Szerző: Szathmáry Béla

Református egyházkormányzás

Miután Novák Katalin köztársasági elnök lemondása nyomán Balog Zoltán református püspök leköszönt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöki tisztségéről, a hirtelen támadt országos érdeklődésben sokan nem tudták mire vélni a protestáns egyház testületeinek működését. Az egyházjog sárospataki professzora foglalja össze a lényeget.

Kálvin, a politikai gondolkodó

Kálvint az utókor gyakran zsarnoknak, tekintélyelvűnek, teokratának látja. A reformáció ünnepe okán is helyénvaló a tévképzetet eloszlatni. A szerző nyugalmazott bíró és jogászprofesszor.