művészet
tudomány
közélet

Balázs Géza

A magyarázatos Toldi

Balázs Géza

Mire jók az írói szótárak?

Miért és kinek lehet érdekes egy író, költő szókészletének összegyűjtése és szótárba rendezése? Miért fontos, hogy egy író hány szót ismer? Az írói szótár célja, hogy számba vegye egy-egy alkotó teljes vagy részleges (tehát az életmű egy bizonyos részletére kiterjedő) szóhasználatát, és segítse a szavak értelmezésével a művek jobb megértését. Így az írói szótár egyszerre szolgálhatja az irodalom- és a nyelvtudományt, a közoktatást és a közművelődést.
Balázs Géza