Július 3-án 10 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat Mátraverebély-Szentkúton, amelyet Boldog Ceferino, a romák védőszentje születésének 160., vértanúságának 85. évfordulója jegyében tartanak. Giménez Malla Ceferino spanyol cigány lókereskedő, megözvegyülése után a ferences harmadrend tagja, a spanyol polgárháború idején egy üldözött pap védelmére kelve került a kommunisták börtönébe, s gyilkolták meg vallásos meggyőződése miatt, ítélet nélkül, papokkal és más világi hívővel együtt. Mártírhalála okán II. János Pál pápa avatta boldoggá, cigányemberek közül elsőként.

A róla elnevezett nagymarosi Ceferino közösség vezetője, Gyöngyösi Gyula lelkipásztori munkatárs szerint

családcentrikusságuk, többgenerációs családmodelljük, Mária-kultuszuk és vallásra való nyitottságuk a cigányság kultúrájának olyan elemei, amelyek közelebb viszik őket az egyház szellemiségéhez.

Mindannyian hisznek Istenben, vallják az ő jóságát, igazságosságát. Életük fordulópontjain – keresztelő, házasság, gyász – mindig ott az egyház. „Ízelítőt kaptunk Jézus tanításának szépségeiből, s építeni kívánjuk a mennyek országát, hogy köztünk, s minden ember között békesség és szeretet uralkodjék.” Közösségük hivatása hidat építeni cigányok és nem cigányok között.

Ceferinóról nevezték el az országos zarándoklatszervező, a püspöki konferencia által alapított, Esztergomban működő Boldog Ceferino Intézetet is, amelynek fő feladata a cigánypasztorációt végző papok és lelkipásztori munkatársak tevékenységének segítése, számukra képzések és konzultációs fórumok biztosítása. Alapképzéseiket a Hit Iskolája címmel országszerte hat helyszínen szervezték meg, százharmincnégyen már sikeres vizsgát tettek. Az itt végzett munkatársak feladata, hogy saját településeiken plébánosaik irányításával keresztény roma közösségeket hozzanak létre, s közvetítőkké váljanak a romák és az iskola, az önkormányzat, valamint a többségi társadalom felé. A képzések négy helyszínen (Máriapócs, Kazincbarcika, Máriabesnyő, Hódmezővásárhely) folytatódnak.

Székely János püspök egy korábbi zarándoklaton (szentkut.hu)

 

A zarándoklat bevezető elmélkedését Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának elnöke tartja, aki a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve elmélkedése középpontjába Boldog Ceferino és az Eucharisztia kapcsolatát állítja. A szeptemberi kongresszus keretében roma találkozót is rendeznek majd Budapesten, a Hungexpo területén a cigánypasztorációs közösségek számára, akik azután részt vehetnek a Ferenc pápa által bemutatandó záró szentmisén is.

A zarándoklat régóta a roma kultúra része, de Szentkútnál egyben a személyes hit és a közösség megújulásának eszköze is. A püspöki elmélkedést tanúságtételek követik, személyes vallomások arról, hogyan lehet az evangéliumot a mindennapjainkban megélni, Jézust embertársainkban szolgálni. A közös szentmise és a szerény ebéd után a résztvevő csoportok rövid műsorai következnek.

Teréz anya nővérei roma zarándoklaton (szentkut.hu)
 

Amint a zarándoklat meghívójában is kiemelik: „Napjaink nemzeti sorskérdése, hogy megtaláljuk a harmonikus együttélést a cigánysággal.” Dúl Géza országos cigánypasztorális referens, a szátoki Ceferino Ház vezetője szerint a bizalom újjáépítésének alapja a kinyilatkoztatás emberképe, amely minden Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lénynek, nemre, bőrszínre, műveltségre, társadalmi rangra tekintet nélkül, egyenlő emberi méltóságot biztosít.

A katolikus cigánymisszióban gyakran idézik VI. Pál pápa cigányokhoz intézett szavait: „Az Egyházban ti nem a periférián álltok, hanem bizonyos szempontból… az Egyház szívében vagytok, mert…

az Egyház szereti a szegényeket, a szenvedőket, a kicsinyeket, a kitagadottakat, az elhagyottakat.

És itt, az Egyházban rájöttök arra, hogy nemcsak társak, kollégák, barátok, hanem testvérek is vagytok…, Isten családjának hívnak, amely páratlan méltóságot ad tagjainak, és amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy ember legyen a szó legnagyobb és legteljesebb értelmében; hogy bölcs, erényes, becsületes és jó legyen; egyszóval keresztény legyen.”