Szerző: Prőhle Gergely

Kilépni a negatív spirálból

Uniós csatlakozásunkkal sok évszázados magyar törekvés vált valóra: intézményesen is részt veszünk Európa sorsának alakításában. Ráadásul Marshall-segélynyi támogatás áramlik az országba. Az Unióval való kapcsolatunkban mégis negatív spirálba kerültünk.

Hóvári János halálára

Világ életében a török nyelv és kultúra szerelmese volt, aki bár pontosan tudta, hogy a magyar történelmi tudat és a néplélek számára mit is jelent a százötven éves török hódoltság, nem utolsósorban kiváló, színes előadókészségének köszönhetően széles körben érthetővé, sőt vonzóvá tudta tenni a török világot.

Ki felel Európa jövőjéért?

Mit tesz Közép-Európa? – kérdezte két osztrák gondolkodó 1986-ban a rendszerváltozás előestjén, majd újra 2018-ban. A magyar szerzők ez utóbbira adnak egyfajta választ új könyvükben.