művészet
tudomány
közélet

Balázs Géza

Cikkek

A magyarázatos Toldi

Balázs Géza

Mire jók az írói szótárak?

Miért és kinek lehet érdekes egy író, költő szókészletének összegyűjtése és szótárba rendezése? Miért fontos, hogy egy író hány szót ismer? Az írói szótár célja, hogy számba vegye egy-egy alkotó teljes vagy részleges (tehát az életmű egy bizonyos részletére kiterjedő) szóhasználatát, és segítse a szavak értelmezésével a művek jobb megértését. Így az írói szótár egyszerre szolgálhatja az irodalom- és a nyelvtudományt, a közoktatást és a közművelődést.
Balázs Géza

Maradj otthon!

Nagy járványok – középkori pestisjárványok, majd kolerajárványok – idején évszázadok óta ugyanazokat a társadalmi válaszokat, magatartásformákat, megküzdési stratégiákat figyelhetjük meg. Lényegében nem tért el ettől a 2020-as koronavírus-világjárvány sem. Felidézem az 1722-es rodostói pestisjárvány, az 1831-es zempléni kolerajárvány néhány mozzanatát, az azokra adott válaszokat, és összevetem hasonló mai reakciókkal. A téma úgy is összefoglalható, amire Mikes Kelemen is utal, mint a pestisről, koleráról és a koronavírusról való beszéd.
Balázs Géza