Az Egyesült Államokban élő, kiváló hitszónok két előadást is tartott a délutáni program során, és nemcsak a gondolataival, de szeretetre méltó előadásmódjával is hamar megnyerte nagyszámú közönségét. Ha divatos szóval akarnám jellemezni, interaktívnak mondanám előadását, azaz arra törekedett, hogy megmozgassa, bekapcsolja gondolatfolyamába a hallgatóságot. De nemcsak felkeltette a jelenlévők érdeklődését, hanem baráti párbeszédbe kezdett velük, és a szavai, gondolatai visszaigazolását kérte tőlük. Nem kérte hiába: mosolygós arcok, lelkes ámenek és halleluják tudatták, hogy együtt lélegzik vele a jelen lévő hívősereg.

Jim Blount atyának azért sikerült ilyen gyorsan közel kerülnie hozzánk, mert rólunk beszélt. Lelkesen állította, hogy szeret minket, magyarokat, szereti és becsüli Magyarországot, és szívesen jön el hozzánk. És azt is megerősítette, valósággal világgá kiáltotta, hogy Isten is szeret minket: személyesen, feltételek nélkül, és mindegyikünket pont olyannak szereti, amilyenek valóban is vagyunk, hiszen ő teremtett mindegyikünket. Ezért ajándékozta meg Magyarországot a Szeretetláng mozgalom elindítójával, a Máriaremetén, Remetekertvárosban élt Erzsébet asszonnyal, aki az 1960-as években kezdődött jelenések során nagy erejű imádságokat kapott Jézustól és a Szűzanyától. Blount atya mindenkinek ajánlotta ezeket az imádságokat, mindenekelőtt a Szeretetláng-rózsafüzért és a Jézussal való egység imáját, amelyek erejét papi hivatása során gyakran megtapasztalta. Bebizonyosodott számára az, amit Jézus mondott Erzsébet asszonynak: ezek az egyszerű imák képesek megkötözni, megvakítani a sátánt.
Beszélt saját hivatásáról is, szeretetre méltó öniróniával, jó humorral mesélte el az élete során megtapasztalt csodákat, azokat az emlékezetes pillanatokat, amikor olyan cselekedetekre ösztönözte őt Isten, amelyeket a megszokás, a józan megfontolás, a kényelemszeretet hatására először nem is akart teljesíteni. Amikor mégis megtette azt, amit az Úr kért tőle, mindig bebizonyosodott, hogy fontos dolgokba vonta be őt Jézus. Számtalan csodát megélt, része volt bennük, de csak saját magától ilyen csodákra soha nem lett volna képes.

– Figyeljetek Istenre! Szeret titeket, és szól hozzátok. Mindig szól hozzátok, szól mindannyiunkhoz, csak az élet más dolgai, a munkánk, a szórakozásaink, a tévé, a rádió, az állandóan dübörgő zene miatt nem halljuk meg őt. Elnyomják Isten szavát a világ zajai. Pedig Isten szeret minket, ezért velünk van és szól hozzánk. Figyeljetek rá! – ismételte lelkesen, és az általa megélt történetekkel bizonyította, hogy megoldhatatlan élethelyzetekre, nagy kérdéseinkre kapunk választ, ha Isten szavára figyelünk.

Beszélt arról is, hogy miért szeret minket, magyarokat, és azt is elmondta, hogy szerinte min kellene változtatnunk ahhoz, hogy a hitünk megerősödjék és boldogabbak legyünk.

– Két démontól kellene megszabadulnotok, mert akadályozzák, hogy Isten közelében éljetek, és a Szeretetláng áthassa az életeteket: az egyik a morgolódás, panaszkodás démona. A hívő ember bizakodó, mert tudja, hogy sok a baj ugyan, de Isten szeret minket, és a Szűzanya mindig közbenjár értünk. – Ne morgolódjatok, ne keseregjetek, hanem bizakodjatok, és figyeljetek Istenre. – A másik pedig a szomorúság démona. Szabaduljatok meg tőle, ne legyetek szomorúak! A hívő ember jókedvű, mert Jézus a keresztáldozatával legyőzte a gonoszt és megváltott minket, az ő érdemeiért örök életet kaptunk Istentől. Bízzatok Jézusban, és legyetek jókedvűek! Így lesz? Ámen.

A lelkes válaszra Jim atya megígérte, hogy jövőre is eljön Magyarországra, és megnézi, hogy megtartjuk-e az ígéretünket: kevesebbet panaszkodunk-e, és erősek, jókedvűek vagyunk-e a legnehezebb időkben is.

Így legyen: ámen és halleluja!