[balzsam-kék apokalipszis]

Aztán puskaként dübörög a karzat,
aztán a holló-pázsiton csőcselék,
aztán már mindegy, hogy rojtos, tört kerék,
vagy kerékbe tört félrészeg alakzat.

Jönnek aztán a zsámolyos artisták,
térdük és gerincük balzsam-kék gyolcsban,
a porszem a trapéz alatt megtorpan,
és törnek a csendek, a viasz-minták.

De kibírható lett volna aránylag,
mert mikor a vén sátor összeomlott,
s egyenként szakadtak a szőke rongyok,

földig meghajolt a tágas vasárnap.
Hullottak, ahogy mi is – ne vedd zokon –
csont és bőr artisták a korlátokon.

 

 

[lét-líra]

Verses palást magadon. Dehogy hitted
a magukra hagyott nedves árkokat,
mikbe olykor csak a muszáj látogat,
hogy kifürkéssze az eldobott kincset:

az izzadó tenyérből kihullajtott
vers-morzsákat. Ahogy a nap leszentül,
a régi otthont hajszolod veszettül,
és közben elfogadsz mocskot, ólajtót,

ablaktalan putrit, mindent, ami torz.
Végül zajt a csendben is hallani fogsz,
amint benned osztódnak az emlékek,

a szürkék, feketék és a nyers kékek –
tudatosítja a skizofrénia,
hogy kikezd a folyton átszőtt lét-líra.