A pápák számos címe közül nekem kettő különösen kedves. Az egyik a servus servorum Dei, vagyis Isten szolgáinak szolgája, a másik pedig a

pontifex maximus, vagyis a legfőbb hídverő vagy hídépítő.

Teszik is ezt a pápák immár kétezer éve, de különösen is a legújabb korban. Az egyház szociális tanításának apostolaként megismert XIII. Leótól egészen a mostani pápáig nagyszerű Szent Péter-utódok követték egymást. Egytől egyig figyelték az idők jeleit. Igyekeztek bevezetni a szükséges reformokat, hogy az egyház örök missziós küldetésének mindinkább megfeleljen.

Nagyszerű Szent Péter-utódok; II. János Pál és XXIII. János – egyszerre avatták szentté őket 2014-ben (Wikipedia)

 

Természetesen valamennyi pápa ellenszélben dolgozott, intézkedéseit, megnyilatkozásait nem fogadta mindig és mindenki egyforma lelkesedéssel, még egyházszakadással fenyegető jelenségek is kísérték XXIII. János és VI. Pál zsinati intézkedéseit. 

Ferenc pápa Teréz anya nővéreivel Marseille-ben (Vatican News)

 

A Ferenc pápa iránti meg nem értés is hasonló jelenség. Hazánkban is sokan bírálják, beszédeit kiragadott részletek alapján támadják,

intézkedéseit pedig gyakran félremagyarázzák. A legkirívóbb eset az volt, amikor a magát konzervatívnak mondó véleményvezér egy tévéműsorban demens vénembernek, beszélgetőtársa pedig keresztényietlennek aposztrofálta az egyházfőt. De egyesek a papság körében is olyannyira ellene vannak, hogy a szentmisében nem hajlandók kimondani a nevét.

Horváth Zoltán terézvárosi plébános (franciscusalapitvany.hu)

 

Ezért örvendetes és vonzó az az alulról építkező kezdeményezés, amely Horváth Zoltán terézvárosi plébános és Rónaszéki János erzsébeti káplán nevéhez fűződik. Márciusban született, Franciscus nevet viselő alapítványuk célja Ferenc pápa szellemiségének népszerűsítése. Cserkész és regnumi civil értelmiségiekkel összefogva

Ferenc pápa hiteles tanításának igyekeznek előadássorozatokkal, könyvkiadással

és a belvárosban hamarosan megnyíló közösségi kávézóval hírét vinni. A szervezők szerint a Cafe Francesco találkozási helye lesz hittel, egyházzal foglalkozó beszélgetéseknek, rendezvényeknek. Vagyis hídépítők, pontifexek összejöveteleinek színhelye.

 

Nyitókép: a római Ponte Sisto a Szent Péter-bazilikával (Wikipedia)