Szerző: Bábel Balázs

Megalkuvás nélkül

A francia forradalmárok kérlelhetetlenségével, vérbe mártott lantját véres kézzel pengetve küzdött volna a világszabadságért. Petőfi korlátot nem ismert, számára a fő morális parancs az öntudatos, igazságos, becsületes cselekedet. A kispap Bábel Balázs gondolatai a múlt század hetvenes éveiből.

A szent király időszerűsége

Reményteljes volt szent királyunk életének kezdete, példamutató a magyar ifjúság számára, hogy mind jellemben, tudományban növekedjék, és megszívlelendő életének befejezése a nemzetnek, amikor egész életművét Szűz Mária által Istennek ajánlotta.