Fotó: Szöllősi Mátyás
 
  

Hogyan kezdődött? Egyértelmű volt, hogy képzőművész lesz?

Most hatvanöt éve, hogy beléptem a Varázslók kertjébe, azóta bolyongok itt, és nincs kedvem kimenni. Középiskolai munkáimmal indul a kiállítás, már akkor művészeti iskolába jártam. Az első tárgy egy régi tölgyfa iskolapad, amelyre teljes alakban ráfestettem saját magamat, 1976/77-ben. Nem volt más anyag, felhasználtam a régi gimnáziumi pad lapját, amikor lamináltra cserélték. Ebből az időszakból személyes történetek elevenednek meg a rajzokon, az egyiken szegedi albérletemet örökítettem meg, hajszálpontosan lerajzolva. 1977-ben érettségiztem, de csak öt év múlva kerültem be a főiskolára, s ezalatt sok minden történt velem, például letöltöttem a katonai szolgálatomat. Rengeteg dolog érdekelt, a művészet valamennyi ága izgatott, az irodalom, a színház, a film, a fotóművészet – minden. Abban a zárt történelmi, politikai környezetben a művészet kitörési lehetőség volt, kapu, amelyen ha át tudott lépni az ember, sokat adott ahhoz, hogy élve tudjon maradni és akár másoknak is erőt adni. Azután 1981-ben felvettek, és elkezdtem a főiskolát grafika szakon.

Varázsló kertje 1995
 

 

Az első blokk mintegy vizuális naplóként működik, és a rajzokból történelmi és társadalmi, politikai érdeklődést lehet kiolvasni. Jól érzékelem ezt?

Döbbenetes így utólag, hogy mennyire abban éltünk, lehetséges lesz-e hosszú távon, akár örökre megtartani a békét. Jelenünkben meglehetősen becsapva érzem magam, szorongok, és rettenetesen felzaklat mindaz, ami a világban történik. Tehetetlennek érzem magam, és azt gondolom, a generációm valamit nagyon súlyosan elszúrt. Elhittük a békét, és azt, hogy a tudomány, a technika fejlődése nem abba az irányba fog sodorni minket, hogy másokat gyűlöljünk, és újra elkezdjük azokat a kártyákat kirakni, amelyek képesek mindent fölégetni körülöttünk. Abban bíztunk, hogy erős az emlékezet, és többé nem ismétlődhet meg az a gyűlölet és demagógia, ami egykor felgyújtotta a világot. Egyetemi oktatóként mit mondhatok a fiataloknak? Gyerekek, bízzatok, lesz jobb is?!

Fotó: Nyirkos Zsófia
 

 

Szó esik erről a Képzőművészeti Egyetemen?

Mindig. A mai huszonéveseket érthetően nagyon foglalkoztatja mindez. Arról tudok nekik mesélni, hogy volt olyan időszak, amikor bizakodtunk, és hogy a művészet olyan internacionális nyelvezet, amely érzelmek közvetítésére, problémák tematizálására alkalmas.
A korai nyolcvanas évekből származó grafikáim is ilyenek, mint a szószékkel összenőtt Szónok vagy a Gyűlölködők című munkám, amely ennek az időnek jellegzetes képe.

ELLENSÉGESEK 1992
 
 

A nyolcvanas évekbeli, gyűlöletről szóló grafikáktól, a hatalomhoz és a befolyáshoz való ragaszkodástól indultunk, és érdekes, mennyire rezonálnak mai viszonyainkra, korántsem tűnik csupán ötven évvel ezelőttinek a téma.

Ez nekem is érdekes felfedezés volt. A rendszerváltás élménye ihlette emlékműsorozat is meglepően érvényes maradt: az Emlékmű karddal, a Besúgóverseny, a Gondolatelszívó, a Várakozó vulkánok, a Kémény, Az ostobaság evolúciója, a Bűnök fala, a Szóelszívó és a Vájtfülűek ugyanúgy érthetők, mint 1991-ben.

Fotó: Szöllősi Mátyás
 
 

Rendszerváltó panoptikum a kilencvenes évekről szóló első rész címe. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?

