Aztán többet is, de az elsőre mintha emlékezne a könyv, amely Korzenszky Richárd tihanyi bencés szerzetesnek az orszagut.com-on megjelent, a vasárnapi miséken felolvasott evangéliumi szakaszokat magyarázó írásait gyűjti egybe.

Belülről irányított emberekről szól

Richárd atya új könyvének „kinyíló” írása. Kép is van mellette: kisfiúk csocsóznak. S mint tudjuk, a csocsófocistákat bizony kívülről irányítják. Azok sem támadásra, sem védekezésre nem képesek maguktól.

Richárd atya Atyjafiáért számot ad című új könyve a Tűnődések napjainkban II. alcímet viseli. Szerves folytatása a 2021-ben megjelent Cinkos, aki néma című kötetnek. Rövid, öt-nyolc perces írások, tűnődések, mindennapjainkról, az életről.

Az életről, amelyet élve olykor elbizonytalanodunk, olykor valami rossz lesz úrrá rajtunk, olykor magunk választjuk a rosszat. Az életről, amelynek minden napján fölkel a nap,

„ha hátat fordítok neki, állandóan árnyékban járok, ha van bátorságom, hogy feléje tekintsek, akkor enyém lesz az élet világossága”

– írja a kötet egyik töprengésében Richárd atya.

Hetvenöt írás, hetvenöt töprengés. Mondhatni mindig ugyanarról, mindig ugyanúgy. De ahogy nincs két egyforma nap, ahogy mindig új, s újabb elgondolkodni, töprengeni-való kerül elénk, úgy Richárd atya mondanivalója, merem mondani, receptje is mindig új. Új mondanivaló ugyanabból a forrásból, ugyanabból a tiszta forrásból. Amit a szekularizáció már-már elvesz az emberiségtől, azt Richárd atya megkísérli visszaadni.

Korzenszky Richárd (Wikipedia, Fotó: Thaler Tamás) 

Gondolkodásunkat, a világhoz való iszonyunkat a Szentírás, az Evangélium erőterébe helyezni. S aki végig-töprengi vele a kötet hetvenöt írását, az akár hívő, akár szkeptikus, akár templomjáró, akár felé se néz, bizonyára belátja, hogy Jézus üzenete, a Szentírás, az Evangélium üzenete valójában az Élet üzenete. Mai szóval az élhető, klasszikusabb kifejezéssel a boldog élet üzenete.

Belülről irányított emberekről szól Richárd atyának az az írása, amelynél az én példányom minduntalan kinyílik. Szemben a csocsófocistákkal, akik a szerző fotóján pörgölődnek,

az embernek lehetősége van arra, hogy saját, belülről fakadó, tiszta értékrendje alapján tegyen különbséget értékes és értéktelen között.

A belülről irányított ember tud különbözni, tud ízt adni a világnak, képes felelősséget vállalni, képes arra, hogy ura legyen pénznek, ura hatalomnak. Képes arra, Richárd atya szavaival, hogy jelen legyen a világban.

Az egyik írás felidézi Richárd atya győri korszakát, amikor egy időben rá hárult a bencés kollégium diákjainak élelmezése. Persze voltak talpraesett, hozzáértő munkatársai, akik tudták, hogy miből mennyi kell, hogy az étel az legyen, ami.

A szakácsnők nem tanultak filozófiát, mégis tudták, mi a lényeg és mi a járulék.

Mi a különbség szubsztancia és akcidencia között. Richárd atya sok mindent tanult, sok mindent tud, és mint jó tanár, az épp szükséges és elégséges mértékben meg is osztja az olvasóval. Egy latin auktor, egy mondat, egy bekezdés az Evangéliumból. S amivel úgyszólván valamennyi írást feldíszíti, az a vers. Épp odaillő, épp jókor érkező idézet Babitstól, Kányádi Sándortól, Adamis Annától, Szabó Lőrinctől és még sok mástól.

Aztán a képek. A kötet valamennyi írását fénykép díszíti, ezek is a szerző alkotásai, és szellemesen, olykor áttételesen rímelnek az írás üzenetére.

Azt kívánja a kötet bevezetőjében Richárd atya, hogy aki kézbe veszi, találjon lelki békességet és megerősítést. E sorok írója tanúsítja, hogy aki kézbe veszi és olvassa is, annak jó esélye van ezen óhaj teljesülésére. 

Korzenszky Richárd: "Atyjafiáért számot ad..." – Tűnődések napjainkban II. Tihanyi Bencés Apátság, Tihany, 2022. 312 oldal