művészet
tudomány
közélet

PÖR

Az Európai Unió mi vagyunk

Navracsics Tibor

Magyarország és a Nyugat: viszonzatlan szerelem?

A Nyugat egy-másfél év alatt minden tekintetben elfogadta hazánkat mint stabil nyugati államot.
Jeszenszky Géza

Marslakószemmel: Európa, liberalizmus és Magyarország

Ha itt politikai vita folynék, akkor az érvek változtak volna, a bizonyítékokat nem hagynák figyelmen kívül, az oroszlán együtt heverne a báránnyal, a feltevések és a cáfolatok burjánzanának, s ott tolongana mindenki virágaival Karl Popper sírjánál.
Schöpflin György

Személyes műemlékvédelem

Fontos állomása jelenkori építészetemnek, de inkább emberi, morális hozzáállásom formálódásának a Kossuth téri Szabad György Irodaház épülete. A csaknem négyévi tervezés tiszteletre, szerénységre, önmérsékletre és alázatra tanított. Rá kellett jönnöm, hogy vannak olyan helyek és pillanatok, amikor félre kell tenni a kőbe vésett tudományos elméleteket, a charták ajánlásait, a „kifinomult” és mértékadó kortárs építészeti vonal (ahová én is tartozónak érzem magam) íratlan elvárásait. De félre kellett tennem a személyes ambíciókat is, és – vállalva az esetleges „virtuális megkövezést” – azt kell csinálnom, amit a történelem, a hely aurája, múltja és egy másik épület (az Országház) súlya, „ereje”, kisugárzása kér, követel, diktál.
Vadász Bence

Ady Endre tanúságtétele

Nagy költőként olvassák-e ma Ady Endrét, nem tudom. Számomra egyértelműen óriás, ám szemléletem – mindig történész lettem volna szívesebben – távol áll a manapság szinte elvárt nyelvi, poétikai, prozódiai, narratológiai móditól, a „szövegirodalom-mámortól” – az ilyen megközelítésnek legalábbis a primátushoz való jogát nem veszem tudomásul; ízlésem tiltja.
N. Pál József

Ínséges időben 1.

Március 11-én döntést hozott a kormány: a koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére, és megtiltotta a száz főnél nagyobb beltéri, valamint az ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Az új helyzet különösen érzékenyen érintette a vidéki színházakat, hiszen elmaradtak a tervezett új bemutatók, a műsoron szereplő előadások, a nyári fesztiválok és a lekötött vendégjátékok is, mindez a bevételek kiesését is magával hozta. Mit csinál a színház az „ínséges időben”?
Oláh Zsolt

Színház, vigyázz!

Sándor L. István nemrégiben elhangzott karakteres kijelentése bizonyára többeket késztet állásfoglalásra, véleménynyilvánításra. Jómagam az elmúlt mintegy huszonöt évben elsősorban ifjúsági irodalommal, majd ifjúsági színházzal foglalkoztam (drámatanárként, illetve nemrégiben szerzőként), így álláspontomat elsősorban e terület felől nézve fogalmazom meg.
Gombos Péter

A Trump elleni impeachment-eljárás jogi értelmezése

Még hivatalba sem lépett az új amerikai elnök, a demokraták már jócskán az elmozdításán törték a fejüket… Ha az impeachmentet bűnvádi eljárásként vagy más hasonló, objektív mércéjű jogalkalmazásként tüntetik fel, az nem segíti, hanem éppen ellenkezőleg, megzavarja az intézmény valódi funkciójának megértését.
Sándor Lénárd

A NAT tanári szemmel

Horváth Mária magyar–történelem szakos tanár, 1982-ben végzett a debreceni egyetemen. Három saját és egy fogadott gyermeke felnevelése mellett egész életét a tanításnak szentelte. Ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelyik az 1980-as évek elején a rendszerváltoztatást kockázatokat is vállalva kezdeményezte. Az 1980-as évek vége óta szülővárosában, Monoron, a József Attila Gimnáziumban tanít. A város megbecsült, tapasztalt munkaközösség-vezető tanárát a NAT gyakorlati oldaláról kérdeztük.
Pásztor Péter

A magyar neobarokk építészet

A két világháború közötti neobarokk építészet legutolsó példája érdekes módon 2019-ben épült fel – tudniillik a Kossuth téri Szabad György Irodaház. Az 1928-ban Hültl Dezső által tervezett homlokzat mögé bújtatott, belső koncepcióját tekintve azonban merőben eltérő épület értékelése a jelen cikknek nem célja, de a körülötte kialakult vita aktuálissá teszi e sok szempontból félreértelmezett stílus bemutatását.
Paár Eszter Szilvia

A vizsgálat lezárult, felejtse el (?)

Egy rendhagyó elnökség rendhagyónak tekinthető időszakán van túl az Egyesült Államok – legalábbis hivatalosan. A Demokraták (szigorúan nem kisbetűvel írt demokraták) többsége szerint a Szenátus részrehajló módon nem folytatta le a vizsgálatot az elnök elleni impeachment- (felelősségre vonási) eljárás felsőházi szakaszában, így a testület nem tett eleget a kötelességének. Ennek megfelelően Jerrold Nadler, a Képviselőház Igazságügyi Bizottságának demokrata párti elnöke kijelentette, hogy ők tovább folytatják a vizsgálódást, s beidézik azokat, akiket nem volt módjuk korábban meghallgatni, többek közt John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadót. A vizsgálat folytatásának legfőbb célja Donald Trump és a Republikánus Párt felelősségének további feszegetése a 2020. november 3-i elnök- és kongresszusi választások előtt; azaz egyértelműen politikai cél, mint ahogy maga az impeachment is az volt az alkotmányos jogokat és a „fékek és ellensúlyok”-at érintő – részben álszent – aggályok miatt.
Magyarics Tamás

A műemléktől a mű emlékig

Wesselényi-Garay Andor

NAT - történelmi lecke

Interjú Kaposi József egyetemi docenssel, a 2012-es Nemzeti Alaptanterv Bizottság elnökével, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet volt főigazgatójával
Pásztor Péter

Múltunk jövője

Soha ennyi pénzt – hazait és európait – nem fordítottak műemlékekre Magyarországon, illetve magyar közpénzt a szomszédos országok magyar vonatkozású műemlékeire, mint ma. A hatalmas beruházási hullám, amely ráadásul az ország legjelentősebb műemlék-együtteseit is érinti, továbbá az ehhez kapcsolódó harcos emlékezetpolitikai törekvések kétségtelenné teszik, hogy a korszakot fémjelző jelenségről van szó. Indokolt tehát a háttérben lévő kulturális környezet és intézményrendszer vázlatos számbavétele.
Entz Géza

NAT-ügyek

Kulin Ferenc