Nem számítottunk rá, hogy megtörténik a rendszerváltás, ami eufórikus felszabadultságérzést hozott. Bejött a friss levegő, indulhat az élet. Testvérem disszidálása miatt például ki voltam zárva az utazásból, így hiába vettek fel 1988-ban egy berlini művészeti iskolába, nem mehettem ki, mert nem kaptam útlevelet. Nekem a kilencvenes évek azt is jelentette, hogy mehettem, utazhattam. Közben még készítettem azokat a hanglemezborítókat, amelyeket a nyolcvanas években kezdtem, könyveket illusztráltam, és Kádár Mityussal, Baksai Józseffel, Lengyel Krisztinával megalapítottuk az Ars Hungarica iskolát, később pedig Sajgál Judittal a Novus OKJ-képzést. Belefogtunk, egyre jöttek a srácok, mindvégig túljelentkezés volt, amíg létezett az iskola. Nagyon szerettem. Nekem a szakma technikai tudásából sok minden hiányzott a főiskolán, így elhatároztam, ha egyszer oktatói pályára kerülök, a lehető legtöbbet adom át a fiataloknak. Mostanáig tanítottam, jövőre nyugdíjba megyek. Elfáradtam. Sok a diák, kevés idő jut a személyes konzultációkra, egyszerűen nem érem utol magam. Pedig látom, milyen nagy szükségük volna a figyelemre a fiataloknak, milyen gondokkal küszködnek, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is. A hallgatók csaknem kilencven százaléka dolgozik, mert el kell tartania magát, és nincsenek megfelelő ösztöndíjak.

MEGHÍVÁS EGY SZÍNJÁTÉKRA
 
 

A kilencvenes évek munkáinál már látszik az Önre jellemző stílus- és motívumrendszer. Hogy talált rá ezekre? Tévedek, ha azt látom, hogy inkább ’férfijátékokról’ szólnak a művei, kevésbé jelennek meg nők a képeken?

Még 1986-ban, egy tervező grafikai munkám kapcsán született a férfifejprofil ötlete. Az Amszterdamban kiadott Hangár című magyar nyelvű hangos folyóiratnak a borítóját rendelte meg tőlem Császár László főszerkesztő. A kazettán a magyar irodalmi élet hazai és diaszpórában élő, nagynevű szerzői olvasták fel az írásukat, én terveztem a kazettaborítót, amelyen a bölcsek profilban sorban állnak, és súgják egymás fülébe a titkokat. A profilt megtartottam, és elkezdtem dolgozni vele, ettől kezdve ez lett a védjegyem. Kizárólag férfiprofilokat ábrázoltam, de pacifista szemlélettel, mert a maszkulin világgal óriási problémáim voltak. Később azután nők is megjelentek a munkáimon, de tény, hogy a férfifej a névjegyem. Férfi az alkotó, nyilván ez letagadhatatlan, de én erősebbnek érzem a hatalommal és a körülötte lévő viszonyokkal szembeni kritikai hangot.

Fotó: Nyirkos Zsófia
 
 

Már főállású festőként élt a 2000-es évek elején, vagy még folytatta az alkalmazott művészeti tevékenységet, illetve a tanítást?

Egy idő után elhagytam az alkalmazott művészetet, pedig szerettem csinálni, csak elvitte az időt. Kezdetben viszont nagy kaland volt, amikor állásom lett egy reklámügynökségnél. Két évig Finnországban dolgoztam kreatív igazgatóként a BIG OY (Business Information Graphics Office) nevű cégnél, ahol megtapasztalhattam, milyen érzés, ha az ötleted megvalósul, és óriásplakáton, tévében, rádióban, mindenhol visszaköszön. Hazajövetelem után a DDB Needhamnél dolgoztam néhány évig kreatív vezetőként, rendkívüli emberekkel ismerkedtem meg, a reklámpiacon keresztül pedig beleláttam a gazdasági-társadalmi mozgásokba. Végül azért hagytam abba, hogy a saját művészetemre összpontosíthassak.

Fekete füst 2019
 

 

Ahogy megyünk előre a kiállítótérben és az időben az Ön életútján, jönnek a csalódások, vesznek az illúziók.

A Hiány címet viselő képeknél járunk, ezek arról szólnak, hogy hiányoznak olyan kockák az épületeinkből, amelyek a teljes képet befolyásolják. Az Emlékanalízisnél az igazság megtagadása miatt az emlékfoszlányok nem tudnak egy képpé összeállni. A csapda, a hiány, a falak – jellegzetes motívumok a munkáimban, ahogy a mitológiai idézetek is, de ezek nem keserűek, inkább csak őszintén szólnak archetipikus emberi viszonyokról, lehetőségekről, döntésekről, hibás beidegződésekről, végzetről.

