Szerző: Tóth J. Zoltán

Az identitásszimbólumok védelme Európában

A nemzeti és közösségi jelképek Európában majdnem mindenütt törvényes védelmet élveznek. Összehasonlító kutatás próbálta feltérképezni az érdemi különbségeket.

Jog az öngyilkossághoz
A német Alkotmánybíróság deklarálta, hogy az emberi önrendelkezés magában foglalja az öngyilkossághoz való jogot is, és a gyakorlásában segítséget nyújtó személyek és szervezetek büntetéssel való fenyegetése szintén alkotmányellenes.