tudom folytatni a lépcsőzést fölfelé.

Nem egyszerű tudomásul venni, hogy a polcomon álló zsebnaptársorozat következő példányaihoz negyedannyi hely is elég lesz már, akkor is, ha száz évig fogok élni. Emberi számítás szerint – ahogy mondják – a kenyerem javát már megettem.

Először gyönyörködünk az ősz színeiben... (A szerző felvételei)
 

Jelek, amikből következtetni tudunk. Érzékenyek vagyunk a lombhullásra. Először gyönyörködünk az ősz színeiben, a mélykék ég hátterével ragyogó piros-sárga-barna levelekben. De, amikor lehullanak az ágról és elszürkül az ég…

Vajda János erről így ír:

Valami nagy, rejtett bánat
Fogja el az egész tájat;
Az a bánat, mit az ember
Érez és nevezni nem mer –

Az a nagy bú, amely téged
Vádol, örök nagy természet;
Mely kiégett szivvel kérdi:
Mért születni? minek élni?… 

Beszédes jelekkel vesz körül bennünket a titokzatos világ. Építünk, s a vihar egy pillanat alatt elpusztít mindent. Természeti csapások, árvíz vagy éppen az ellenkezője: pusztító szárazság… Mintha ki lennénk szolgáltatva a vak végzet kénye-kedvének. Mert azt tapasztaljuk, hogy semmi sem örök. Minden mulandó. S akkor fölmerül az emberben a kérdés: ha ilyen rövid ez a kézzel fogható, szemmel látható életünk, miért nem tudjuk jobban megbecsülni egymást? Miért kell pusztítani, gyilkolni, nemcsak fegyverekkel, hanem egymás ellehetetlenítésével, gyalázásával, miért kell a másik embert emberi méltóságában megalázni, miért kell hazugsággal elárasztani a világot? Miért nem tudunk együtt örülni annak, ami az életben szép? Miért nem tudjuk megbecsülni az igazi teljesítményt, az emberi erőfeszítéseket, a másik emberrel törődők szolgálatát? Miért nem tudunk békességben élni?

Jelek vesznek körül bennünket, amelyek beszédesek és figyelmeztetők. Ránk van bízva ez a világ, s mi ahelyett, hogy igazi gazdái, kertészei lennénk, önző módon kifosztjuk,

föléljük – s elraboljuk az élet lehetőségét az utánunk következő nemzedékektől.

Jézus kijelentése egyértelmű: Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Van ebben a világban valami, ami állandó. A létezés rendjében ott van az Isten, akit elfogadni vagy tagadni mindenkinek személyes szabadságában áll. De ez a személyes szabadság egyúttal személyes felelősség is.

Ebben a világban, ahol minden mulandó, amelyben semmi emberi alkotás nem örök, vágyakozunk arra, hogy ne pusztuljon el minden. „Megörökíti a pillanatot” – mondják a fényképezőre. De meddig él egy fotográfia? Kőbe vési a szobrász a gondolatot – de vajon tényleg képes dacolni a művészet a múló idővel? Minden igazi műalkotás arról beszél, hogy szeretnénk, ha nem múlna el, ha nem tűnne el az, amit mi most fontosnak, értékesnek látunk.

Ideig-óráig fennmaradnak alkotásaink. A temetők síremlékei próbálják a porladó embert valamiképpen jelenvalóvá tenni a temetőlátogatók számára. De az alapélmény mégis az, hogy ez a világ elmúlik.

... vágyakozunk arra, hogy ne pusztuljon el. 

 

Hogy az egész világmindenség meddig áll fönn, engem, aki megszülettem az időben, kevésbé érdekel. Legföljebb tudományosnak mondható tanulmányokat írnak róla gondolkodók, akiket feszít a létezés titka. Nekem azonban a személyes létezésemmel kell megbirkóznom, amely, ahogy múlnak az évek, egyre inkább a mulandóság, a halandóság jegyeit viseli magán.

Minden ember halandó – ismerjük a tételt. János ember. Tehát: János halandó. De amikor az én nevemet kell János helyére írnom – „Én ember vagyok, tehát halandó” –, akkor válik igazán feszítővé, gyötrővé a kérdés.

Lombom, ami lehullt, sohse hajt ki…
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni! – kiált föl Babits.

(Ősz és tavasz között)

Van-e valami, ami nem mulandó? Észszel föl nem tudom érni, mi az, hogy örök. Mi, akik az időben élünk, napról napra közeledünk a saját életünk vége felé. Ugyanakkor vágyakozunk arra, hogy örökké éljünk.

Mit jelent számomra Jézus? Vajon érzékeny vagyok-e Jézus üzenetére? Annak a Jézusnak az üzenetére, akiben az ember véges élete értelmet nyer? Vajon Jézus tanítása, Jézus igéi egyszerű szavak-e az én számomra, vagy valóban életet alakító, életet ajándékozó valóság?

Vajon engedem-e, hogy

Jézus szavain keresztül a végtelen Isten szóljon bele az életembe?

Jézus el nem múló igéin keresztül, aki a kezdet és a vég, aki az Alfa és az Ómega, akié az idő és az örökkévalóság… Akiben velünk van a végtelen Isten, akiben élünk, mozgunk és létezünk. (ApCsel 17,28)

A kínai bölcs mondja:

Örök az ég és örök a föld.
Azért örök az ég s a föld,
mert nem önmagukért élnek,
ezért nem fogy belőlük az élet.

(Lao Ce)

Jézus igéinek a lényege: merjünk ne önmagunknak élni. A másokért való életnek van értelme. Az odaadásnak. A szolgálatnak. A szeretetnek. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki barátaiért életét adja. (Jn 15,13) S a szolgáló, áldozatos szeretet útja vezet a soha el nem múló életre.