Miksa Bálint 2019-ben, a K.A.S. Galériában megrendezett Növekvő fázis című kiállításán különböző formájú, belülről kiterjedő, ecsetvonásokból összefonódó képfelszíneket láthattunk. E munkák egy nagyobb, több éve érlelődő sorozat részei. A cizellált recékben végződő, öntörvényű síkidomokká alakított művek meghatározzák az őket körülvevő teret. Miksa Bálint művészeti tevékenységében központi szerepet tölt be a festékanyag felhordásának mikéntje, a színhatások fokozatos letisztulása, valamint a megfejthetetlen festészeti folyamatot hangsúlyozó munkamódszer. A képeken a művész apró gesztusok egymásra halmozásával vizsgálja alkotásainak szellemi alapját. Az ecsetvonásokat sajátos rendszerré szervező mozdulatok, az olykor keresztirányba húzott, máskor párhuzamosan sűrűsödő nyomok különböző asszociációkat ébresztenek, és utalnak a kép kiindulópontját jelentő vizuális inspirációkra is. Miksa Bálint a címadással is érzékelteti az élet és a művészet találkozásának összefüggéseit – Fényes; Alacsony mennyezet; Kis város nagy felhővel –, ezáltal szabad teret biztosít az alkotások értelmezésének. A művek saját centrumukból bontakoznak ki, amit sziluettjeik is visszhangoznak. A körvonalakat követő tekintet önkéntelenül is a művek eredője felé gravitál, feltérképezve a folyamat során kikristályosodó festmények mozgásterét. 

Miksa Bálint Lebegő képek című, 2020-as kötetében a művek reprodukcióit az alkotó gondolatai egészítik ki, megvilágítva azt az összetett vizuális és szellemi határterületén zajló folyamatot, melynek emlékműveiként is értelmezhetőek ezen alkotások. A kötetet záró két esszében Máthé Andrea a képek átható erejét elemzi, Sturcz János pedig azok művésztörténeti és -elméleti kontextusát mutatja be.

Miksa Bálint 5 deka című kiállítása az Újlipótvárosi Klub-Galériában október 9-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.

Miksa Bálint (1970, Siklós)
http://miksabalint.hu/

/Miksa Bálint: Alacsony mennyezet, 2018, olaj, vegyes technika, 38×105 cm Fotó: a művész jóvoltából/

/Miksa Bálint: Bozótszörny, 2014, olaj, vegyes technika, 57×72 cm Fotó: a művész jóvoltából/


/Miksa Bálint: Fényes, 2018, olaj, vegyes technika, 70×41 cm
Fotó: a művész jóvoltából/


/Miksa Bálint: Kis város nagy felhővel, 2018, akril, vegyes technika, 45×204 cm Fotó: a művész jóvoltából/

/Miksa Bálint: Magas légnyomás, 2019, olaj, vegyes technika, 40×45 cm Fotó: a művész jóvoltából/

/Miksa Bálint: Sötét, 2017, olaj, vegyes technika, 44×67 cm Fotó: a művész jóvoltából/