Szerző: Lovászy László

Refeminista kiáltvány

A feminizmusról mint mozgalomról sokan sokfélét gondolnak-mondanak, ám az utóbbi néhány évben a narratívák egyre jobban összekuszálódtak és ellentmondásossá váltak.