A Kahan Art Space Galéria Seashore tárlata finom utalásokkal idézi fel a tengerpart élményét, a szabadság és a végtelenség eszméjének megteremtésével. A művészi önállóság kiteljesedésének céljából életre hívott galériában így a maga teljességében megmutatkozhat Matisz képeinek üzenete.
A fiatal nemzedék tagjaként 2020-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán. Társaival együtt megalapították a Skurc Groupot, amely nevével is fémjelzi szakmaiságukat, a perspektivikus ábrázolásból adódó rövidülésre utalva. A csoport tagjai az alma mater védett világát elhagyva maguk igyekeznek megteremteni műtermi és kiállítási lehetőségeiket a budapesti Népszigeten. Csoportként és önállóan is minél markánsabb jelet igyekeznek hagyni a hazai képzőművészeti szcénában. 2021 elején a MAMŰ Galériában mutatkoztak be, most pedig az esztergomi Duna Múzeumban készülnek közös tárlatukra.
Matisz első önálló kiállításának angol címe, a Seashore nem csupán a tengerpartot jelenti, hanem a Macintosh operációs rendszer nyílt forráskódú képszerkesztő programjának elnevezése is. A tárlat így akár egy tengerparti élmény szerkesztett, vizuális impresszióit is jelölheti. A kiállított munkák fragmentumokból válnak nagyméretű alkotásokká. A tárlat három, 12 elemes műve, szorosan egymás mellé rendezett, 4 × 3-as sorokból tevődik össze. Az egyenként 50 × 50 centiméteres vásznak bár önállóan is megállják a helyüket, a kirakó egyes elemeihez hasonlóan, tudatosan egymás mellé rendezve alkotnak szerves egységet, megteremtve a teljesség élményét. A monokróm fehéres-sárgás-homokszínű vásznak és az azokat kiegészítő színes részletek, vonalak letisztultsága a tengerpart és a szárazföld találkozását idézi fel. Ez a határvonal egyfajta köztes zónát is jelez. A képrészletek és a monokróm felületek váltakozásában a hullámzás dinamikája és pulzálása érhető tetten. E különféle fázisok azt az élményt láttatják, amikor a víz valamit a partra mos. Az egyszínű képek mellett rendre felbukkanó minták töredékességükben válnak teljessé, ahol a színek kontrasztja sajátos egységet és harmóniát teremt. A rajtuk szereplő részletek tengeri élőlényeket, kagylókat, különféle növényeket, hínárokat elevenítenek meg. A természet organikus formáit hol részletgazdagon, hol pedig absztrahálva, geometrikusan, utalásszerűvé egyszerűsítve ábrázolja.
A mozgás és a mozdulatlanság, a dinamizmus és nyugodtság együttesen van tehát jelen, ahogyan a kisodródott elemek harmonizálnak a sima, monokróm felületekkel. A természeti részletek csendéletként tűnnek fel, de a nature morte szó szerinti értelme is eszünkbe juthat, az egykor élt lények ízekre hullott darabjait szemlélve. A nagyméretű munkák mellett látható önálló, 40 × 40 centiméteres vásznak a részletek kiragadásával hangsúlyozzák a fontos komponeseket. A tárlat harmonikusan rendezett perspektívái irányítják a látványt, ezáltal minket, befogadókat is. Az ajtónyílások mellett elhelyezett önálló alkotások mintegy előkészítik, felvezetik a mozaikszerű nagy munkák élményét. A kisebb, keretezett akvarellek, ceruzarajzok modellezik a nagyobb műveket, ám azok mégsem válnak kiforratlan vázlatokká, önálló alkotásokként erősítik a nagyméretű festményeket. Az elemek felcserélhetőségének lehetősége akár új értelmezéseket is teremthet mind a kisebb, mind pedig a nagy munkák esetében.
Az alkotások az absztrakció és a figurativitás, a monokróm és a többszínűség mezsgyéjén egyensúlyoznak. A munkák így fókuszba állítják a festészet fontos kérdéseit, dinamikáját. A részletek és az egész egységként való értelmezésének ellenpontjaként jelennek meg a figuratív, absztrakt és monokróm elemek. Mindez a sokféleség végül egy tömörített kompozícióhoz juttatja el a képek értelmezési terét. A figurativitás felé billenő tengeri élőlények ábrázolt formái tárgyiatlan mintákká alakulnak, hogy végül utalásszerű elemekké váljanak. Így jutunk el a tengerparti élménytől a szabadság eszméjéig, hogy Matisz Richárd munkáiban a szárazföldre vetett tengeri maradványok elvonatkoztatott értelmezésére összpontosíthassuk figyelmünket.
 
Matisz Richárd Seashore című kiállítása 2022. február 5-ig tekinthető meg a Kahán Art Space Galériában. (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 34.)