Majoros Áron Zsolt, Percepciók-sorozat, 2020–2021
Fotó: EGRESSY ORSI
 

Majoros Áron Zsolt szobrászművészt sokan ismerik ⎼ talán leginkább jellegzetes acélszeletekből építkező teljes alakos szobrairól ⎼, hiszen munkái közgyűjteményekben és köztereken is láthatók. Az elmúlt években egyéni kiállításain főként a fent említett technikával készült nagyszabású munkáit mutatta be, bár a rendkívül sokoldalú alkotó különböző anyagokkal és technikákkal, s személyes, illetve univerzálisabb témakeretben is képes gondolkodni, kísérletezni.

Belépéskor a Hegyvidék Galéria falán először képeket pillantunk meg. A háromdimenziósnak ható alkotásokon a rétegesen, egymás mögé felhelyezett fűrészpengék által a mű valóban térben is kirajzolódik, plasztikussága segíti a repetitív ⎼ táji vagy természeti ihletésű ⎼ formai elemekből kirajzolódó, finoman stilizált kép narratívájának kibontását. A folyamatosság alapérzetét, a fűrészfogazat ritmikusságát hol hiányokkal, hol kiegészítésekkel szakítja meg, amitől egy filmszalagból kiragadott képi világ mesterségesen kimunkált díszlete sejlik fel. A képi világot alkotó, a „történetet” megjelenítő formák minden esetben konkrét emblematikus elemekként (város, fa, traktor, szék) ékelődnek a tájképszerűen megformált alapon. Az acélképek az alkotó játékosan szellemes karakterét csillantják fel, a nagyobb lélegzetű és formátumú szobrok mellett szinte szükségszerűen bukkannak fel életművében.

A MOMkult - Hegyvidék Galéria
Fotó: EGRESSY ORSI
 

Majorost kezdettől fogva ⎼ fából készült munkáin is ⎼ foglalkoztatják az emberi test ábrázolásán keresztül megragadható lelki és szellemi tartalmak. Acélkorongokból építkező plasztikái, majd szeletelt acéllemezekből készült művei minden esetben a bennük és körülöttük létrejövő tér- és fényviszonylatok mentén nyernek érvényt. Az időnként zárt tömböket alkotó (Metszet, 2018; Metszet II., 2020), legtöbb esetben azonban „szünetekkel” összeillesztett acéllemezeiből arctalan figurák, nők vagy férfiak rajzolódnak ki, akik egy-egy magasabb szellemi, spirituális üzenetnek alárendelve helyezkednek el bizonyos pózokban (Koncentráció, 2019; Korlát, 2019), vagy egészülnek ki mindennapi tárgyi környezetünk elemeivel (Mellényes, 2020).

A MOMkult - Hegyvidék Galéria
Fotó: EGRESSY ORSI
 

Említettem, hogy Majoros Áron szívesen kísérletezik az acél mellett más médiumokkal is. Utóbbi kísérleteinek egyik eredménye Percepciók című sorozata, melynek formai előzményei a kiállításon a Metszet című egész alakos figura és az oldalnézetből középtengelyénél elmetszett fejtetőtől az ágyékáig ábrázolt nőalak (Metszet II.). A Percepciók első darabja még acélból készült, de a lemezeket a szobrász ezúttal összehegesztette, az arc kimetszett szelete részletesebben kimunkált, az egyéniség sejtetése új jelentéstartalmak felé nyitja művészetét. A 2020–2021-es járványhelyzet tapasztalatait sűrítette egybe a női arcok színes üvegből kiöntött fragmentumainak kiemelésével. Az egyes arcszeleteket nyalókákra emlékeztető módon fapálcákra illesztve ⎼ a szem, az orr és a száj kimetszésével, illetve azok hiányával ⎼ frappáns módon veti fel a közvetlen kapcsolatteremtés nehézségeinek témáját. A sorozat három darabján modellje Döbrösi Laura volt. Az influencerként is szerepet vállaló színésznő feltűnése Majoros alkotásán bár látszólag az egyéniséget hozza előtérbe, mégis a társadalmi szerepvállalás révén adekvát felelősség felvállalását hangsúlyozza, felhíva figyelmünket a követők, azaz a hatása alatt álló társadalmi csoportok időnként irreleváns elfogultságára. 

A MOMkult - Hegyvidék Galéria 
Fotó: EGRESSY ORSI
 

A kiállítás ideje alatt a galériában mutatják be Majoros Áron Zsolt megjelenésében is impozáns albumát, melyben Szeifert Judit kiváló tanulmányainak köszönhetően rendszerezetten követhetjük nyomon a művész eddigi életművét és bepillantást nyerünk munkásságának fő motívumaiba.

2021. május 25.–július 10.

Influence/Hatás című tárlata a Hegyvidék Galériában.

A MOMkult - Hegyvidék Galéria
Fotó: EGRESSY ORSI