Jézus tevékenysége az emberek között feltűnést kelt. Gyógyít, tisztátalan lelkektől szabadít,

visszaadja az embereknek emberi méltóságukat, segíti őket, hogy visszataláljanak az emberek közé.

Megnyitja a szemüket, a bénák járni tudnak, a némák ismét beszélnek, a süketek hallanak… Furcsa, érthetetlen. Gyanús.

Érdekes, manapság is így van. Ha valaki az emberek között bármit is önzetlenül tesz, gyanússá válik. Vajon mi haszna lehet neki ebből? Vagy milyen titkos társaságnak a tagja, amely éppen most akarja megvetni a lábát, hogy azután majd bomlasszon?

Jézusról azt mondják, elment az esze. (Mk 3,20–35) Igen, amit tesz, emberi ésszel nehezen felfogható. Még azzal is vádolják, hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket…

Sok mindent el kell viselnie annak, aki az Isten országának szolgálatára tette rá az életét.

Nem akarom összegyűjteni azokat a vádakat, amelyekkel tele van az úgynevezett virtuális világ, az úgynevezett közösségi média. Mást sem hallunk, mint hogy minden pap pénzsóvár, vagy újabban minden pap potenciális pedofil… Véletlenül sem feltételeznék a nyilvánosság előtt, hogy valaki tisztességes, önzetlen, nem a saját zsebére játszik, hanem egyszerűen keresi, mi az Isten akarata, és ráteszi az életét az emberek szolgálatára.

Leegyszerűsítve azt is mondhatnák, hogy Káin és Ábel esete óta mindenki, aki erre a világra született, potenciális gyilkos. De arra kevésbé gondolunk, hogy mindenki potenciális Teréz anya, aki a szegények, a nyomorultak, a haldoklók segítésére szánta az életét. Vagy

mindenki potenciális Albert Schweitzer, aki Afrika szegényeinek gyógyítója volt.

Sorolhatnám tovább a példákat, s rámutathatnék azokra az emberekre, akik tették az Isten akaratát, és törődtek az emberekkel, szolgálták az elesetteket.

Szolgálják az elesetteket (a szerző fotói)

 

Legyen meg a te akaratod! – mondjuk mindennapi imádságunkban, amelyet Jézustól tanultunk. Jöjjön el a Te országod! – kérjük. De

ez az ország akkor fog kiteljesedni, ha mi magunk készek vagyunk keresni az Isten akaratát.

Furcsának tűnik az evangéliumnak az a jelenete, amikor Jézust a rokonai keresik. Jézus el van foglalva az emberekkel. A rokonok távolabb állnak. Figyelmeztetik, anyád és hozzátartozóid keresnek, beszélni akarnak veled! Jézus válasza, kérdéssel bevezetett válasza meghökkentő lehet: Ki az én anyám? Kik az én testvéreim? – S így folytatja: aki megteszi mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem, anyám.

Ki tartozik igazán Jézushoz? Aki megteszi az Isten akaratát.

De mi az Isten akarata? Sokan úgy gondolják, hogy előírások, parancsok sorozatának teljesítése. Ez önmagában kevés. Az Isten az embert szabadnak teremtette, megadta neki a választás szabadságát. Választani jó és rossz, igaz és hamis között. Azt is mondhatnánk:

választani az élet szolgálata vagy a halál kultúrája

között. Mert jó mindaz, ami szolgálja az életet. Ami pedig gátolja, pusztítja, az egyértelműen rossz. Sokan gondolják, azt tesznek az élettel és az élő világgal, amit akarnak. Ez súlyos tévedés. Az Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette, és rábízta a földet, rábízta a teremtést, hogy törődjön vele, hogy legyen gazdája, mintegy folytatva a teremtés művét.

Rábízta a teremtést, hogy törődjön vele

 

Nem lehet a Teremtő akarata, hogy a ránk bízott teremtést, a ránk bízott sokszínű világot tönkretegyük. Nem lehet az Isten akarata, hogy kizsákmányoljuk a földet, hogy beszennyezzük a folyókat és tengereket, hogy szeméthegyeket építsünk kiirtott erdők helyére.

Nem lehet az Isten akarata, hogy elvegyük az állatok élőhelyét,

mert nekünk történetesen szükségünk van a helyre, mert onnan jobb a kilátás, az oda épített szállodákból több hasznot lehet termelni.

... mert szükségünk van a helyre

 

Nem lehet az Isten akarata, hogy az egyik ember megnyomorítsa a másikat. Biztosan az Isten akarata ellen van, hogy úgy gazdagodik meg a világ egyik fele, hogy a másik fele közben elszegényedik.

Nem lehet az Isten akarata, hogy idegenekkel műveltessük meg a földünket vagy végeztessük el a piszkos munkát,

mi pedig jövőt nem vállalva csak önmagunknak éljünk, beletemetkezve ennek a világnak ideig-óráig tartó élvezeteibe.

Aki megteszi mennyei Atyám akaratát…

Nem lehet Isten akarata, hogy bárki is belegázoljon a másik ember becsületébe. Egymás gyalázása, rágalmazása, ellehetetlenítése önző érdek lehet, de semmiképpen sem az Isten akaratának teljesítése. A mindenáron ragaszkodás a hatalomhoz ugyancsak nem az Isten akarata, különösen ha a hatalmat valaki a saját maga meggazdagodására használja, nem pedig a közösség, a társadalom életének emberibbé tételére.

Volna mit megszívlelnünk a jézusi tanításból. Rá kellene jönnünk végre-valahára, hogy

Jézus testvériséget akart, nem pedig szervezeteket.

Természetes, hogy szükség van szervezetekre, azért, hogy a szolgáló szeretetnek keretei legyenek. De egyetlen szervezet sem lehet öncél, amelyben vannak tekintélyes vezetők és alárendelt beosztottak.

A szolgálat helye

 

A szervezet célja, hogy szolgálat legyen. A szervezet tagjainak közösen kell keresniük, hogy mi az Isten akarata. S ez nemcsak az egyházi szervezetekre, az egyházi közösségekre áll. Minden közösség, közigazgatási egység, államszervezet célja nem lehet más, mint

igazságosabb és testvériesebb, élhetőbb világot teremteni. Szolgálni az embert:

jobb körülményeket teremteni, erőt önteni a gyengékbe, reményt az elkeseredettekbe, világos jövőképet megfogalmazni mindenki számára, hogy van értelme annak, amit egyszerűen csak úgy hívunk, hogy élet.

Erőt önteni a gyengékbe, reményt az elkeseredettekbe

 

Olyan könnyen megfeledkezünk arról, hogy földi életünk véges. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy megnehezítse mások életét. Ugyanakkor mindenkinek kötelessége, hogy munkájával, létezésével hozzájáruljon ahhoz, hogy emberibb és élhetőbb legyen a világ. Ebben a szinte pattanásig feszült helyzetben, amelyben élünk, különösen is fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban és környezetünkben.

Mit mond Jézus? Aki megteszi Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.