A helyszínen megválasztott regionális elnök vezette munkacsoport feladata, hogy környezetében figyelemmel kísérje, segítse az egyéni, illetve közösségi művészeti és művészetelméleti aktivitást, a helyi alkotómunkát és a kulturális értékteremtést. Célja, hogy magas színvonalon szolgálja a régió művészeti munkájának fejlesztését.

A regionális munkacsoportoknak akadémikus és nem akadémikus köztestületi tagjai lehetnek, akik önkéntes alapon, térítésmentesen végzik munkájukat. Előírás, hogy egy-egy régió munkacsoportjában a Magyar Művészeti Akadémia mind a kilenc tagozata képviselve legyen. Egy személy akár két város munkacsoportjában is szerepet vállalhat. A most alakuló szervezet a tervek szerint helyi intézményekkel, szakmai szervezetekkel, illetve határon túli és külföldi művészekkel, szakemberekkel is kapcsolatot épít ki.

A történelmi jelentőségű eseményről a győri Múzeumházban tartott sajtótájékoztatón megjelent Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, Kiss János, az MMA alelnöke és Hefter László, az MMA győri regionális munkacsoportjának frissen megválasztott elnöke beszélt. A sajtótájékoztató háziasszonya Juhász Judit, az MMA szóvivője volt.

Balról jobbra: Juhász Judit, az MMA szóvivője, Vashegyi György, az MMA elnöke, Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke és Kiss János, az MMA alelnöke   (fotó: Walter Péter)

 

Erősíteni a művészeti-kulturális szerepvállalást

Az eseményen Vashegyi György elnök elmondta, hogy a tizenegy éve köztestületként működő MMA őszi közgyűlése döntött a regionális munkacsoportok létrehozásáról. Ennek célja, hogy a hazai és külhoni magyarlakta területeken tovább erősítsék a művészeti-kulturális életben való szerepvállalást, segítsék a helyi szintű kapcsolatépítést.

– Ilyen munkacsoportok kezdik meg működésüket Győr mellett Veszprémben, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Miskolcon és Kecskeméten is – mondta az elnök. – A közös munkához egyaránt várjuk akadémikusok és nem akadémikusok jelentkezését.

Az elnök hozzátette, hogy a regionális munkacsoportok feladata lesz a művészeti és művészetelméleti programok szervezése, a helyi kezdeményezések támogatása, illetve szélesebb körben segítik a régiójukhoz kapcsolódó művészeti tevékenységek bemutatását.

Mind a kilenc tagozat képviselteti magát

– Az MMA szabályzata szerint előírás, hogy egy-egy régió munkacsoportjaiban az Akadémia mind a kilenc képzőművészeti tagozata képviseltetve legyen – tette hozzá Vashegyi György. – Egy személy akár több régióban is szerepet vállalhat, így jómagam a győri és a pécsi munkacsoportot jelöltem meg működési területemnek, ezek munkájában kívánok tevékenyen részt venni.

Az elnök megjegyezte, hogy a szervezet a tervek szerint helyi intézményekkel, szakmai szervezetekkel, illetve határon túli magyar és külföldi művészekkel, szakemberekkel is gyümölcsöző kapcsolatot kíván kialakítani. A munkacsoportok működési területe ezzel együtt nem csupán az adott város, de annak akár száz kilométeres környezete lesz.

Hefter László üvegművész, az MMA győri regionális munkacsoportjának elnöke   (fotó: Walter Péter)

 

Történelmi idők, történelmi összefogás

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy az ország, és vele együtt a művészetek, a kultúra is történelmi időket él át.

– Először a vírusjárvány, majd a háborús helyzet számos kulturális intézmény létét nehezítette meg – mondta a közgyűlés elnöke. – Most különösen fontos az összefogás, az egymásba kapaszkodás, a közös cselekvés.

Németh Zoltán kiemelte, hogy munkacsoport tevékenységeként könnyebb lesz elérni a művészeket, a tehetségeket, térségünk értékteremtő kincseit.

„Minél messzebb érek Budapesttől, annál közelebb kerülök a hazámhoz.” (Makovecz Imre, az MMA alapítója)

Kiss János, a Győri Balett egykori igazgatója, az MMA alelnöke kétszeresen is történelmi jelentőségűnek nevezte ezeket a napokat.

– December 14-én a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködési szerződést írt alá, amellyel mindkét fél kimutatta szándékát az együttműködésnek, az együtt való gondolkodásnak – jegyezte meg Kiss János. – A másik történelmi lépés természetesen az MMA regionális, elsőként a győri munkacsoportjának megalakulása. Többen feltették a kérdést, mit fogunk csinálni. Legelőször is építkezni fogunk, amelyhez rengeteg hitre és reményre lesz szükségünk.

Az alelnök hozzátette, hogy az MMA aktív részvételével az elmúlt esztendőkben a régióban számos nívós kulturális és művészeti program, alkotótábor valósulhatott meg helyi szervezetek pályázati támogatásával. Így a régió filmművészeti, színházi, zene- tánc- és népművészeti fesztiválokat rendezhetett meg sikerrel. Külön kiemelte a hivatásos táncegyüttesek legnagyobb országos seregszemléjét, az évente Győrben megtartott Magyar Táncfesztivált.

Ösztöndíjprogrammal a művészpalántákért

Az alelnök kiemelte, hogy a fiatal tehetségek felkutatása, gondozása továbbra is különösen fontos feladat. Erre külön ösztöndíjprogram is rendelkezésre áll. A vezető végezetül megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a munkacsoport létrejöhessen, és eredményes munkát kívánt a folytatáshoz.

Hefter László az MMA győri regionális munkacsoportjának elnöke
Ferenczy Noémi-díjas üvegművész, 2021-től az MMA rendes tagja. 2019-ig az MMA levelező tagja.
Munkássága több szempontból is különleges helyet foglal el a nemzetközi és magyar üvegfestészetben egyaránt. Jelentős szerepe van abban, hogy az üvegfestészet ma Magyarországon is egy független, szabad művészi kifejezési forma. Vonatkozik ez a murális, építészeti, színes, festett, ólmozott üvegablakokra és az autonóm ,,kabinet" üvegfestményekre is. Nagy szerepe van abban, hogy ez a hosszú időn keresztül mellőzött művészet mester és tanítvány, mesterség és művészet összefüggéseiben ismét elterjedt, megújulni képes pályára állt, a történeti korok üvegfestményeinek restaurálása és az új művek területén úgyszintén. Murális munkáiban egyaránt jelen van a magyar és a nemzetközi üvegfestészet klasszikus értékeinek tisztelete, valamint egy jelenre reagáló egyéni, formai, gyakorlati és technikai megközelítés, amely előzmények nélküli új tartalmak forrása. (MMA)