Klauzál6 Projekt Galéria
Fotó: Kontur Balázs 

 

 

Különféle anyagminőségek és ellentétes irányú vonalak uralják Kontur Balázs relief jellegű, nonfiguratív festményeit és térbeli installációit. Vászonra és fatáblákra akrillal és olajjal festett képei, kemény fából és lágy, leheletfinom fonalakból felépülő installációi absztrakt és térbeli gondolkodásáról, látásmódjáról tanúskodnak, melyben megmutatkozik Fajó János munkásságának öröksége. Az építész végzettségű Kontur – Fajó tanítványaként – kezdetben mestere művészeti tradícióit követte, ám saját útjára lépve dinamikus módon újította meg az ellesett munkafolyamatokat.

Klauzál6 Projekt Galéria
Fotó: Kontur Balázs
 

 

Rezgések című kiállításának munkái ugyanabból a geometrikus és organikus szemléletből erednek, amely kezdettől a művész sajátja. A tárlaton együtt szerepelnek korábbi, Négyzetek című ciklusának elemei és legújabb festményei, installációi. A Négyzetek sorozatban a formák és a színek kiváltotta izgalmas reflexhatások is érvényesülnek a fekete alapszín mellett használt vörös és a zöld árnyalatainak alkalmazása révén.

Friss festményein a fekete és az arany erős kontrasztját kiaknázva teremt harmóniát és dinamikát. A munkák mindegyikének finom rezgéseit a színek egymásmellettiségével, illetve a fafelületek sűrű barázdáltságának vibráló megdolgozásával és sajátos festési eljárásával teremti meg. A különbözőségeken alapuló festmények a hagyományos sík formákból kilépve váltanak ki térhatásokat, hogy felmutassák a szabályos, platóni testek egymásmellettiségét, kölcsönhatásait. Az elmozduló, egyenes és ferde vonalakból építkező konvex sokszögek – melyek Platón filozófiája szerint az őselemeknek feleltethetők meg –, elcsúsztatva, egymást kiegészítve különleges hatásokat alakítanak ki a falakon.
A sík munkákban az arany kiegészítőjévé, sőt gyakran uralkodó színévé válik a mindent elnyelő feketéknek. A markáns festék használatával túllép a puszta dekorativitáson, az a legnemesebb szín egyértelmű kifejezőjévé válik. A szakralitásba forduló fényes világosság uralja a kiállítóteret, hogy valami olyasmit mutasson fel, amely a hétköznapitól eltérő magasztosságot sugall.  A tisztaság és a felülemelkedés kifejezői ezek, melyek a másik pólus ellenpontjaként jelennek meg, betöltve az általuk keltett űrt is.
A hiátust, mely a munkákon feltűnik, a különböző árnyalatok, intenzitások változtatásával és a festékrétegek felhordásával éri el, mely akár a két világ, a lent és a fent, a profán és a szakrális között feszülő repedéseket is szimbolizálhatja. Az ezeket betöltő képfelszín mögötti gondolatiság egysége teremti meg a harmóniát az egyes munkákon belül és az egymással párbeszédbe lépő alkotások között.
A festmények mögötti teremben felsejlik a kiállítás középponti eleme, a hatalmas, 3 × 3 méteres installáció, mely szinte teljesen kitölti és uralja a kisebb kiállítóteret. A Space equilibrium című munka erőtere különös hatású, energiája bevonz, interakcióra, sőt a műbe való belépésre késztet, amit annak rendkívüli statikai stabilitása fizikailag is lehetségessé tesz. A három, egymásból építkező, szabályos platóni test olyan struktúrát és kölcsönhatást teremt, amely a tér kiegyenlítődését valósítja meg, és a térbeli teljesség élményét nyújtja.
Klauzál6 Projekt Galéria
Fotók: Kontur Balázs 
 
 

A legbelül található oktaédert – egy nyolcoldalú egyenlő háromszöget – egy tetraéder – egy négy háromszöglappal határolt poliéder – fogja közre, míg a két testet egy harmadik, egy hexaéder, azaz egy térbeli kocka – tehát egy négyzet alaplapú hatoldalú geometriai test – fogja át. A feketére festett faszerkezetből felépülő struktúra egységét a köztük lévő finom, fekete-arany fonalak sokasága egészíti ki. Az ezerkétszáz méternyi cérnával behúzott, sűrű szövésű hálózat egyszerre összeköt és szétválaszt, ugyanakkor olyan egységet képez, amelyben folyamatosan apró rezgések keletkeznek. A kiállítótér örökké keveredő levegője és a látogatók keltette hatások folyamatosan mozgatják a vékony, mégis erős fonalakból összeálló szövedéket.

A fonalhálózat egyszerre fogad magába, ugyanakkor kívül is tart: ha szeretnénk, áthatolhatunk rajta, de tarthatunk tőle távolságot is, hogy egy időben éljük át a kívüliség és bentlévőség kettősségének teljességét. Ez megfeleltethető annak a különbözőségnek, amely sokszor életünk bonyolult folyamataira is érvényes. Egy időben része lenni, ugyanakkor felülről, mintegy isteni nézőpontból is szemlélni azokat a történéseknek, eseményeket, amelyek sűrű hálózatként összekötik életünk jelentősebb és látszólag lényegtelennek tűnő mozzanatait. A platóni szabályos testekből, tiszta formákból összeálló installációs váz, mintha a külső, testi stabilitást jelenítené meg, a belőlük kiinduló finom rezdülések pedig a belső lelki folyamatoknak feleltethetők meg.
Klauzál6 Projekt Galéria
Fotók: Kontur Balázs
 
 

Az apró elmozdulások sokasága oszcilláló mozgásokat eredményez, amelyek az időben elmozduló változásokat jelölik egy stabil egyensúlyi állapot körül. A nyitott installáció olyan térhatásokat generál, amelyekben a tiszta geometrikus helyzet megteremtése valósul meg. Az installáció fonalakból összeálló felületén aranyló, fényes színhatásokat vehetünk észre, amelyek a szakralitás felé mozdulva váltanak ki belső, lelki élményeket.

A kiállítás másik, kisebb, épített installációja is hasonló vizuális élményeket szül, ám itt a párhuzamos hullámzások teremtik meg a dinamikus mozgás élményét, melynek geometriája ugyanarra a gondolkodásmódra vezethető vissza, amelyet Kontur többi munkájában is megfigyelhettünk. Az installációba épített elektronikus hangszóró folyamatos függőleges mozgásokat hoz létre, rezonálva a festmények keltette statikus, mégis dinamikusnak ható elmozdulásokra.
Klauzál6 Projekt Galéria
Fotók: Kontur Balázs 
 
Nyitókép: Fábián Béla

 

Kontur Balázs Rezgések című kiállítása 2022. december 30-ig tekinthető meg a Klauzál6 Projekt Galériában (1072 Budapest, Klauzál tér 6.).