Évtizedekkel ezelőtt, amikor felnéztem az aacheni püspökség szép emeletes épületére, német ismerősöm megjegyezte: a gazdag német egyház, az ország második legnagyobb munkaadója akkor is létezne, ha kiüresednének a templomai.

Kitelepített sváb magyar barátaink csinos falujukban már régen nem tudják megmondani, mikor van a vasárnapi mise.

Hivatalos közlés szerint

2021-ben 359 338-an léptek ki a németországi katolikus egyházból. Nem látják értelmét az egyházhoz tartozni, és a kilépőktől nem szed egyházi adót az állam,

csak kulturális célra kevesebbet.

A temető persze hagyományosan szépen rendezett. De mi van a síron túl? Sok nehéz kérdés...

Vajon ezek a jelenségek csak a németországi katolikus egyházra jellemzőek? Vajon a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út állítólagos liberális programjából következnek? Biztosan nem. Inkább a társadalomban eluralkodó nézetek hatásai. És a szinodális utat szándékosan félremagyarázók szemléletét tükrözik. A II. vatikáni zsinat utáni években konzervatív egyházi körökben is hasonló vádak hangzottak el.

A limburgi dóm (Wikipédia)

 

A németországi egyház kétségtelenül a „maga útját” törekszik járni. De nyilatkozataik szerint eszük ágában sincs elszakadni az egyetemes egyháztól. Inkább azt szeretnék, hogy az egyetemes egyház kövesse őket, az ő doktrinális és fegyelmi stílusukat.

Ferenc pápa már 2019. június 29-én „a súlyos belső válsággal küzdő német katolikus egyházhoz” írt levelet. Ebben szerepel, hogy tudatában van a német egyház drámai helyzetének. A püspökök világiak és külső szakértők segítségével akarják megvitatni a válság legfontosabb témáit: a papok részéről elkövetett szexuális visszaélések kérdéskörét, a katolikus közösségek elöregedésének témáját, a hivatások hiányának problémáját, az egyházi szexuális tanítás hiányos elfogadásának okait és a papok életstílusának kérdését.

A pápa nem tiltotta ezt a vitát, nem nyújtott megoldást sem helyettük, csak spirituális alapot adott a kérdések megvitatásához. Emlékeztetett a Szentlélek központi szerepére az egyház egységének építésében.

Ha a helyi egyház pusztán saját erejéből akar kijutni a válságból, csak problémáit sokszorozza meg.

A német katolikusok adakozókészségét és ökumenikus törekvéseit dicsérte a pápa, de kritikus hangon írt a hit megfogyatkozásáról. Ez a hanyatlás olyan mély, hogy nincs rá gyors megoldás. A szinodális út kettős jellegét is hangsúlyozza a pápa levele: a felülről, az egyházi vezetéstől és alulról, a papoktól és hívektől induló kezdeményezést. Ferenc pápa ismételten visszatér a hit, az evangelizálás és a Szentlélek központi szerepére.

 Találkozzunk a peremre szorultakkal, gyengékkel. Járjunk együtt az úton!

Ferenc pápa, aki a „párbeszéd embere”, idén júniusban fogadta Georg Bätzing limburgi püspököt, a német püspökkari konferencia elnökét. Hírek szerint úgy foglalta össze mondanivalóját, hogy „Németországban van egy jó evangélikus egyház, nincs szükség még egyre”.

Georg Bätzing limburgi püspök (Wikipédia)
 

Július 22-én újabb nyilatkozat jelent meg. A levélben többek között ez áll: „Isten népe szabadságának és a püspöki szolgálat gyakorlásának védelme érdekében szükséges pontosítani, hogy

a németországi szinódusi útnak (mint általában a szinodális útnak) nincs hatalma arra kötelezni a püspököket és a híveket, hogy új irányítási módokat alkalmazzanak,

valamint a doktrínát és az erkölcsöt érintő új megközelítéseket kövessenek.

Nem lenne törvényes az egyetemes egyház szintjén megkötött megállapodás előtt az egyházmegyékben új hivatalos struktúrák vagy tanok elindítása, amelyek sebet okozhatnak az egyházi közösségben, és veszélyt jelentenének az egyház egységére.”

Tehát nem a szinodális út visszavonásáról van szó, mintha ez azzal a veszéllyel járna, hogy az egyház egysége megbomolhat. A németországi egyház úgy értelmezte a szinodális utat, hogy nemcsak javaslatokat terjeszthet a magasabb szintű szinódus elé, hanem döntéseket hozhat.

A részegyházak szinódusai javaslatokat tehetnek,

amelyek akkor válhatnak döntésekké, ha beilleszkednek az egyetemes egyház szinodális útjába, az egyház egységébe.

Ferenc pápa a szinódusi útról két éve írt levelet egy hónapi imával, elmélkedéssel, konzultációkkal. Abban mindent elmondott, amit a szinódusi útról mondania kellett.

Ha egymás meghallgatására, a Szentlélek befogadására vezet, a szinodális út egységben tart.

Nyitókép: Az aacheni dóm