Fotó: Nyirkos Zsófia
 
 

A Fekete-fehér kor című teremben látható a Bestiarium Humanum című sorozata és a belőle készült könyv: tenyérnyi kicsiny rajzocskák tollal, tussal, és itt láthatók vas- és acélszobrai is. Hogyan kezdett el szobrokat készíteni?

Szobrász szakos voltam a gimnáziumban, megmaradt bennem az érdeklődés, csak nehéz műhelyt találni hozzá. Több ízben részt vettem Kecskeméten az acélszobrászati szimpóziumon, acélszobraim ott készültek. Szintén a fekete-fehér szekcióba kerültek a Hajnal, a Délután és az Éjszaka című kétméteres, lepedőre rajzolt szénrajzaim és a fekete-fehér sorozatomból az X-generáció, az Átjáró a múltba, a Bajnokok és az Alattvalók.

Jelenés 

 

Mi érdekli Önt igazán, a múlt, a történelem vagy az emlékezet?

Sok képem mögött húzódik valamiféle személyes vonatkozás, ami megnehezíti erre a kérdésre a választ. A Hódmezővásárhelyi Múzeumból érkezett vissza az egyik képem, a Tulajdonos, mellette lóg az Örökösök. Egy gyanakvó figura a Tulajdonos, aki megveszi a földet, az Örökösök című képen pedig azok szerepelnek, akik éppen elveszítik azt. Az örökösök között is van valami feszültség, egyikük dühös, másikuk értetlen. Az a kérdés itt, hogyan őrzöm meg azt, ami az őseimé volt, képes vagyok-e fenntartani vagy megtartani, és a végén örökséggé tudom-e tenni a hagyatékot. Inkább ez érdekel, semmint az emlékezet.

 

Mi a Varázsló kertje?

A címadó munka egy 1995-ben készült festmény, viszonylag régi és viszonylag kicsi, és épp a hétköznapi, nyomasztó világtól akartam eltávolodni, amikor festettem. Nem én vagyok a varázsló, én beleérkeztem a Varázsló kertjébe hatvanöt évvel ezelőtt, amikor megszülettem, és azóta itt bolyongok. Végtelennek tűnő véges földi létünk a Varázsló kertje, ahol sétálgatunk.

 ÉGI JELEK TÁJKÉP HAT HOLDDAL.
 
 

Milyen így egyben látni az élete munkáit?

Különös dolog, nagyon ritkán adatik meg az embernek, hálás is vagyok Kondor-Szilágyi Mária kurátornak, bár amikor felvetette, fiatalnak éreztem magam a visszatekintéshez. Örömforrás egy alkotó számára, mert szembesülhet mindazzal, amit az elmúlt évtizedekben alkotott. De annak nagyon örültem, hogy a friss munkák kerültek középpontba, és az apszis ki is emeli ezeknek a nagy tájképeknek a vizualitását.

 
Kívülről igazán sikeres pályának tűnik az Öné. Belülről hogyan érzi ezt?

Boldog ember vagyok, bár tudom, ha ezt kimondom, sokakat irritálok majd vele. Világéletemben azzal foglalkoztam, amit szeretek, bár néha gyötör az aggodalom. Rudolf Steinertől, az antropozófia atyjától származik a mondás: „Mi igazgatja a világot? A kényelem és a félelem.” Én mondok két másikat is: az irigység és az ízlés. Az ízlést nem tudjuk megváltoztatni, számtalan dolog az ízlés jegyében dől el a világban, s ezt el kell fogadnunk. Az irigység viszont életveszélyes. Világokat perzsel fel, emiatt mindenkinek ki kell tudnia rekeszteni a lelkéből. Önzés helyett nagyvonalúan, egymásra jobban figyelve lenne érdemes élnünk.

 

Nyitókép: Szurcsik József. MTI//Szigetváry Zsolt

 

Szurcsik József A Varázsló kertje című kiállítása március 1-jétől április 7-ig tekinthető meg a Műcsarnokban (1146 Budapest, Dózsa György út 37.).