2021.
 
Oldott, kötetlen kompozícióit tekintsük akár zenei improvizációk vizuális megfelelőinek, akár a hagyományos értelemben vett táblakép megtisztítására tett kísérlet metaforájának, vagy akár egy másik dimenzióra nyíló ablak homályos felületét idéző hasonlatnak, egy bizonyos, Baráth Áron festményei sokat elárulnak az általa oly fontosnak tartott szabadság megéléséről, ami számára legteljesebben az alkotásban élhető át.
2018.
 

A pillanat feszültsége

Legújabb képein a halvány tónusokkal felhordott transzparens festéknyomok olyan pillanatnyi helyzeteket, illetve mozdulatokat merevítenek ki, amelyek illékonysága és sérülékenysége felfokozott érzékenységet kölcsönöz a látványnak. Megismételhetetlen mozdulatokat rögzítenek az élénk, áttetsző, és épp ezért légies festéknyomok a vászon felületén. A képek fokozott érzékenysége abban a pillanatnyiságban ragadható meg leginkább, amely a gesztus születése és elmúlása közti állapot feszültségéből fakad. Hiszen a leheletvékony nyom létrehozása magában rejti a felszáradás, az oldódás vagy az elfolyás, azaz a megsemmisülés esélyét és az ettől való szorongást. A megállított, majd más irányba induló mozdulatok találkozása nyomán sűrűsödő, képlékeny festéktócsák a megfolyás előtti utolsó pillanatot rögzítik, míg a párhuzamos vonalakból képződő gesztus határozott irányt és dinamikát kölcsönöz a látványnak. A festmény felületén tehát ez az átmeneti pillanat állandósul, melyet leginkább a kilengő hinta pillanatnyi súlytalan állapotának állandósulásához tudnék hasonlítani; két ellentétes mozgás közt egy másodpercnyi nyugalom, amely azonban tele van feszültséggel.

2017.
 

Intimitás és totalitás

Az elmúlt években Baráth pasztózus, anyagszerű, energikus gesztusai már-már anyagtalan, légies, kalligráfiát idéző, nyugodt és látszólag véletlenszerű gesztusokká változtak: az erőteljes kolorit oldott pasztellszínekbe fordult, az olykor éles kontúrok finom átmenetekké, a harsány színkontrasztok színharmóniákká nemesedtek. A korábbi képeken megfigyelhető, egymás mögé rétegződő geometrikus struktúrák vagy a robbanásokra utaló nyomok eltűntek, a konkrét, fizikai minőséggel rendelkező formák légiessé váltak vagy egymásba oldódtak.

A látvány, amely az ecsetnyom, tehát a festészet legelemibb egységének látszólagos felnagyításából születik, olyan intim, sokszor a grafika közvetlenségével megszólaló élményt ad, amelyben keveredik a nagyítás strukturális részleteket feltáró intimitása és a teljes felületet betöltő totalitás. Ez utóbbi a festmény méretének fokozásával olykor monumentalitássá változik a szemünk előtt, hiszen a művész az intim, 30 × 40 centiméteres méretektől a 140 × 180-as, ember nagyságú képekig variálja transzparens gesztusait, legtöbbször megtöltve az általa kijelölt teljes felületet. A két egymásnak feszülő ellentét ez esetben nem kioltja, hanem felerősíti a látszólag ellentmondó minőségeket.

2017.
 

A kép: ablak

A leggyakrabban világos- vagy neonsárga, rózsaszín vagy halványkék alap előtt születő gesztusok textúráján átszűrődő világos színrétegek fénnyel telítik az amúgy is légies gesztusokat. Az összhatás olyan érzetet kelt, mintha a vászon maga is transzparens felület lenne, melyen egy másik dimenzió fényei különböző intenzitással szűrődnének át a nézőhöz. Ezáltal a festmény olyan tágas terekre nyíló ablakra emlékeztet, melynek üvegén a sík, felületi gesztusok távlatot és mélységet kapnak. Ezt az ablakhatást erősíti a kép alaptónusával megegyező, keretszerű ’paszpartu’, amely a kép fizikai határain beül egyfajta festett keretet képez.

Leginkább két valóságot elválasztó, transzparens felületként írhatók le Baráth festményei, amelyek könnyed, áttetsző és formájukat kereső gesztusok hordozóiként a tasiszta nyomhagyás, a kalligráfia és a technikai kép vizualitásának metszetében, különlegesen érzékeny, illékony minőségek hordozóivá válnak. Művészetének minimalizmusa nemcsak a redukált színvilágból és formátlanságból fakad, hanem a festékréteg testetlenségéből is, amely leginkább egy leheletvékony fátyol vagy egy nyári forróságban felszáradó tócsa nyomának képzetét kelti. Ez a festői minimalizmus tartalmilag a posztdigitális időszakban extrém módon megszaporodott képek értékének és jelentőségének inflálódására adott reakcióként értelmezhető, formailag pedig a technikai képek világából, de főként a fotogramokról ismert effektek festészeti átirataként is.

2008.
 

A festmény megtisztítása

A műveken a kevesebb több elve valójában a Mies van der Rohe által kifejtett „majdnem semmi” (beinahe nichts) maximájáig fokozódik. Ebben az önfelszámoló gesztusban a kép nemcsak mimetikus vagy narratív jellegéről mond le (hisz erről már rég lemondott), hanem megpróbál szimbolikus vagy elvont tartalmakra utaló analógiás tulajdonságairól, azaz matematikai, zenei és fogalmi referenciáktól is mentesülni – ez azonban szerencsére nem teljesen sikerül. A dekonstruktív folyamat során forma, tömeg és kompozíció egyetlen könnyed mozdulat nyomán születő, leginkább kalligráfiára emlékeztető, de valójában azt is felszámoló gesztusban oldódik fel. Sőt, a végletekig higított festék révén a gesztusok olykor saját magukat is felszámolják. A könnyed felületek ismerős vizualitása felszabadítóan hat a mai nézőre, hiszen primer olvasatban először a street art eszköztárának felnagyított motívumait vagy a tervezőgrafikából ismert ipari színeket juttatják eszünkbe, és ezáltal a jó értelemben vett dekorativitás szenzuális élményét adják. És bár dekorációként is működnek, ennél azonban sokkal többről szólnak: a művek a már fentebb említett képablak évezredes toposzának posztmodern értelmezését is kínálják, amennyiben az eltörlő gesztus a festmény felületére évszázadok során rárakódott, kompromittáló képek eltüntetésének (letörlésének) nyomaként is felfogható, amely tett az ikon, azaz a végső valóságra nyíló ablak transzparenciáját lenne hivatott helyreállítani. A nyomok tehát egy új kezdet, egy tabula rasa irányába tett kísérlet festői metaforájaként is értelmezhetők, amely mint megtisztított felület már csak egy lépésre van az üres festménytől, azaz a kép totális felszámolásától.
A művészi aktus ezen olvasatában azonban épp ezáltal születik újjá a mű metaforikus értelmezése, amely így saját referencialitását is újrateremti. Baráth műveinek végletes nonfigurációja tehát egyszerre szól a referencialitás felszámolásáról, s ennek a vállalkozásnak a lehetetlenségéről is.

 

A szerző művészettörténész, kurátor