Sinkó István írása:
 
Aki kicsit is ismeri életművének darabjait, megérzi az egykori plasztikával átitatott alkotói nézőpontot (amúgy Szurcsik mind a mai napig készít szobrokat, síkplasztikai alkotásokat is).

Pályája kezdete a grafikák bűvöletében telt. Szita, rézkarc, tollrajzok sorozatai kerültek ki a műterem falai közül. A Gaál József–Ráczmolnár Sándor–Szurcsik József trió fantasztikus, korai kultúrákat idéző mozgalmas, figuratív, de inkább szürreális világa berobbant a 80-as évek képzőművészeti tablójába. Agresszív alakjai, bálványarcai a posztpunk szereplőit idézték.

Szurcsik korai korszakát a művészettörténész Bárdosi József így jellemzi. „A 80-as évek második felében készült munkáival a bizantinus állam változásra képtelen dölyfös emlékműfiguráit, a bürokratától a nagyvezírig szedi típusokba. Képei orwelli panorámája – mint az evangélista Szent János Apokalipszise – újabb és újabb oldalakat mutat fel az »utálatos képek« ikonográfiai lexikonából. Az »utálatos képek« izgalma abban rejlik, hogy az égiek tiszteletét szolgáló képtípus, az ikon »szabályai« szerint ábrázol földi hatalmasságokat.”

Várakozás
 
Ezek a fekete-fehér munkák röpiratokként jellemzik a kor hanyatlását, mintha düreri vagy cranachi víziók jelennének meg a reformáció – és a német parasztháború – hajnalán.

Képi víziói átmennek a zenei hangzásvilágba, megalakítja az avantgárd Art Reaktor zenekart, lemezborítókat is tervez (1981-ben elnyeri az év lemezborítója díjat). A grafikák színessé válása és a szűkítettebb motívumrendszer (arcok, halak, kések, kötelek) nyitja meg az utat a festői világ felé. Első nagy festői sorozata, a Rendszerváltás Panoptikuma (1991–1994 között) grafikusan megoldott akril–olaj–karton munkáin még inkább az erőteljes és groteszk színek a jellemzők.
A következő sorozat – mert az életmű leginkább sorozatokban jellemezhető – a Mitologikus sorozat (formázott vásznak, 1998–2002) kitekintés a szabadon használt felületek irányába, a síkplasztika, a szabad vászon a megformált vászon irányába. Ez azt jelenti, hogy részint kötetlenebb vagy különös kompozíciós eszközöket használ, másrészt a síkplasztika elemeit is beépíti festményeibe. Itt már a színvíziók uralják a felületeket, a különös terek, a felbukkanó labirintusok épülnek a már meglévő alak- és arckarakterek mellé.

Liget
 
Utóbbiak ismert személyiségek, írók, filozófusok arcéleit idézik, míg a különös városképek, felhőkarcolók és blokkházak, falak továbbra is a nyomasztó-különös orwelli vízióval szembesítik a nézőt. A színvilág lágyabb, az anyagkezelés festőibb. A 2000-es években egymást váltják a sorozatok a mitikus és valódi utazások (New York), a sajátos emberromokká épült profilok, melyek elvesztvén ember voltukat, mesebeli élő városképekké változnak. Külön témasort rendel a háztömbök, a blokkok, a falak világának. Közben újabb formázott vásznak, tárgyakra festett képek születnek (kések, szerszámok lesznek a kompozíciók hordozói).
 

 

Szurcsik 2012-ben hirtelen hatalmas méretű fekete-fehér olajfestményekkel jelentkezik. Kishonthy Zsolt műkritikus írja e váltás kapcsán: „Az egyénnek a közösségben betöltött szereplése (élete) olyan (persze életünk során folyamatosan változó) álarcot kíván, amelynek viselése egyrészt sok kellemetlenségtől megvédi viselőjét, másrészt megkönnyíti az egyes elemek közti kommunikációt.”

Jövendőmondó
 
A fekete-fehér, a szürke rengeteg változatával erősített nagyméretű olajképeken már megjelenik Szurcsik új törekvése; a képeket kiemeli a valós időből és olyan hatást kelt, mintha azok egy régebbi korban készültek volna. Ehhez hívja segítségül sajátos repesztéses technikáját, mellyel „megöregbíti” a festményeket. Így azok egy korszakokon túlmutató festészeti helyzetet teremtenek.

Az elmúlt években újra megjelenik a szín, és felbukkan egy addig csak háttérként szolgáló elem, a táj. Tenyérnyi és hatalmas klasszikus tájképek készülnek, melyek persze nem nélkülözik a sajátos, Szurcsik által már bejáratott védjegyszerű épületeket, arcromokat, vagy épp valami különös jelenséget (ufó). A tájak a barokk és a klasszicista tájképfestészet ismérvei alapján a maguk romantikusságában, elképzelt erdők, dombok, délutáni, esti fényekbe burkolózva jelennek meg. Az idilli – talán Claude Lorrain vagy az idősebb Markó Károly festészetének hatását nyomaiban magán viselő – tájfestészet mutatja, Szurcsik egy új világot, a posztromantikus, ugyanakkor posztmodern érzést elemzi.

Fekete holdak
 
Az utóbbi két évben mintha összegző jellegű művek kerülnének ki a művész keze alól. A 2020-as kisméretű olaj-papír munkák a Memento mori címet viselik. Hogy van-e összefüggés a világjárvány megjelenése és a művek elkészülte között, azt nem tudjuk, de kétségkívül ezek a festmények középkorias hangulatukkal, a bennük felbukkanó csontvázakkal, halál-

szimbólumokkal és a körülöttük szinte díszletként megjelenő ég, vöröses hangulatú tájakkal egy nagy haláltánc – danse macabre – idézőjelbe tett lenyomatai. A Szerelem, illetve a Jövendőmondó színességében, kompozíciójában és hangulatában is a múlt századforduló rettegő, pesszimista szimbolizmusát és különösen James Ensor képeit idézik fel. A Meghívás egy színjátékra és a Várakozás a Szurcsik által oly sokat festett barokkos-romantikus tájképek elé állított Halál, aki vagy egy függöny elé lépve lángoló koponyájával hirdeti az elmúlást – melynek külön hangsúlyt ad a háttérben lángoló, füstölgő vulkánok sora –,
vagy épp a Szurcsik-védjegy falember öltözik be a halál rekvizitumaiba és egy magányos, szélfútta fa előtt jelenik meg rettentő vigyorával. Az Új hősök két öltönyös, bikafejű hőse, a háttérben vöröslő-pusztuló tájjal, e haláltánc mai szereplőiként tekintenek ránk.

A kiállításról írták: 

www.tiszatajonline.hu

Képek a megnyitóról: 

Fotók: Hernád Géza