Szerző: Petőfi Sándor

Karácsonkor – Petőfi Sándor verse

2023 utolsó hétfője egyúttal a bicentenáriumi Petőfi-hétfőink végetérte is, pont karácsony első napján. Stílszerűen a költő karácsonyi versével köszönünk el.

A téli esték – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. December van, karácsony közeleg, e vers pedig megidézi nekünk a korabeli telek hangulatát.

Ki gondolná, ki mondaná... – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. Ebben a versben a költő rácsodálkozik, hogy a halállal teli, kopár csatamező micsoda ellentétben áll a harcok múltán kizöldült, békés tájjal.

Pacsirtaszót hallok megint – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. E költeményben a harcok szünetében felhangzó pacsirtaszó idézi fel benne a szerelem és költészet békéjét.

Bizony mondom, hogy győz most a magyar...

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. 1849-ben született a vers. Petőfi bizakodik, mert végre, úgy véli, egy akaraton van a nemzet.

Egy goromba tábornokhoz – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. Ebben a versben az önérzetében sértett hadfi perel felettesével, intve őt, hogy ott az ellenség, azzal gorombáskodjék, ne pedig vele...

Lenkei százada – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. Ebben a versében Lenkey kapitányról és huszárszázadáról emlékezik meg, egyértelmű állásfoglalással.

A királyokhoz – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. Mint tudjuk, Petőfi nem volt az a kimondott monarchista. Ezen versével ezt kendőzetlenül tárja mindenki, különösen a királyok elé.

A ledőlt szobor – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. Ebben a művében tettre buzdít, ledőlt, mocsárba hullt, egykor magasztos szoborhoz hasonlítva az országot, melyet régi fényébe, helyére viszaállítani kell. 

A rab oroszlán – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. A vers szimbolikája nem szorul magyarázatra, már csak azért sem, mert ez a költő egyik legismertebb műve. De talán nem árt újra olvasni – minden időkben.

Adorján Boldizsárhoz – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. Barátjához címzett versében az írásnak, a költészet gyakorlásának mindenek felett valóságát hangoztatja, hogy a költő elnémulására indok nem lehet.

Fölszedtem sátorfám... – Petőfi Sándor verse

A Petőfi bicentenárium alkalmából minden hétfőn egy-egy költeményével emlékezünk nagy forradalmár költőnkre. Ebben a költeményében a szülői házból való elindulásról ír és megérkezésről oda.