Mostani látogatását Ferenc pápa 2021 szeptemberében, a budapesti eucharisztikus kongresszusról távoztában már elővételezte, a repülőgépen adott interjújában kilátásba helyezve visszatértét, „mert nagyon sok értéke van a magyaroknak”. Önmagában ez talán még nem magyarázza, miért épp hozzánk látogat el másodízben. Dél-Szudánból hazafelé tartva azonban megvilágította apostoli útjainak logikáját.

„Úgy döntöttem, hogy Európa kisebb országait keresem fel. (…) hogy megismerjem egy kicsit a rejtett Európát, azt az Európát, amelynek annyi kultúrája van, de nem mindenki ismeri.”

Ferenc pápától ugyanakkor nemcsak nem megszokott, de egyenesen példanélküli, hogy visszatér egy országba, méghozzá ilyen rövid időn belül. Kétségtelen, hogy valami megragadta minálunk. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ezt így fogalmazta meg: „Valamit megérzett a magyar egyház benső életéből, s egyáltalán a magyar társadalom életéből, amit esetleg még eddig nem tudott és nem tapasztalhatott meg.” Rövid budapesti látogatásakor csíksomlyói miséjére is pozitív élményként utalt:

„Veletek voltam tavaly Erdélyben. Csodálatos volt az a magyar mise!”

Fontos azt is tudatosítani, hogy nem egy nemzetközi relevanciájú egyházi program miatt érkezik ismét hozzánk, mint arra hamarosan lesz példa Portugália vagy Franciaország esetében. Portugáliába először 2017-ben a fatimai kegyhely centenáriuma alkalmából látogatott el, idén augusztusban pedig a lisszaboni ifjúsági világnap miatt (ami egy pápa számára szinte „kötelező” programnak mondható). Franciaországba 2014-ben mindössze négyórás villámlátogatást tett, a strasbourgi Európai Parlamentet és Európa Tanácsot kereste fel, míg a tervek szerint idén ősszel Marseille-be is elmegy, a mediterráneum püspökeinek gyűlésére. Egészen más tehát a perspektíva, mint hazánk esetében, ahová először egy olyan nemzetközi egyházi programra jött el, amelyen amúgy nem is annyira megszokott a személyes pápai jelenlét (tehát már az rendkívülinek számított), s azok után döntött úgy, visszajön, hogy az országgal és a helyi egyházzal is jobban megismerkedjen.

A pápa Budapesten az eucharisztikus kongresszuson (IEC Facebook)

 

A nemzetközi sajtóban fel-felmerül, hogy azért akarna Magyarországra jönni, mert Ukrajnával határos ország vagyunk, s így közelségét mutathatja fel, mivel azonban már jóval a háborút megelőzően eldöntötte, hogy visszatér, ez nem tekinthető döntő érvnek. Feltételezhető azonban, hogy

a békével kapcsolatos álláspontjának hazánkban is hangot fog adni.

Különösen két beszéde kapcsán várhatunk politikaibb jellegű megnyilatkozásokat. Az egyik, amelyet a Karmelita kolostorban, a helyi társadalmi és közéleti szereplőkkel, illetve a diplomáciai testülettel folytatandó találkozón mond majd, amely műfajából következően közéleti jellegű. A másik pedig a vasárnapi Kossuth téri mise végén, a hagyományos Mennyek Királyné Asszonya (Regina caeli) déli imát felvezető rövid megnyilatkozása lesz; az eucharisztikus kongresszus alkalmával is ebben a beszédében fogalmazta meg a legnagyobb visszhangot kiváltó üzeneteit. Ekkor magyar kifejezéseket is használt, köztük

a Himnusz kezdőszavait, s idézte az eucharisztikus kongresszus himnuszaként ismert Győzelemről énekeljen ötödik versszakát, a Boldogasszony Anyánk Mária-himnuszt,

s a Szent Gellért-legendának azt a részét is, mely a magyarok Mária-tiszteletét emeli ki.

A látogatás narratíváját, elsődleges értékelését maga Ferenc pápa fogja megadni, amikor hazafelé a repülőgépen válaszol majd az őt kísérő újságírók kérdéseire, melyek közül az első mindig közvetlenül az úttal kapcsolatos, és a helyi média képviselője teheti fel. A következő általános kihallgatáson szintén vissza fog térni magyarországi látogatásának értékelésére.

A pápát minden apostoli útjára mintegy hetvenfős nemzetközi újságírócsapat kíséri, akik jószerivel az egész világot tudósítják mindarról, amit a pápa tesz vagy mond. Ferenc pápa látogatása révén tehát három napig hazánkra fog összpontosulni a pápa iránt érdeklődő egyházi és világi média figyelme. Kiváló alkalom, hogy értékeinket megmutassuk a világnak.

 

Nyitókép: Ferenc pápa távozik Budapestről 2021. szeptember 12-én. (MTI fotó, Botár Gergely)